Adatformázó[mi ez?] • [dokumentáció: mutat, szerkeszt] • [tesztek: létrehozás]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ Adatformázó modul ----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- A modult hívó sablonok:
--   {{Adat|szám|mértékegység|jel|tizedesvesszőig}}
--   {{Tagol|szám|tizedesvesszőig}}


----------------------------------------- Mértékegységek táblázata az "Adat" sablonhoz --------------------------------------
-- A táblázat bővíthető.
-- Bővítéskor az új mértékegységet a megfelelő csoportba (ALAPMENNYISÉGEK/MECHANIKA/ELEKTROMOSSÁGTAN stb.) helyezd el!
-- Ha kell, illessz be új csoportot!
-- Ha bővítetted, a bővítést (a mértékegységek sorrendjét megtartva) vezesd át az "Adat" sablon leírásába is!
------------------------------------------------------ A táblázat kezdete ---------------------------------------------------

local ME = {}                                     -- Új táblázat definiálása

------------------------- ALAPMENNYISÉGEK
-- Hosszúság
ME["um"] = "µm"

-- Idő
ME["us"] = "µs"

-- Tömeg
ME["ug"] = "µg"

-- Anyagmennyiség
ME["umol"] = "µmol"

-- Hőmérséklet
ME["oC"] = "°C"
ME["oF"] = "°F"
ME["oR"] = "°R"

-- Áramerősség
ME["uA"] = "µA"

------------------------- TÉRMENNYISÉGEK:
-- Síkszög
ME["o"] = "°"
ME["'"] = "´"
ME['"'] = "˝"

-- Terület
ME["km2"] = "km<sup>2</sup>"
ME["m2"] = "m<sup>2</sup>"
ME["dm2"] = "dm<sup>2</sup>"
ME["cm2"] = "cm<sup>2</sup>"
ME["mm2"] = "mm<sup>2</sup>"

-- Térfogat
ME["km3"] = "km<sup>3</sup>"
ME["m3"] = "m<sup>3</sup>"
ME["dm3"] = "dm<sup>3</sup>"
ME["cm3"] = "cm<sup>3</sup>"
ME["mm3"] = "mm<sup>3</sup>"

------------------------- MECHANIKA:
-- Gyorsulás
ME["m/s2"] = "m/s<sup>2</sup>"

-- Szögsebesség, fordulatszám
ME["s-1"] = "s<sup>&minus;1</sup>"
ME["min-1"] = "min<sup>&minus;1</sup>"

-- Szöggyorsulás
ME["rad/s2"] = "rad/s<sup>2</sup>"
ME["s-2"] = "s<sup>&minus;2</sup>"

-- Sűrűség
ME["kg/m3"] = "kg/m<sup>3</sup>"
ME["g/cm3"] = "g/cm<sup>3</sup>"
ME["kg/dm3"] = "kg/dm<sup>3</sup>"

-- Felületi (tömeg)sűrűség
ME["kg/m2"] = "kg/m<sup>2</sup>"
ME["g/m2"] = "g/m<sup>2</sup>"

-- Térfogatáram (vízhozam)
ME["m3/s"] = "m<sup>3</sup>/s"
ME["dm3/s"] = "dm<sup>3</sup>/s"
ME["cm3/s"] = "cm<sup>3</sup>/s"
ME["m3/min"] = "m<sup>3</sup>/min"
ME["dm3/min"] = "dm<sup>3</sup>/min"
ME["cm3/min"] = "cm<sup>3</sup>/min"
ME["m3/h"] = "m<sup>3</sup>/h"
ME["dm3/h"] = "dm<sup>3</sup>/h"
ME["cm3/h"] = "cm<sup>3</sup>/h"

------------------------- ELEKTROMOSSÁGTAN:
-- Feszültség
ME["uV"] = "&micro;V"

-- Kapacitás
ME["uF"] = "&micro;F"

-- Ellenállás
ME["mohm"] = "m&Omega;"
ME["ohm"] = "&Omega;"
ME["kohm"] = "k&Omega;"
ME["Mohm"] = "M&Omega;"
ME["Gohm"] = "G&Omega;"

--Fajlagos ellenállás
ME["ohmm"] = "&Omega;&middot;m"

------------------------- EGYÉB:
-- Százalék
ME["%"] = "%"

--Népsűrűség
ME["fő/km2"] = "fő/km<sup>2</sup>"
--------------------------------------------------- Mértékegységek táblázatának vége ----------------------------------------

------------------------------------------------------- Változók deklarációja -----------------------------------------------
ures = ""                                       -- Üres string
SP = " "                                       -- Szóköz (SPace)
NBSP = "&nbsp;"                                  
NBSP = mw.text.decode(NBSP, "&nbsp;")                         -- Nem-törhető szóköz (U+00A0)
minuszjel = "&minus;"
minuszjel = mw.text.decode(minuszjel, "&minus;")                   -- A &minus; karakter (U+2212)
N = 0                                         -- A szám előtti NBSP sor hossza táblázatban
local getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
--------------------------------------------------------- A deklarációk vége ------------------------------------------------

------------------------------------------------- Az "Adat" végrahajtásának kezdete -----------------------------------------
p = {}
 function p.adat(frame)
  szam = getArgs(frame)[1]
  egyseg = getArgs(frame)[2]
  jel = getArgs(frame)[3]
  vesszoig = getArgs(frame)[4]
  formal()                                     -- A szám formázása (függvényhívás)
  if jel then
   jel = jel..NBSP.."="..NBSP                           -- Jel és egyenlőségjel a szám elé
  else
   jel = ures
  end
  if egyseg then
   if ME[egyseg] then                               -- Ha van formázott ...
    if (egyseg == "o" or egyseg == "'" or egyseg == "&#34;" or egyseg == "%") then-- Ha az egység szögfok vagy szögperc vagy szögmásodperc vagy % ...
     egyseg = ME[egyseg]                             -- Egség cseréje a formázottra (NBSP nélkül)
    else
     egyseg = NBSP..ME[egyseg]                          -- Egség cseréje a NBSP+formázottra
    end
   else
    egyseg = NBSP..egyseg                             -- Egség cseréje a NBSP+egyseg
   end
  else
   egyseg = ures
  end
  return jel..szam..egyseg
 end
-------------------------------------------------- Az "Adat" végrahajtásának vége- ------------------------------------------

------------------------------------------------- A "Tagol" végrahajtásának kezdete -----------------------------------------
 function p.ertek(frame)
  szam = getArgs(frame)[1]
  vesszoig = getArgs(frame)[2]
  formal()                                     -- A szám formázása (függvényhívás)
  return szam
 end
--------------------------------------------------- A "Tagol" végrahajtásának vége ------------------------------------------

------------------------------------------------- A számot formázó függvény kezdete -----------------------------------------
 function formal()
  if not szam then return "'''HIBA a sablonhívásban''' (nincs bemenő adat)." end  -- HIBAÜZENET, ha nincs szám
  vesszoP = 0                                    -- A vessző pozíciója
  expP = 0                                     -- Az exponens jel pozíciója
  Karakter = {}                                   -- Tábla a szám karaktereinek
  K = mw.ustring.sub(szam,1,1)
  if (K == "-" or K == "–" or K == minuszjel) then                 -- Kötőjel, (Alt+0150), minuszjel ...
   negativ = true
   szam = mw.ustring.sub(szam,2,-1)                        -- a mínuszjel levágása a számról
  end
  hossz = mw.ustring.len(szam)                           -- A szám paraméter hossza
  for i = 1, hossz do
   K = mw.ustring.sub(szam,i,i)                          -- A szám karakterekre bontása
   if K == "," then                                -- Vessző
    if i == 1 then return "Nincs megadva egészrész." end             -- Hibaüzenet
    if i == hossz then
     return "Nincs törtrész a tizedesvessző után."                -- Hibaüzenet
    end 
    if exponens then return "Tizedesvessző az exponensben." end          -- Hibaüzenet
    if tizedes then return "Több vessző a számban." end              -- Hibaüzenet
    vesszoP = i                                  -- Vessző helye a számban (vesszoP)
    tizedes = true                                -- Van tizedesvessző a számban
   elseif (K == "e" or K == "E") then                       -- Exponensjel
    if exponens then return "Több exponensjel a számban." end           -- Hibaüzenet
    if (i == vesszoP + 1 and i ~= 1) then
     return "Nincs törtrész a tizedesvessző után."                -- Hibaüzenet
    end
    if i == hossz then return "Nincs kitevő az exponensjel után." end       -- Hibaüzenet
    expP = i                                   -- Exponens helye a számban (expP)
    exponens = true                                -- Van exponens
   elseif (K == "-" or K == "–" or K == minuszjel) then              -- Kötőjel, (Alt+0150), minuszjel ...
   K = minuszjel                                  -- ... cseréje mínuszjelre
    if not exponens then return "Mínuszjel hibás helyen." end           -- Hibaüzenet
    if (exponens and i ~= expP + 1) then return "Mínuszjel hibás helyen." end   -- Hibaüzenet
    if (exponens and i == hossz) then return "Nincs szám az exponensben." end   -- Hibaüzenet
   elseif (K < "0" or K > "9") then                        -- Nem számjegy
    if (K == SP or K == NBSP) then K = "<szóköz>" end               -- Szóközök helyett felirat
    return "Hibás karakter a számban: "..K.."."                  -- Hibaüzenet
   end
   Karakter[i] = K                                 -- A szám karakterei a Karakter táblába
  end
  szam = ""                                     -- A szám változó kiürítése
  if ((not tizedes) and expP == 1) then                       -- Csak exponens van (1)
   szam = "10<sup>"                                -- 10 és felső index nyitás
   for i = 2, hossz do                               -- Kitevő összeállítása
     szam = szam..Karakter[i]
   end
   szam = szam.."</sup>"                              -- Felső index zárása
  end
  if ((not tizedes) and (not exponens)) then                    -- Egész szám, exponens nincs (2)
   for i = hossz, 1, -3 do                             -- Az egészrész összeállítása
    for j = 0, 2 do
     if i - j > 0 then szam = Karakter[i-j]..szam end
    end
    szam = SP..szam                                -- Három számjegy elé szóköz
   end
   szam = mw.text.trim(szam)                            -- Esetleges első szóköz törlése
   if ((not vesszoig) and hossz == 4) then                     -- Eredeti hossz = 4, (de tagolva 5)
    szam = mw.ustring.sub(szam,-5,-5)..mw.ustring.sub(szam,-3,-1)         -- Ha nem táblázat, négyjegyűt nem tagol
   end
  end
  if (tizedes and (not exponens)) then                       -- Tizedestört, exponens nincs (3)
   for i = vesszoP - 1, 1, -3 do                          -- Az egészrész összeállítása
    for j = 0, 2 do
     if i - j > 0 then szam = Karakter[i-j]..szam end
    end
    szam = SP..szam                                -- Három számjegy elé szóköz
   end
   szam = szam..","                                -- Tizedesvessző
   for i = vesszoP + 1, hossz, 3 do                        -- Az törtrész összeállítása
    for j = 0, 2 do
     if i + j <= hossz then szam = szam..Karakter[i+j] end
    end
    szam = szam..SP                                -- Három számjegy után szóköz
   end
   szam = mw.text.trim(szam)                            -- Esetleges első és utolsó szóköz törlése
  end
  if ((not tizedes) and expP > 1) then                       -- Egész mantissza és exponens (4)
   for i = expP - 1, 1, -3 do                           -- Az egészrész összeállítása
    for j = 0, 2 do
     if i - j > 0 then szam = Karakter[i-j]..szam end
    end
    szam = SP..szam                                -- Három számjegy után szóköz
   end
   szam = mw.text.trim(szam)                            -- Esetleges első szóköz törlése
   szam = szam.."&middot;10<sup>"                         -- Mantissza·10 és felső index nyitás
   for i = expP + 1, hossz do                           -- Kitevő összeállítása
     szam = szam..Karakter[i]
   end
   szam = szam.."</sup>"                              -- Felső index zárása
  end
  if (tizedes and exponens) then                          -- Tizedestört mantissza és exponens (5)
   for i = vesszoP - 1, 1, -3 do                          -- Az egészrész összeállítása
    for j = 0, 2 do
     if i - j > 0 then szam = Karakter[i-j]..szam end
    end
    szam = SP..szam                                -- Három számjegy elé szóköz
   end
   szam = szam..","                                -- Tizedesvessző
   for i = vesszoP + 1, expP - 1, 3 do                       -- Az törtrész összeállítása
    for j = 0, 2 do
     if i + j < expP then szam = szam..Karakter[i+j] end
    end
    szam = szam..SP                                -- Három számjegy után szóköz
   end
   szam = mw.text.trim(szam)                            -- Esetleges első és utolsó szóköz törlése
   szam = szam.."&middot;10<sup>"                         -- Mantissza·10 és felső index nyitás
   for i = expP + 1, hossz do                           -- Kitevő összeállítása
     szam = szam..Karakter[i]
   end
   szam = szam.."</sup>"                              -- Felső index zárása
  end
  if vesszoig then                                 -- Szám előtti NBSP sorhossz kiszámítása 
   hossz = mw.ustring.len(szam)
   for i = 1, hossz do
    if (mw.ustring.sub(szam, i, i) == ",") then                  
     N = i - 1
    end
    if (mw.ustring.sub(szam, i, i + 7) == "·10<sup>") then
     N = i -1
    end
   end
   if N == 0 then
    N = hossz
   end
   if (mw.ustring.sub(szam, 1, 7) == "10<sup>") then
    N = 0
   end
   N = vesszoig - N
  end
  if negativ then
   szam = minuszjel..szam                             -- Negatív előjel visszaállítása
   N = N -1
  end
  szam = mw.ustring.gsub(szam, SP, NBSP)                      -- Szóközök helyett NBSP
  if vesszoig then
   if N < 0 then
    return "Nem fér ki a szám."
   else
    sor = string.rep(NBSP, N)
    szam = "<tt>"..sor..szam.."</tt>"                       -- Táblázatban NBSP sor a szám elé
   end
  end
 end
--------------------------------------------------- A számot formázó függvény vége ------------------------------------------

return p