Margitai Láni Péter

(?–1629) református püspök

Margitfalvi Margitai Láni Péter (? – Szatmár?, 1629 ősze) református lelkész, rövid ideig a Tiszántúli református egyházkerület püspöke 1629-ben.

Margitai Láni Péter
a Tiszántúli református egyházkerület püspöke
Születettszületési ideje nem ismert
nem ismert
Elhunyt1629 ősze
Szatmár?
Nemzetiségmagyar
Püspökségi ideje
1629. február 18. – ősze
Előző püspök
Következő püspök
Gönczi
A. József
Keresszegi Herman István

Életútja szerkesztés

Honi tanulása befejeztével külföldre ment és 1596. szeptember 22-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be. 1598-ban hazatért. A következő évben rektor volt Göncön, 1600 szeptemberében és 1601 novemberében lelkész Vizsolyban. 1610 körül Nagybányára ment papnak és 1614-ben távozott el onnan. 1615-től Debrecenben lelkészkedett, s 1617. augusztus 28-án esperessé választotta a debreceni egyházmegye. 1618 júliusában Nagykállóba választották meg. s 1622-ben a szabolcsi egyházmegyének lett esperese. 1624-ben vagy utána Husztra vitték lelkésznek s itt is csakhamar esperesi tisztet foglalt el a máramarosi egyházmegyében. Ezt a hivatalát 1629. február 18-án tiszántúli püspökké választása után is megtartotta ez év nyaráig, midőn Szatmárra hívták papnak. Még ebben az évben elhunyt.

Szorgalmas munkásságot fejtett ki az irodalom mezején. Művei a következő prédikációs könyvek:

Írt még epigrammát Grawer Albert ellen a Gönci István „Panharmóniá”-ja elé (1599.) és ajánlólevelet a Kecskeméti Alexis János „Dániel könyvének magyarázata” (1621) elébe.

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

  • Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Második, az elsőt kiegészítő kötet. Pest, Szent István Társulat, 1858.
  • Magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Benedek Marcell. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1963-1965.
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.  
  • Új magyar életrajzi lexikon I–VI. Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub; (hely nélkül): Helikon. 2001–2007. ISBN 963-547-414-8  
  • Új magyar irodalmi lexikon I–III. Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6804-7