Modul:Homokozó/Pepo41/FrameArgs3Modul

Source code project 1171.svg Homokozó/Pepo41/FrameArgs3Modul[mi ez?] • [dokumentáció: mutat, szerkeszt] • [tesztek: létrehozás]

local p = {}


function val_to_str(v)
  if type(v) == 'string' then
    v = mw.ustring.gsub(v, '\n', '\\n')
    if mw.ustring.match(mw.ustring.gsub(v, '[^\'"]', ''), '^"+$') then
      return "'" .. v .. "'"
    end
    return '"' .. mw.ustring.gsub(v, '"', '\\"' ) .. '"'
  else
    return type(v) == 'table' and table_to_str(v) or tostring(v)
  end
end

function table_key_to_str(k)
  if type(k) == 'string' and mw.ustring.match(k, '^[_%a][_%a%d]*$') then
    return k
  else
    return '[' .. val_to_str(k) .. ']'
  end
end

function table_to_str(tbl)
  local result, done = {}, {}
  for k, v in ipairs(tbl) do
    table.insert(result, val_to_str(v))
    done[k] = true
  end
  for k, v in pairs(tbl) do
    if not done[k] then
      table.insert(result, table_key_to_str(k) .. '=' .. val_to_str(v))
    end
  end
  return result
end
 
-- Concatenates keys and values, ideal for displaying a template argument table.
-- @param keySeparator glue between key and value (defaults to " = ")
-- @param separator glue between different key-value pairs (defaults to ", ")
-- @example concatWithKeys({a = 1, b = 2, c = 3}, ' => ', ', ') => "a => 1, b => 2, c => 3"
-- 
function p.concatWithKeys(table, keySeparator, separator)
  keySeparator = keySeparator or ' = '
  separator = separator or ', '
  local concatted = ''
  local i = 1
  local first = true
  local unnamedArguments = true
  for k, v in pairs(table) do
    if first then
      first = false
    else
      concatted = concatted .. separator
    end
    if k == i and unnamedArguments then
      i = i + 1
      concatted = concatted .. tostring(v)
    else
      unnamedArguments = false
      concatted = concatted .. tostring(k) .. keySeparator .. tostring(v)
    end
  end
  return concatted
end 

function p.adatlekerdezes(frame)
  local pframe = frame:getParent()
  local args = pframe.args -- the arguments passed TO the template, in the wikitext that instantiates the template
  local configuratio = frame.args -- the arguments passed BY the template, in the wikitext of the template itself
  return p.concatWithKeys(args, keySeparator, "**")
  
  -- the arguments passed TO the template,
  -- in the wikitext that instantiates the template:
  -- ez a szerklap1**szerklap2**szerklap3 paramétereket adja vissza
  -- a sablon hívása a szerklapomból {{Pepo41Kisérletei|szerklap1|szerklap2|szerklap3}} 
   --return p.concatWithKeys(configuratio, keySeparator, "**")
   -- -- the arguments passed BY the template, 
   --  in the wikitext of the template itself
  -- vagyis ez az #invoke: utasítás paramétereit adja vissza:
   -- Mondottam ember**küzdj és bízva bízzál**
   -- eltolás = balra**szín = kék**pagename = Pepo41
   -- a Pepo41 szerzői lapomon a pagename 
   -- a {{Pepo41Kisérletei}}, tartalma:
   -- <noinclude>Ideiglenes kísérleti sablon.</noinclude>
   --<includeonly>{{#invoke:Homokozó/Pepo41/FrameArgs3Modul|adatlekerdezes|
   --Mondottam ember|küzdj és bízva bízzál|eltolás=balra|szín=kék|
   --pagename={{PAGENAME}}}}</includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>
   
end
 
return p

--local arguments = {}
--function arguments.tablepack(...)
--return { n = select("#", ...), ... } -- létrehoz egy új táblát a varargs elemeivel 
  			   -- és előtte egy n mezővel , a tábla hossza így n+1
 --end

--function arguments.adatlekerdezes(frame)
--  return "***" -- unpack(config)
 --  end 
 --[[
  
   
  
end --]]
-- turns a frame object into a table
--[[
function arguments.unpackSelectedFrame(args,...) -- pl. frameargs, 1,3,4 azaz "Mondottam ember küzdj","és bízva bízzál", "kék 
 		local selectarg = {} -- ide gyűjtjük a frameargsból kiválasztandó argumentumokat 
 		selectarg=arguments.tablepack(...) -- első eleme az ilyen argumentumok száma
  		local segedtablnumbered = {} -- ezek lesznek a frameargs elemei egész indexekkel
  	local segedtablnamed = {} --ezek lesznek a pairs által visszaadott indexek, név, vagy szám
    local i= 0
  		for name, v in pairs(args) do
  			i=i+1
    		segedtablnumbered[i] = v -- gyűlnek a frameargs elemei egész indexekkel
      segedtablnamed[i] = name -- gyűlnek a frameargs elemei egész indexekkel
  		end
  		n=i
  		--for i=1,n do  		print (segedtablnumbered[i]); print (segedtablnamed[i]) end
	  	
    local outtabl = {} -- ezt a táblát fogjuk unpackkal kiadni
  	for i=1, selectarg.n do
		outtabl[i]= segedtablnumbered[selectarg[i]] 
--[[		end -- kész a kimenő tábla
		return unpack(outtabl),unpack(segedtablnamed)
 end -- unpackSelectedFrame		
		
test=arguments.unpackSelectedFrame(frame, ... )  
arguments.run= test(frame,4,5,1) 
return arguments
print(unpackSelectedFrame(frame,4,5,3,1,2 ))

local arguments = {} -- ide gyűjtjük a tetszőleges számú argumentumot
function arguments.unpackFrame(frame)
  local i = 0 
  for k, v in pairs(frame.args) do  
    i = i + 1  
    arguments[i] = v 
    end
  
  for i, v in pairs(frame.args) do 
        arguments[i] = v
  end
  
  return unpack(arguments) -- sorban az argumentumok
  end
--]]
--return arguments