Modul:Kembox/Chembox

Kembox/Chembox[mi ez?] • [dokumentáció: mutat, szerkeszt] • [tesztek: létrehozás]

local p = {}

local partbl = {}                -- átírt alsablonokból és a fő sablonból kapott paraméterek.
                        -- asszociativ tomb: partbl[chemboxnev] = chemboxertek.

-- alsablonból kapott paraméter beszúrása partbl-be.
-- A paraméter alakja par1=ert1\0par2=ert2\0 alakú string.
local function alsabfv(param)
  local str = param
  local veg, sor, egyen
  while str
  do veg = string.find(str,'\0',1,plain)   -- \0 indexe
    if veg == nil then break end
    sor  = string.sub(str,1,veg-1)     -- str \0 elotti resze
    egyen = string.find(str,'=',1,plain)  -- = indexe
    if egyen == nil then break end     -- a sorban nincs =
    partbl[string.sub(str,1,egyen-1)] = string.sub(str,egyen+1,veg-1)
    str  = string.sub(str,veg+1)
  end
end

function p.Chembox_new(frame)
  local szulo = frame:getParent()    -- a chembox_new sablon által kapott paraméterekairs()
  local alsabtip = {  -- alsablonból jövő paraméterek
    Section1 = true, Szakasz1 = true,
    Section2 = true, Szakasz2 = true,
    Section3 = true, Szakasz3 = true,
    Section4 = true, Szakasz4 = true,
    Section5 = true, Szakasz5 = true,
    Section6 = true, Szakasz6 = true,
    Section7 = true, Szakasz7 = true,
    Section8 = true, Szakasz8 = true,
    Section9 = true, Szakasz9 = true,
    Section10 = true, Szakasz10 = true,
    Section11 = true, Szakasz11 = true,
    Section12 = true, Szakasz12 = true,
    Section13 = true, Szakasz13 = true,
    Section14 = true, Szakasz14 = true,
    Section15 = true, Szakasz15 = true,
  }

  local regi = ''                      -- át nem írt alsablonból jövő paraméterek
  for nev,ertek in szulo:argumentPairs()
  do  v = string.gsub(ertek,string.char(239,191,189),'\0') -- a modulhívás átkonvertálja \0-t a 239,191,189 karaktersorozatra. Visszacsináljuk.
     if alsabtip[nev]
     then     -- alsablonból jöhető paraméter
        if string.find(v,'\0',1,plain) ~= nil
        then  alsabfv(v)               -- vannak benne \0-k: tényleg alsablonból jött
        else  regi = regi..'\n'..v          -- át nem írt alsablonból jött
        end
     else     -- fősablon paraméter
        partbl[nev] = v
     end
  end

-- A sablonbeli és az összes alsablonbeli paraméter partbl-ben van. Most behívjuk az alsablonokat, 
-- hogy ki-ki írja ki belőle azokat a paraméterket, amelyeket ért.
-- str-be csak akkor kerül(ne) érték, ha valamelyik alsablon kiírja a paramétereit ahelyett, hogy visszapasszolná.
-- Ez jól jött az átállás alatt, de most már nem kell.

  local modlista = {   -- modulnevek
    'module:Kembox/Chembox_Images',     
    'module:kembox/Chembox_Identifiers',  
    'module:kembox/Chembox_Properties',
    'adatlap',
    'module:kembox/Chembox_Structure',
    'module:kembox/Chembox_Thermochemistry',
    'module:Kembox/Drugbox_Farmakokinetika',
    'module:Kembox/Drugbox_Terápia',
    'module:kembox/Chembox_explosive',
    'module:kembox/Chembox_Hazards',
    'module:kembox/Chembox_Related',    
  }

  local hivo = frame.args['infobox']       -- hívó sablon
  local str = ''
  local lapcim = frame:preprocess('{{PAGENAME}}') -- a hívó szócikk címe

  for i, nev in ipairs(modlista)
  do  if nev == 'adatlap'   -- nem szép, de legalább csúnya
     then modul = require('module:kembox/kozos')
        local adatlap = lapcim..'_(adatlap)'
        if frame:preprocess('{{#ifexist: '..adatlap..'|1|0}}') == '1'
        then str = str..modul.kiir({'[['..adatlap..']]'},'Chembox_new')
        end
     else modul = require(nev)
        str = str..modul.lua(partbl,hivo,lapcim)
     end
  end
  return str..regi
end

return p