Magyar Regionális Tudományi Társaság

A Magyar Regionális Tudományi Társaság (rövidítve: MRTT) egy független magyar civil szervezet, a magyar regionális tudomány szakmai fóruma. A területi kutatással, fejlesztéssel, irányítással foglalkozó szakembereket fogja össze. Honlapja: http://www.mrtt.hu. Folyóirata az 1987 óta negyedévenként megjelenő Tér és Társadalom.

TörténeteSzerkesztés

SzékhelyeSzerkesztés

A Társaság székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja.[1]

CéljaiSzerkesztés

 • A regionális tudomány művelőinek szakmai fórumot teremteni.
 • Bekapcsolódni a regionális tudomány nemzetközi szervezeteibe.
 • Hidat létesíteni a tudomány hazai és nemzetközi fórumai között.
 • Kapcsolatot építeni a regionális tudomány kutatóhelyei, felsőoktatási műhelyei, valamint a regionális politika alakítói, gyakorlati szakemberei között.
 • Támogatni a hazai és a Kárpát-medencei regionális kutatásokat, valamint azok eredményeinek terjesztését, felhasználá­sát.
 • Terjeszteni a regionalizmus és a decentralizáció európai eszmeiségét.

TagságaSzerkesztés

A társaság tagjainak száma több mint 300 főt, közülük 100 fő a határon túli regionális műhelyeket képviseli. A tagdíjat megfizető tagok a Tér és Társadalom c. folyóiratot térítésmentesen kapják.

SzervezeteSzerkesztés

A társaság regionális alapon szerveződik. Az MRTT a magyarországi tudományos közösség és a határon túli magyarság érdekében tizenhárom tagozatot működtet. Az MRTT egyúttal az Európai Regionális Tudományi Társaság (ERSA) magyar tagozataként működik. A társaság legfőbb szerve a közgyűlés. Az MRTT ügyintéző, képviselő és végrehajtó szerve az elnökség.

 • Elnök: Gál Zoltán, a földrajztudomány kandidátusa, egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem, tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs
 • Tiszteletbeli elnök: Rechnitzer János, az MTA doktora (földrajztudomány), egyetemi tanár, doktori iskola vezető, Széchenyi István Egyetem, Győr
 • Titkár: Rácz Szilárd, PhD (regionális tudomány), tudományos titkár, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs
 • Alelnök: Nagy Imre, PhD (földrajztudomány), egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Újvidék
 • Alelnök: Szabó Pál, PhD (földrajztudomány), egyetemi docens, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék, Budapest
 • Alelnök: Varga Attila, az MTA doktora (közgazdaságtudomány), egyetemi tanár, doktori iskola vezető, Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Elnökségi tagokSzerkesztés

 • Dusek Tamás, PhD (földrajztudomány), tanszékvezető egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Győr
 • Fábián Attila, a műszaki tudományok kandidátusa, egyetemi tanár, dékán, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron
 • Józsa Viktória, PhD (regionális tudomány), ügyvezető, NORD CONSULT Kft., Budapest
 • Káposzta József, a közgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi docens, dékán, Szent István Egyetem, Gödöllő
 • Lengyel Balázs, PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), tudományos munkatárs, Lendület kutatócsoport-vezető, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest
 • Mezei Katalin, PhD (közgazdaságtudomány), egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Mosonmagyaróvár
 • Csomós György (póttag), PhD (földrajztudomány), főiskolai tanár, Debreceni Egyetem, Debrecen

Számvizsgáló BizottságSzerkesztés

 • Elnök: Tóth Tamás, PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), egyetemi tanár, rektorhelyettes, Szent István Egyetem, Gödöllő
 • Kovács Sándor Zsolt, tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs
 • Kuttor Dániel, PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Miskolc
 • Csáfor Hajnalka (póttag), PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), intézetigazgató főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola, Eger

A Magyar Regionális Tudományi Társaság tagozatainak vezetőiSzerkesztés

Regionális tagozatokSzerkesztés

 • Dél-alföldi tagozat: Kárpáti József, PhD (közgazdaságtudomány), a KSH főosztályvezetője (Budapest), Kecskemét
 • Dél-dunántúli tagozat: Bokor Béla, PhD (földrajztudomány), elnök, Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, Pécs
 • Észak-alföldi tagozat: Pénzes János, PhD (földtudományok), egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Debrecen
 • Észak-magyarországi tagozat: Kocziszky György, közgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Miskolc
 • Közép-dunántúli tagozat: Molnár Tamás, PhD (közgazdaságtudomány), egyetemi docens, Pannon Egyetem, Veszprém
 • Közép-magyarországi tagozat: Nagyné Molnár Melinda, PhD (földtudományok), egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gödöllő
 • Nyugat-dunántúli tagozat: Tóth Balázs István, PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), egyetemi adjunktus, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

Határon túli tagozatokSzerkesztés

 • Kárpátalja: Kiss Éva, PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék, Ungvár
 • Közép-Erdély: Benedek József, PhD (földrajztudomány), az MTA külső tagja, egyetemi tanár, Babeş –Bolyai Tudományegyetem Földrajztudományi Kar, Kolozsvár
 • Nyugat-Szlovákia: Lelkes Gábor, PhD (gazdaságtudomány), Fórum Társadalomtudományi Intézet, Somorja
 • Partium: Szilágyi Ferenc, PhD (földrajztudomány), egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
 • Székelyföld: Nagy Benedek, PhD (regionális tudomány), egyetemi adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda
 • Vajdaság: Ricz András, elnök, Regionális Tudományi Társaság, Szabadka

JegyzetekSzerkesztés

 1. Alapszabály 4. pont

ForrásokSzerkesztés