Magyarországon a közúthálózat országos közutakból és helyi közutakból áll. Az országos közutak az állam tulajdonában, a helyi közutak a települési önkormányzatok tulajdonában vannak.[1]
Az egyéb jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint a magánszemélyek tulajdonában álló területen lévő utak: magánutak. Ezek az utak lehetnek közforgalom elől elzárt magánutak, vagy a közforgalom számára megnyitott saját használatú utak.

Magánút Angliában

A közforgalom számára megnyitott magánút - funkciója szerint - lehet például:

  • a mezőgazdasági magánút (összesen kb. 48 000 km),
  • az erdészeti magánút (kb. 4900 km),
  • a lakótelepi magánút,
  • a vasúti átjáró stb.

Magánutaknak nevezik az üzemi, telepi belső utakat is, ezeknek azonban nincs úthálózati szerepük, így a hivatalos statisztikában nem szerepelnek.[2] Ugyanakkor a nagy kiterjedésű magánutakon (például áruházak parkolóiban) rendszerint ugyanúgy a KRESZ szabályai érvényesek.

Közforgalom elől elzárt magánutat a közforgalom számára megnyitni, illetőleg közforgalom elől el nem zárt magánutat a közforgalom elől elzárni csak a magánút kezelőjének kérelmére, a közlekedési hatóság engedélyével szabad.[3][4]

Források szerkesztés