Modul:Kembox/Chembox Images

Source code project 1171.svg Kembox/Chembox Images[mi ez?] • [dokumentáció: mutat, szerkeszt] • [tesztek: létrehozás]

local boxtbl = {  -- a paraméterek sorrendje és infóboxbeli felirata.
    IUPACName        = { 22, "[[IUPAC]]-név" },
    SystematicName     = { 23, "[[IUPAC|Szabályos név]]" },
    OtherNames       = { 24, "Más nevek" },
    }

local szintbl = { -- szinonimaszótár. Programon belül Chembox_new neveit használjuk.
    ["név"]         = 'Name',           -- Vegyület_infobox
    ["kép"]         = 'ImageFile',         -- Vegyület_infobox -- ImageFile paraméterei
    ["image"]        = 'ImageFile',         -- Drugbox
    ["Kép"]         = 'ImageFile',         -- Gyógyszeresdoboz
    ["képméret"]      = 'ImageSize',         -- Vegyület_infobox
    ["width"]        = 'ImageSize',         -- Drugbox
    ["Méret"]        = 'ImageSize',         -- Gyógyszeresdoboz
    ["kép2"]        = 'ImageFile1',        -- Vegyület_infobox -- ImageFile1 paraméterei
    ["image2"]       = 'ImageFile1',        -- Drugbox
    ["Kép2"]        = 'ImageFile1',        -- Gyógyszeresdoboz
    ["képméret2"]      = 'ImageSize1',        -- Vegyület_infobox
    ["width2"]       = 'ImageSize1',        -- Drugbox_new
    ["Méret2"]       = 'ImageSize1',        -- Gyógyszeresdoboz
    ["2D_kép"]       = 'ImageFileL1',        -- Vegyület_infobox -- ImageFileL1 paraméterei
    ["imageL"]       = 'ImageFileL1',        -- Drugbox_new
    ["KépBal"]       = 'ImageFileL1',        -- Gyógyszeresdoboz
    ["widthL"]       = 'ImageSizeL1',        -- Drugbox_new
    ["MéretBal"]      = 'ImageSizeL1',        -- Gyógyszeresdoboz
    ["3D_kép"]       = 'ImageFileR1',        -- Vegyület_infobox -- ImageFileR1 paraméterei
    ["imageR"]       = 'ImageFileR1',        -- Drugbox_new
    ["KépJobb"]       = 'ImageFileR1',        -- Gyógyszeresdoboz
    ["widthR"]       = 'ImageSizeR1',        -- Drugbox_new
    ["MéretJobb"]      = 'ImageSizeR1',        -- Gyógyszeresdoboz
    ["kristályszerkezeti_kép"] = 'ImageFile2',      -- Vegyület_infobox -- ImageFile2 paraméterei
    ["IUPACNév"]      = 'IUPACName',         -- Chembox_új
    ["IUPAC_name"]     = 'IUPACName',         -- Drugbox
    ["IUPAC_név"]      = 'IUPACName',         -- Vegyület_infobox
    ["IUPACnév"]      = 'IUPACName',         -- Gyógyszeresdoboz
    ["SzabályosNév"]    = 'SystematicName',      -- Chembox_új
    ["MásNév"]       = 'OtherNames',        -- Chembox_új
    ["egyéb_nevek"]     = 'OtherNames',        -- Vegyület_infobox
    ["synonyms"]      = 'OtherNames',        -- Drugbox
    ["Szinoníma"]      = 'OtherNames',        -- Gyógyszeresdoboz
    }

local munka = {}  -- { { sorsz, címke }, érték }
local uto  = {}  -- utófeldolgozást igénylő paraméterek (egy eredménysor több paraméterből áll elő)

local function egysor(nev,ertek,hivo)
  local utotbl = {  -- automatikusan uto-ba kerülő paraméterek listája. A true nem kell, de enélkül nem lesz asszociatív a tömb.
    Name         = true,
    Reference       = true,
    ["képaláírás"]    = true,
    ["képaláírás2"]    = true,
    ImageFile       = true,   -- ImageFile
    ImageSize       = true,
    ImageAlt       = true,
    ImageName       = true,
    ImageFile1      = true,   -- ImageFile1
    ImageSize1      = true,
    ImageAlt1       = true,
    ImageName1      = true,
    ImageFileL1      = true,   -- ImageFileL1
    ImageSizeL1      = true,
    ImageAltL1      = true,
    ImageNameL1      = true,
    ImageFileR1      = true,   -- ImageFileR1
    ImageSizeR1      = true,
    ImageAltR1      = true,
    ImageNameR1      = true,
    ImageFile2      = true,   -- ImageFile2
    ImageSize2      = true,
    ImageAlt2       = true,
    ImageName2      = true,
    ImageFile3      = true,   -- ImageFile3
    ImageSize3      = true,
    ImageAlt3       = true,
    ImageName3      = true,
    ImageFileL2      = true,   -- ImageFileL2
    ImageSizeL2      = true,
    ImageAltL2      = true,
    ImageNameL2      = true,
    ImageFileR2      = true,   -- ImageFileR2
    ImageSizeR2      = true,
    ImageAltR2      = true,
    ImageNameR2      = true,
    }
  n = string.gsub(nev,' ','_')
  if szintbl[n] then n = szintbl[n] end -- n a Chembox_new-beli név
  if (hivo == 'Drugbox' or hivo == 'Gyógyszeresdoboz') and (n == 'ImageName' or n == 'IUPACName')
  then if n == 'ImageName' then uto.Name = ertek end
     if n == 'IUPACName' then table.insert(munka,{ {22,3},boxtbl.IUPACName[2],ertek}) end
  else if utotbl[n] and ertek and #ertek > 0    -- a második menetben feldolgozandó paraméter: az elsőben nincs vele tennivaló
     then uto[n] = ertek
     elseif boxtbl[n] and ertek and #ertek > 0  -- a boxtbl tábla (lásd feljebb) az ismert paramétereket és azok sorrendjét tartalmazza
     then  table.insert(munka,{boxtbl[n],ertek})         -- az üres paramétereket nem írjuk ki
     end
  end
end

--                 Utófeldolgozás következik: a több paraméterből összeálló adatok összefésülése
local function menet2(hivo,partbl,lapcim)
-- A lap címe
  if type(uto.Name) ~= 'string' then if lapcim then uto.Name = lapcim else uto.Name = partbl.Name end end
  if uto.Name
  then  if uto.Reference then uto.Name = uto.Name..uto.Reference else uto.Name = uto.Name end
      if hivo == 'Drugbox' or hivo == 'Gyógyszeresdoboz'
      then table.insert(munka,{ {13,2}, { uto.Name, '+1' } })
      else table.insert(munka,{ {1,4}, { uto.Name } })
      end
  end
-- Kép aláírások (Vegyület_infobox)
  if uto["képaláírás"] then table.insert(munka,{ {11,2}, { uto["képaláírás"], '+1' } }) end
  if uto["képaláírás2"] then table.insert(munka,{ {13,2}, { uto["képaláírás2"], '+1' } }) end
-- Képek
  if uto.ImageFile
  then table.insert(munka,{{10,1},{ImageFile=uto.ImageFile, ImageSize=uto.ImageSize, ImageAlt=uto.ImageAlt, ImageName=uto.ImageName}} )
  end
  if uto.ImageFile1
  then table.insert(munka,{{12,1},{ImageFile=uto.ImageFile1, ImageSize=uto.ImageSize1, ImageAlt=uto.ImageAlt1, ImageName=uto.ImageName1}} )
  end
  if uto.ImageFileL1
  then if hivo == 'Vegyület_infobox'
     then if not uto.ImageNameL1 then uto.ImageNameL1 = "'''2 dimenziós<br>szerkezet'''" end
        if not uto.ImageNameR1 then uto.ImageNameR1 = "'''3 dimenziós<br>szerkezet'''" end
     end
     kep1adat = {ImageFile=uto.ImageFileL1, ImageSize=uto.ImageSizeL1, ImageAlt=uto.ImageAltL1, ImageName=uto.ImageNameL1}
     kep2adat = {ImageFile=uto.ImageFileR1, ImageSize=uto.ImageSizeR1, ImageAlt=uto.ImageAltR1, ImageName=uto.ImageNameR1}
     if hivo == 'Vegyület_infobox'
     then if not uto.ImageFileL1 then kep1adat = nil end
        if not uto.ImageFileR1 then kep2adat = nil end
     end
     table.insert(munka,{{14,1},kep1adat,kep2adat} )
  end
  if uto.ImageFile2
  then table.insert(munka,{{16,1},{ImageFile=uto.ImageFile2, ImageSize=uto.ImageSize2, ImageAlt=uto.ImageAlt2, ImageName=uto.ImageName2}} )
  end
  if uto.ImageFile3
  then table.insert(munka,{{18,1},{ImageFile=uto.ImageFile3, ImageSize=uto.ImageSize3, ImageAlt=uto.ImageAlt3, ImageName=uto.ImageName3}} )
  end
  if uto.ImageFileL2
  then table.insert(munka,{{20,1},{ImageFile=uto.ImageFileL2, ImageSize=uto.ImageSizeL2, ImageAlt=uto.ImageAltL2, ImageName=uto.ImageNameL2},
                  {ImageFile=uto.ImageFileR2, ImageSize=uto.ImageSizeR2, ImageAlt=uto.ImageAltR2, ImageName=uto.ImageNameR2}} )
  end
end

local eredm = {}     -- { címke, érték } rendezve

-- A munka-beli értékek rendezése és kiírása
local function rendez(hivo)
  if next(munka)
  then  -- van megadott paraméter
     local kozos = require("Module:Kembox/kozos")
     eredm[1] = csopfej
     kozos.adatcsoport(munka,eredm)    -- munka rendezése és átmásolása eredm-be
     return kozos.kiir(eredm,hivo)
  end
return ""
end


-- Kívülről is hívható függvények
local p = {}

-- Hívás sablonból
function p.Chembox_Images(frame)
  local eredm = {}  -- { címke, érték } rendezve
  local hivo = frame.args['infobox']  -- hívó sablon
  local szulo = frame:getParent()    -- a chembox_new sablon által kapott paraméterek
  for nev,ertek in szulo:argumentPairs()
  do egysor(nev,ertek,hivo)
  end
  menet2(hivo,frame.args,frame:preprocess('{{PAGENAME}}'))
  return rendez(hivo)
end

-- Hívás modulból
function p.lua(partbl,hivo,lapcim)
  for nev,ertek in pairs(partbl)
  do  egysor(nev,ertek,hivo)
  end
  menet2(hivo,partbl,lapcim)
  return rendez(hivo)
end


return p;