Menedzsment

mások tevékenységének koordinálása

A menedzsment egy vagy több személy által végzett folyamat, mely mások tevékenységének koordinálására, a különböző erőforrások tervezésére, szervezésére, irányítására és összehangolására irányul a szervezet céljainak sikeres és hatékony elérése érdekében.

Tervezés szerkesztés

Vezetés szerkesztés

Szervezés szerkesztés

Kontrolling szerkesztés

Irányzatok, iskolák szerkesztés

Leíró iskola szerkesztés

Visszatekintés az ókori építkezésre, hadvezetésre, kormányzásra és önkormányzásra, a középkori uralkodásra, az újkori iparra, közlekedésre és hadászatra. Mindezek jellemzőinek, tapasztalatainak rendszerezése, leírása.

Klasszikus korszak szerkesztés

  • Tudományos irányzat

A szabványosított technológia, messzemenő munkamegosztás, a fizikai és a szellemi munka szétválasztása, és a funkcionális vezetés elve jellemez. A tudományos irányzat, mint racionálás jelenik meg. Fő képviselője: Frederick Winslow Taylor

  • Elméleti iskola

A vállalati és a vezetési funkciók bölcsője, főleg Henri Fayol, Max Weber és Henry Ford munkáiban jelenik meg.

Emberközpontú irányzatok szerkesztés

Az emberarcúság, a pszichológia térnyerése az elidegenedés ellensúlyozása.

Integrációs szemléletű irányzatok szerkesztés

  • Rendszerelmélet
  • Tranzakciós költségelmélet
  • Kontingencia vagy szituációelmélet
  • Technológiai iskola
  • Nagyság iskolája
  • Külső környezet iskola
  • Erőforrás-függés elmélet
  • Intézményi elmélet

Források szerkesztés