Mechanikai eljárástechnika

A mechanikai eljárástechnika a mechanikai-fizikai hatásokra végbemenő anyagátalakulási folyamatokkal foglalkozik. Ennek megfelelően a vizsgált anyagrendszerek 1 μm-nél nagyobb részecskéket tartalmazó durva diszperz anyagrendszerek. A mechanikai eljárástechnika tudomány- és szakterület tárgya és részterületei:

Durva diszperz anyagrendszerek jellemzése és méréseSzerkesztés

A mechanikai eljárástechnika alapjelenségeiSzerkesztés

  • törésmechanikai jelenségek,
  • mágneses, elektromos, hőtani, optikai

jelenségek,

  • határfelületi jelenségek,
  • szilárd-szilárd és szilárd-folyadék kötőerők,
  • részecskemozgás folyadékban és gázban,
  • szuszpenzió- ill. keverékáramlás.

A mechanikai eljárástechnika alapvető eljárásaiSzerkesztés

  • A kevertségi állapot változik:
  • A diszperz állapot változik:

A mechanikai eljárástechnika fő alkalmazási területeiSzerkesztés

A mechanikai eljárástechnikához kapcsolódó mérnöki tevékenység két szakterülete: a nyersanyag-előkészítéstechnika, valamint a környezeti eljárástechnika, melyek a mechanikai eljárástechnikai valamint bizonyos mértékben a bioeljárástechnikai és termikus eljárástechnikai, továbbá az előkészítéstechnikai alapismeretek alkalmazását jelentik. 

 ForrásokSzerkesztés

  • Tarján Iván: Eljárástechnika és Bányászat, Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat, 134. évf., 7. szám, 540-543. old.

További információkSzerkesztés