Modul:Homokozó/Pepo41/UTANAL

Homokozó/Pepo41/UTANAL[mi ez?] • [dokumentáció: mutat, szerkeszt] • [tesztek: létrehozás]

-- UnitTester provides unit testing for other Lua scripts. For details see [[Wikipedia:Lua#Unit_testing]].
-- For user documentation see talk page.
local UnitTester = {}

local frame, tick, cross
local result_table_header = "{|class=\"wikitable\"\n! !! Szöveg !! Elvárás !! Eredmény"
local result_table = ''
local num_failures = 0

function first_difference(s1, s2)
  if s1 == s2 then return '' end
  local max = math.min(#s1, #s2)
  for i = 1, max do
    if s1:sub(i,i) ~= s2:sub(i,i) then return i end
  end
  return max + 1
end

function UnitTester:preprocess_equals(text, expected, options)
  local actual = frame:preprocess(text) 
--  		preprocess_equals('{{#invoke:Bananas | hello}}', 'Hello, world!')
--			text=='{{#invoke:Bananas | hello}}' amit végrehajt a frame:preprocess és kapja actual értékét
--           expected == 'Hello, world!'
  if actual == expected then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local nowiki_open = (options and options.nowiki) and '<nowiki>' or ''
  local nowiki_close = (options and options.nowiki) and '</nowiki>' or ''
  local differs_at = self.differs_at and (' || ' .. first_difference(expected, actual)) or ''
  result_table = result_table .. ' || <nowiki>' .. text:gsub('%|', '&#124;') .. '</nowiki> || ' .. nowiki_open .. expected .. nowiki_close .. ' || ' .. nowiki_open .. actual .. nowiki_close .. differs_at .. "\n|-\n"
end

function UnitTester:preprocess_equals_many(prefix, suffix, cases, options)
  for _, case in ipairs(cases) do
    self:preprocess_equals(prefix .. case[1] .. suffix, case[2], options)
  end
end

function UnitTester:preprocess_equals_preprocess(text1, text2, options)
  local actual = frame:preprocess(text1)
  local expected = frame:preprocess(text2)
  if actual == expected then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local nowiki_open = (options and options.nowiki) and '<nowiki>' or ''
  local nowiki_close = (options and options.nowiki) and '</nowiki>' or ''
  local differs_at = self.differs_at and (' || ' .. first_difference(expected, actual)) or ''
  result_table = result_table .. ' || <nowiki>' .. text1:gsub('%|', '&#124;') .. '</nowiki> || ' .. nowiki_open .. expected .. nowiki_close .. ' || ' .. nowiki_open .. actual .. nowiki_close .. differs_at .. "\n|-\n"
end

function UnitTester:preprocess_equals_preprocess_many(prefix1, suffix1, prefix2, suffix2, cases, options)
  for _, case in ipairs(cases) do
    self:preprocess_equals_preprocess(prefix1 .. case[1] .. suffix1, prefix2 .. (case[2] and case[2] or case[1]) .. suffix2, options)
  end
end

function UnitTester:equals(name, actual, expected, options)
  if actual == expected then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local nowiki_open = (options and options.nowiki) and '<nowiki>' or ''
  local nowiki_close = (options and options.nowiki) and '</nowiki>' or ''
  local differs_at = self.differs_at and (' || ' .. first_difference(expected, actual)) or ''
  result_table = result_table .. ' || ' .. name .. ' || ' .. nowiki_open .. expected .. nowiki_close .. ' || ' .. nowiki_open .. actual .. nowiki_close .. differs_at .. "\n|-\n"
end

local function deep_compare(t1, t2, ignore_mt)
  local ty1 = type(t1)
  local ty2 = type(t2)
  if ty1 ~= ty2 then return false end
  if ty1 ~= 'table' and ty2 ~= 'table' then return t1 == t2 end
  
  local mt = getmetatable(t1)
  if not ignore_mt and mt and mt.__eq then return t1 == t2 end
  
  for k1, v1 in pairs(t1) do
    local v2 = t2[k1]
    if v2 == nil or not deep_compare(v1, v2) then return false end
  end
  for k2, v2 in pairs(t2) do
    local v1 = t1[k2]
    if v1 == nil or not deep_compare(v1, v2) then return false end
  end

  return true
end

function val_to_str(v)
  if type(v) == 'string' then
    v = mw.ustring.gsub(v, '\n', '\\n')
    if mw.ustring.match(mw.ustring.gsub(v, '[^\'"]', ''), '^"+$') then
      return "'" .. v .. "'"
    end
    return '"' .. mw.ustring.gsub(v, '"', '\\"' ) .. '"'
  else
    return type(v) == 'table' and table_to_str(v) or tostring(v)
  end
end

function table_key_to_str(k)
  if type(k) == 'string' and mw.ustring.match(k, '^[_%a][_%a%d]*$') then
    return k
  else
    return '[' .. val_to_str(k) .. ']'
  end
end

function table_to_str(tbl)
  local result, done = {}, {}
  for k, v in ipairs(tbl) do
    table.insert(result, val_to_str(v))
    done[k] = true
  end
  for k, v in pairs(tbl) do
    if not done[k] then
      table.insert(result, table_key_to_str(k) .. '=' .. val_to_str(v))
    end
  end
  return '{' .. table.concat(result, ',') .. '}'
end

function UnitTester:equals_deep(name, actual, expected, options)
  if deep_compare(actual, expected) then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local nowiki_open = (options and options.nowiki) and '<nowiki>' or ''
  local nowiki_close = (options and options.nowiki) and '</nowiki>' or ''
  local actual_str = val_to_str(actual)
  local expected_str = val_to_str(expected)
  local differs_at = self.differs_at and (' || ' .. first_difference(expected_str, actual_str)) or ''
  result_table = result_table .. ' || ' .. name .. ' || ' .. nowiki_open .. expected_str .. nowiki_close .. ' || ' .. nowiki_open .. actual_str .. nowiki_close .. differs_at .. "\n|-\n"
end

function UnitTester:run(frame_arg) -- a frame argumentummal hívjuk meg így :
--            function p.run_tests(frame) return p:run(frame) end
  frame = frame_arg -- ok. de az mi? Ugyanaz, ami a run_tests argumentuma, az eredeti frame, amit itt
  					-- újra értékül adunk ezúttal a lokális frame változónak
  --{{#invoke: Bananas/testcases | run_tests}},ez indítja a run_tests függyvényt. 
   --=================================================================
   --A Bananas/testcases modul tartalma:
  -- Unit tests for [[Module:Bananas]]--. Click talk page to run tests.
	-- local p = require('Module:UnitTests')
   --function p:test_hello_world() ezt a függvényt kell UnitTestsnek meghívnia. 
  -- Feltevés: a test_ előtag alapján találja meg ezt a függvényt
  --self:preprocess_equals('{{#invoke:Bananas | hello}}', 'Hello, world!')
  --end
  -- return p
  --=================================================================   
  -- EZ A FRAME FELÉPÍTÉSE
   -- return table_to_str(frame)
   --{newTemplateParserValue=function,
  --   getParent=function,
   --  argumentPairs=function,
  --   callParserFunction=function,
  --   preprocess=function,
  --   extensionTag=function,
  --   args={},
  --   newParserValue=function,
  --   expandTemplate=function,
  --   getArgument=function,
  --   newChild=function
  --}
  --=================================================================   
  --return table_to_str(frame.args) ezt adja:-- ha van "differs_at" , akkor {differs_at="1"}, azaz egyetlen elemű
  -- läsd {{#invoke: Homokozó/Pepo41/Banánok2/tesztdoboz|run_tests|differs_at=1}}
  self.frame = frame
  self.differs_at = frame.args['differs_at']
  tick = frame:preprocess('{{zöldpipa}}')
  cross = frame:preprocess('{{pirosiksz}}')

  local table_header = result_table_header
  if self.differs_at then -- ha a differs_at paraméter 1-re volt állítva 
    table_header = table_header .. ' !! Különbözik ettől' -- akkor még egy oszlop jön a táblázathoz
  end

  -- Sort results into alphabetical order.
  local self_sorted = {}
  for key,value in pairs(self) do
    if key:find('^test') then -- keresi a kulcsok közt a "test_"-el kezdődő (ez kötelező) elemet
      table.insert(self_sorted, key)
    end
  end
  table.sort(self_sorted)
  local jelentem= "" --QQQQ
-- return table_to_str(self_sorted)  --{"test_hello"} ezt az elemet találta
  -- Add results to the results table. -- az eredmény itt ez lesz a táblában: "Helló, világ"mint elvárt és kapott 
  for i,value in ipairs(self_sorted) do -- a ciklusmag minden futásával előáll az eredménytábla egy-egy sora
    result_table = result_table .. "'''" .. value .. "''':\n" .. table_header .. "\n|-\n"
    jelentem=jelentem..type (self[value])..value .. table_to_str(self) --QQ
    self[value](self)
    --self[value] egy function 
    -- a value egy string épedig a test_hello
    -- self[value] azonos self[test_hello] kulcson lévő funkciót hívja meg a self nevű táblára  
    -- ez pedig a self tábla :{differs_at="1",test_hello=function,frame={newTemplateParserValue=function,getParent=function,argumentPairs=function,callParserFunction=function,preprocess=function,extensionTag=function,args={differs_at="1"},newParserValue=function,expandTemplate=function,getArgument=function,newChild=function},run_tests=function}
    -- Feltevés: az írásmód miatt a self[value] kötelezően egy függvényt kell nevével kijelölnie,
    -- ez a feltevés igaz
--				ennek a preprocess_equals függvénynek kell lennie 
--			    a p.run_tests(frame) hívásával vagyunk it, a self a p táblára hivatkozik emiatt
--				annak value kulcshoz tartozó eleme 
--             	pl. a self["test_hello_world()"] = preprocess_equals('{{#invoke:Bananas | hello}}', 'Hello,
    result_table = result_table .. "|}\n\n"  
  end

  return jelentem, (num_failures == 0 and "<font color=\"#008000\">'''Minden teszt sikeres.'''</font>" or "<font color=\"#800000\">'''" .. num_failures .. " ennyi hibás van.'''</font>") .. "\n\n" .. frame:preprocess(result_table)
end

function UnitTester:new()
  local o = {}
  setmetatable(o, self)
  self.__index = self
  return o
end

local p = UnitTester:new()
function p.run_tests(frame) return p:run(frame) end
return p