Modul:Kembox/Chembox Properties

Kembox/Chembox Properties[mi ez?] • [dokumentáció: mutat, szerkeszt] • [tesztek: létrehozás]

local csopfej = "Kémiai és fizikai tulajdonságok"

local boxtbl = {  -- a paraméterek sorrendje és infóboxbeli felirata. Az 1-es sorszám fenntartva csopfej-nek.
    Formula         = { 2, "[[Kémiai képlet]]" },
--                             -- a 3-as sorszám fenntartva MolarMass-nak (lásd alább)
    Appearance       = { 4, "Megjelenés" }, 
    ["halmazállapot"]    = { 5, "[[Halmazállapot]]" }, 
    Odor          = { 6, "[[Szag]]" }, 
    Density         = { 7, "[[Sűrűség]]" }, 
--                             -- a 8-as sorszám fenntartva MeltingPt-nak (lásd alább)
--                             -- a 9-as sorszám fenntartva BoilingPt-nak (lásd alább)
    SublimationConditions  = { 10, "A [[szublimáció]]<br>feltételei" }, 
    Solubility       = { 11, "[[Oldhatóság]] (vízben)" },
--                             -- a 12--17-es sorszám fenntartva az oldhatóságoknak
--                             -- a 18-as sorszám fenntartva SolubilityProduct-nak
    ["oldószerei"]     = { 19, "[[Oldószer]]ei" },
    pKa           = { 20, "[[Savi disszociációs állandó|Savasság]] (p''K''<sub>a</sub>)" },
    pKb           = { 21, "[[Savi disszociációs állandó|Lúgosság]] (p''K''<sub>b</sub>)" },
    IsoelectricPt      = { 22, "Izoelektromos pont" },
    LambdaMax        = { 23, "[[Lambda-max|λ<sub>max<sub>]]" },
    Absorbance       = { 24, "[[Abszorbancia]]" },
    BandGap         = { 25, "[[Tiltott sáv]]" },
    ElectronMobility    = { 26, "ElektronMobilitás" },
    SpecRotation      = { 27, "[[Fajlagos forgatóképesség]] [α]<sub>D</sub>" },
    MagSus         = { 28, "Mágneses szuszceptibilitás" },
    ThermalConductivity   = { 29, "Hővezetés" },
    RefractIndex      = { 30, "[[Törésmutató]] (''n''<sub>D</sub>)" },
    Viscosity        = { 31, "[[Viszkozitás]]" },
    ["felületi_feszültség"] = { 32, "[[Felületi feszültség]]" },
    CriticalRelativeHumidity= { 33, "Kritikus relatív páratartalom" },
--    Dipole         = { 34, "Dipólusmomentum" },            -- átkerült Chembox_structure-ba
    OrbitalHybridisation  = { 35, "Hibridizáció" },
    VaporPressure      = { 36, "[[Gőznyomás]]" },
    HenryConstant      = { 37, "[[Henry törvénye|k<sub>H</sub>]]" },
    LogP          = { 38, "[[log P|Megoszlási hányados]]" },
    AtmosphericOHRateConstant={ 39, "AtmosphericOHRateConstant" },
    }

local szintbl = { -- szinonimaszótár. Programon belül Chembox_new neveit használjuk.
    ["Képlet"]       = 'Formula',        -- Chembox_új, Gyógyszeresdoboz
    ["kémiai_képlet"]    = 'Formula',        -- Vegyület_infobox
    ["chemical_formula"]  = 'Formula',        -- Drugbox
    ["Töltés"]       = 'charge',        -- Gyógyszeresdoboz
    ["MolárisTömeg"]    = 'MolarMass',       -- Chembox_új
    ["moláris_tömeg"]    = 'MolarMass',       -- Vegyület_infobox
    ["molecular_weight"]  = 'MolarMass',       -- Drugbox
    ["MolekulaTömeg"]    = 'MolarMass',       -- Gyógyszeresdoboz
    ["MolárisTömeg_megj"]  = 'MolarMass_notes',    -- Chembox_új
    ["Megjelenés"]     = 'Appearance',      -- Chembox_új
    ["megjelenés"]     = 'Appearance',      -- Vegyület_infobox
    ["Odour"]        = 'Odor',         -- Chembox_new
    ["Szag"]        = 'Odor',         -- Chembox_új
    ["Sűrűség"]       = 'Density',        -- Chembox_új, Gyógyszeresdoboz
    ["sűrűség"]       = 'Density',        -- Vegyület_infobox
    ["density"]       = 'Density',        -- Drugbox
    ["Olvadáspont"]     = 'MeltingPt',       -- Chembox_új, Gyógyszeresdoboz   olvadáspontok
    ["olvadáspont"]     = 'MeltingPt',       -- Vegyület_infobox
    ["Olvadáspont_megj"]  = 'Melting_notes',     -- Chembox_új
    ["melting_notes"]    = 'Melting_notes',     -- Drugbox
    ["OlvadásMegj"]     = 'Melting_notes',     -- Gyógyszeresdoboz
    ["MeltingPtCL"]     = 'MeltingPtC',      -- Chembox_new
    ["OlvadáspontC"]    = 'MeltingPtC',      -- Chembox_új
    ["OlvadáspontCL"]    = 'MeltingPtC',      -- Chembox_új
    ["melting_point"]    = 'MeltingPtC',      -- Drugbox
    ["OlvadáspontCH"]    = 'MeltingPtCH',      -- Chembox_új
    ["melting_high"]    = 'MeltingPtCH',      -- Drugbox
    ["OlvadásMax"]     = 'MeltingPtCH',      -- Gyógyszeresdoboz
    ["MeltingPtFL"]     = 'MeltingPtFL',      -- Chembox_new
    ["OlvadáspontF"]    = 'MeltingPtFL',      -- Chembox_új
    ["OlvadáspontFL"]    = 'MeltingPtFL',      -- Chembox_új
    ["OlvadáspontFH"]    = 'MeltingPtFH',      -- Chembox_új
    ["MeltingPtKL"]     = 'MeltingPtK',      -- Chembox_new
    ["OlvadáspontK"]    = 'MeltingPtK',      -- Chembox_új
    ["OlvadáspontKL"]    = 'MeltingPtK',      -- Chembox_új
    ["OlvadáspontKH"]    = 'MeltingPtKH',      -- Chembox_új
    ["Forráspont"]     = 'BoilingPt',       -- Chembox_új, Gyógyszeresdoboz   forráspontok
    ["forráspont"]     = 'BoilingPt',       -- Vegyület_infobox
    ["Forráspont_megj"]   = 'Boiling_notes',     -- Chembox_új
    ["boiling_notes"]    = 'Boiling_notes',     -- Drugbox
    ["ForrásMegj"]     = 'Boiling_notes',     -- Gyógyszeresdoboz
    ["BoilingPtCL"]     = 'BoilingPtC',      -- Chembox_new
    ["ForráspontC"]     = 'BoilingPtC',      -- Chembox_új
    ["ForráspontCL"]    = 'BoilingPtC',      -- Chembox_új
    ["boiling_point"]    = 'BoilingPtC',      -- Drugbox
    ["ForráspontCH"]    = 'BoilingPtCH',      -- Chembox_új
    ["BoilingPtFL"]     = 'BoilingPtFL',      -- Chembox_new
    ["ForráspontF"]     = 'BoilingPtFL',      -- Chembox_új
    ["ForráspontFL"]    = 'BoilingPtFL',      -- Chembox_új
    ["ForráspontFH"]    = 'BoilingPtFH',      -- Chembox_új
    ["BoilingPtKL"]     = 'BoilingPtK',      -- Chembox_new
    ["ForráspontK"]     = 'BoilingPtK',      -- Chembox_új
    ["ForráspontKL"]    = 'BoilingPtK',      -- Chembox_új
    ["ForráspontKH"]    = 'BoilingPtKH',      -- Chembox_új
    ["SzublimációFeltétel"] = 'SublimationConditions', -- Chembox_új             egyéb    
    ["Oldhatóság"]     = 'Solubility',      -- Chembox_új
    ["oldhatóság_vízben"]  = 'Solubility',      -- Vegyület_infobox
    ["solubility"]     = 'Solubility',      -- Drugbox
    ["Oldószer"]      = 'Solvent',        -- Chembox_új
    ["OldhatóságProduct"]  = 'SolubilityProduct',   -- Chembox_új
    ["OldhatóságProductAs"] = 'SolubilityProductAs',  -- Chembox_új
    ["savasság"]      = 'pKa',          -- Vegyület_infobox
    ["lúgosság"]      = 'pKb',          -- Vegyület_infobox
    ["IzoelektromosPont"]  = 'IsoelectricPt',     -- Chembox_új
    ["Abszorbancia"]    = 'Absorbance',      -- Chembox_új
    ["ElektronMobilitás"]  = 'ElectronMobility',   -- Chembox_új
    ["SpecRotáció"]     = 'SpecRotation',     -- Chembox_új
    ["specific_rotation"]  = 'SpecRotation',     -- Drugbox
    ["FajlagosForgatás"]  = 'SpecRotation',     -- Gyógyszeresdoboz
    ["Hővezetés"]      = 'ThermalConductivity',  -- Chembox_új
    ["Törésmutató"]     = 'RefractIndex',     -- Chembox_új
    ["törésmutató"]     = 'RefractIndex',     -- Vegyület_infobox
    ["Viszkozitás"]     = 'Viscosity',       -- Chembox_új
    ["viszkozitás"]     = 'Viscosity',       -- Vegyület_infobox
    ["KritikusRelPáratartalom"] = 'CriticalRelativeHumidity', -- Chembox_új
    ["Dipólus"]       = 'Dipole',        -- Chembox_új
    ["dipólusmomentum"]   = 'Dipole',        -- Vegyület_infobox
    ["OrbitálHibridizáció"] = 'OrbitalHybridisation', -- Chembox_új
    ["Gőznyomás"]      = 'VaporPressure',     -- Chembox_új
    ["gőznyomás"]      = 'VaporPressure',     -- Vegyület_infobox
    ["HenryÁllandó"]    = 'HenryConstant',     -- Chembox_új
    ["Henry-állandó"]    = 'HenryConstant',     -- Vegyület_infobox
    ["megoszlási_hányados"] = 'LogP',         -- Vegyület_infobox
    ["LégköriOHSebÁll"]   = 'AtmosphericOHRateConstant', -- Chembox_új
    }

local elemek = {	-- 2013.09.24-i IUPAC-állapot
	H  = 1.00794,
	He = 4.002602,
	Li = 6.941,
	Be = 9.0121831,
	B  = 10.811,
	C  = 12.0107,
	N  = 14.0067,
	O  = 15.9994,
	F  = 18.998403163,
	Ne = 20.1797,
	Na = 22.98976928,
	Mg = 24.3050,
	Al = 26.9815385,
	Si = 28.0855,
	P  = 30.973761998,
	S  = 32.065,
	Cl = 35.453,
	Ar = 39.948,
	K  = 39.0983,
	Ca = 40.078,
	Sc = 44.955908,
	Ti = 47.867,
	V  = 50.9415,
	Cr = 51.9961,
	Mn = 54.938044,
	Fe = 55.845,
	Co = 58.933194,
	Ni = 58.6934,
	Cu = 63.546,
	Zn = 65.38,
	Ga = 69.723,
	Ge = 72.64,
	As = 74.921595,
	Se = 78.971,
	Br = 79.904,
	Kr = 83.798,
	Rb = 85.4678,
	Sr = 87.62,
	Y  = 88.90584,
	Zr = 91.224,
	Nb = 92.90637,
	Mo = 95.95,
	Tc = 98.9063,
	Ru = 101.07,
	Rh = 102.90550,
	Pd = 106.42,
	Ag = 107.8682,
	Cd = 112.414,
	In = 114.818,
	Sn = 118.710,
	Sb = 121.760,
	Te = 127.60,
	I  = 126.90447,
	Xe = 131.293,
	Cs = 132.90545196,
	Ba = 137.327,
	La = 138.90547,
	Ce = 140.116,
	Pr = 140.90766,
	Nd = 144.242,
	Pm = 146.9151,
	Sm = 150.36,
	Eu = 151.964,
	Gd = 157.25,
	Tb = 158.92535,
	Dy = 162.500,
	Ho = 164.93033,
	Er = 167.259,
	Tm = 168.93422,
	Yb = 173.054,
	Lu = 174.9668,
	Hf = 178.49,
	Ta = 180.94788,
	W  = 183.84,
	Re = 186.207,
	Os = 190.23,
	Ir = 192.217,
	Pt = 195.084,
	Au = 196.966569,
	Hg = 200.59,
	Tl = 204.3833,
	Pb = 207.2,
	Bi = 208.98040,
	Po = 208.9824,
	At = 209.9871,
	Rn = 222.0176,
	Fr = 223.0197,
	Ra = 226.0254,
	Ac = 227.0278,
	Th = 232.0377,
	Pa = 231.03588,
	U  = 238.02891,
	Np = 237.0482,
	Pu = 244.0642,
	Am = 243.0614,
	Cm = 247.0704,
	Bk = 247.0703,
	Cf = 251.0796,
	Es = 252.0830,
	Fm = 257.0951,
	Md = 258.0984,
	No = 259.1010,
	Lr = 262.1096,
	Rf = 267.1215,
	Db = 268.1255,
	Sg = 271.1335,
	Bh = 272.1380,
	Hs = 277.150,
	Mt = 276.1512,
	Ds = 281.162,
	Rg = 280.1645,
	Uub = 285.174,
	Uut = 284.178,
	Uuq = 289.189,
	Uup = 288.192,
	Uuh = 293,
	Uus = 0,
	Uuo = 294,
}
local elemhiba = false; -- minden elem darabszáma 0-nál nagyobb szám kell legyen.

function nilstr(str)   -- nil-ből üres stringet csinál
if str == nil then return "" else return str end
end

function tohuszam(str)  -- tizedespont -> tizedesvessző
return string.gsub(str,'%.',',')
end


local munka  = {}   -- { { sorsz, címke }, érték }
local uto   = { MassRound = 2 }    -- utófeldolgozást igénylő paraméterek (egy eredménysor több paraméterből áll elő)
local molekula = {}

function egysor(nev,v)
  local utotbl = {   -- automatikusan uto-ba kerülő paraméterek listája. A true nem kell, de enélkül nem lesz asszociatív a tömb.
     charge       = true,
     MolarMass      = true,
     MolarMass_notes   = true,
     MassRound      = true,
     MeltingPt      = true,
     Melting_notes    = true,
     MeltingPtC     = true,
     MeltingPtCH     = true,
     BoilingPt      = true,
     Boiling_notes    = true,
     BoilingPtC     = true,
     BoilingPtCH     = true,
     SolubleOther    = true,
     Solvent       = true,
     Solubility1     = true,
     Solvent1      = true,
     Solubility2     = true,
     Solvent2      = true,
     Solubility3     = true,
     Solvent3      = true,
     Solubility4     = true,
     Solvent4      = true,
     Solubility5     = true,
     Solvent5      = true,
     SolubilityProduct  = true,
     SolubilityProductAs = true,
     }

  n = string.gsub(nev,' ','_')
  if szintbl[n] then n = szintbl[n] end   -- n a Chembox_new-beli név 
  if hivo ~= 'Vegyület_infobox' and elemek[n]
  then  if not v or #v == 0
      then return     -- a paraméter értéke üres
      end
      if tonumber(v)~=nil -- a paraméter pl. C = 3 (n=C, v=3)
      then  table.insert(molekula,{n,v})
      else  elemhiba = true;
      end 
  elseif boxtbl[n]  -- a boxtbl tábla (lásd feljebb) az ismert paramétereket és azok sorrendjét tartalmazza
  then  if n == 'Formula' and v and #v > 0 then uto[n] = v end   -- megadta az összegképletet, a sajátunkat nem kell kiírni
      if v and #v > 0 then table.insert(munka,{boxtbl[n],v}) end -- az üres paramétereket nem írjuk ki
  end 
  if utotbl[n] and v and #v > 0 then uto[n] = v end -- a második menetben feldolgozandó paraméter: az elsőben nincs vele tennivaló
  if v and #v > 0 
  then  if   n == 'MeltingPtF' then uto.MeltingPtC = string.format('%1.0f',(v-32)*5/9)    -- a Fahrenheit-fokot átszámítjuk °C-ra
      elseif n == 'MeltingPtFH' then uto.MeltingPtCH = string.format('%1.0f',(v-32)*5/9)    -- a Fahrenheit-fokot átszámítjuk °C-ra
      elseif n == 'MeltingPtK' then uto.MeltingPtC = string.format('%1.0f',v-273.15)     -- a Kelvin-fokot átszámítjuk °C-ra
      elseif n == 'MeltingPtKH' then uto.MeltingPtCH = string.format('%1.0f',v-273.15)     -- a Kelvin-fokot átszámítjuk °C-ra
      elseif n == 'BoilingPtF' then uto.BoilingPtC = string.format('%1.2f',(v-32)*5/9)    -- a Fahrenheit-fokot átszámítjuk °C-ra
      elseif n == 'BoilingPtFH' then uto.BoilingPtCH = string.format('%1.2f',(v-32)*5/9)    -- a Fahrenheit-fokot átszámítjuk °C-ra
      elseif n == 'BoilingPtK' then uto.BoilingPtC = string.format('%1.2f',v-273.15)     -- a Kelvin-fokot átszámítjuk °C-ra
      elseif n == 'BoilingPtKH' then uto.BoilingPtCH = string.format('%1.2f',v-273.15)     -- a Kelvin-fokot átszámítjuk °C-ra
      end 
  end 
end


local function rendez(x,y)
 if x[1] == 'C' then return true; end
 if y[1] == 'C' then return false; end
 if x[1] == 'H' then return true; end
 if y[1] == 'H' then return false; end
 return x[1] < y[1]
end


local eredm  = {}  -- { címke, érték } rendezve

function menet2(hivo)
  local MolarMass = { 3, "[[Moláris tömeg]]" }
  local MeltingPt = { 8, "[[Olvadáspont]]" }
  local BoilingPt = { 9, "[[Forrás (átalakulás)|Forráspont]]" }
  local okepl = ''
  local molsuly = 0

  if not elemhiba and next(molekula)
  then    table.sort(molekula,rendez)
        for i,ertek in ipairs(molekula)
        do okepl  = okepl..ertek[1]
          if tonumber(ertek[2]) > 1 then okepl = okepl..'<sub>'..ertek[2]..'</sub>' end
          molsuly = molsuly + elemek[ertek[1]]*tonumber(ertek[2])
        end
  end

  if not uto.Formula and #okepl > 0  -- saját összegképlet kiírása
  then    if uto.charge then str = '<sup>'..uto.charge..'</sup>' else str = '' end
        table.insert(munka,{boxtbl['Formula'],okepl..str})
  end
  if uto.MolarMass  -- megadta-e az molsúlyt
  then    table.insert(munka,{MolarMass,uto.MolarMass..nilstr(uto.MolarMass_notes)})  -- az ő molsúlya megjegyzéssel együtt
  else    if molsuly > 0   -- saját molsúly kiírása
        then table.insert(munka,{MolarMass,tohuszam(string.format('%1.'..uto.MassRound..'f',molsuly))..'&nbsp;g/mol'}) 
        end
  end
-- Olvadáspont
  str = ''
  if uto.MeltingPt    -- szöveggel megadott olvadáspont
  then  str = uto.MeltingPt
  elseif uto.MeltingPtC -- °C-ban megadott olvadáspont
  then  str = tohuszam(uto.MeltingPtC)
      if uto.MeltingPtCH then str = str..'–'..tohuszam(uto.MeltingPtCH) end
      str = str..'&nbsp;°C'
  end
  if #str > 0 and uto.Melting_notes
  then  if hivo == 'Chembox_new' or hivo == 'Chembox_új'
      then  str = str..' ('..uto.Melting_notes..')'
      else  str = str..' '..uto.Melting_notes
      end
  end
  if #str > 0 then table.insert(munka,{MeltingPt,str}) end
-- Forráspont
  str = ''
  if uto.BoilingPt    -- szöveggel megadott forráspont
  then  str = uto.BoilingPt
  elseif uto.BoilingPtC -- °C-ban megadott forráspont
  then  str = tohuszam(uto.BoilingPtC)
      if uto.BoilingPtCH then str = str..'–'..tohuszam(uto.BoilingPtCH) end
      str = str..'&nbsp;°C'
  end
  if #str > 0 and uto.Boiling_notes
  then  if hivo == 'Chembox_new' or hivo == 'Chembox_új'
      then  str = str..' ('..uto.Boiling_notes..')'
      else  str = str..' '..uto.Boiling_notes
      end
  end
  if #str > 0 then table.insert(munka,{BoilingPt,str}) end
-- Oldószerek
  if uto.SolubleOther
  then  if uto.Solvent 
      then table.insert(munka,{ {12,'[[Oldhatóság]] ('..uto.Solvent..')'},uto.SolubleOther})
      else table.insert(munka,{ {12,'[[Oldhatóság]]'},uto.SolubleOther})
      end
  end
  if uto.Solubility1 and uto.Solvent1 then table.insert(munka,{ {13,'[[Oldhatóság]] ('..uto.Solvent1..')'},uto.Solubility1}) end
  if uto.Solubility2 and uto.Solvent2 then table.insert(munka,{ {14,'[[Oldhatóság]] ('..uto.Solvent2..')'},uto.Solubility2}) end
  if uto.Solubility3 and uto.Solvent3 then table.insert(munka,{ {15,'[[Oldhatóság]] ('..uto.Solvent3..')'},uto.Solubility3}) end
  if uto.Solubility4 and uto.Solvent4 then table.insert(munka,{ {16,'[[Oldhatóság]] ('..uto.Solvent4..')'},uto.Solubility4}) end
  if uto.Solubility5 and uto.Solvent5 then table.insert(munka,{ {17,'[[Oldhatóság]] ('..uto.Solvent5..')'},uto.Solubility5}) end
  if uto.SolubilityProduct and uto.SolubilityProductAs 
  then table.insert(munka,{ {18,"[[Oldhatósági szorzat]], ''K''<sub>sp</sub> of "..uto.SolubilityProductAs},uto.SolubilityProduct})
  end
end

-- A munka-beli értékek rendezése és kiírása
local function rendez(hivo)
  if next(munka)
  then  -- van megadott paraméter
     local kozos = require("Module:Kembox/kozos")
     eredm[1] = csopfej
     kozos.adatcsoport(munka,eredm)    -- munka rendezése és átmásolása eredm-be
     return kozos.kiir(eredm,hivo)
  end
return ""
end

-- Kívülről is hívható függvények
local p = {}

-- Hívás sablonból
function p.Chembox_Properties(frame)
  local hivo = frame.args['infobox']  -- hívó sablon
  local szulo = frame:getParent()    -- a chembox_related sablon által kapott paraméterek

  for nev,ertek in szulo:argumentPairs()
  do  egysor(nev,ertek)
  end
  menet2(hivo)
  return rendez(hivo)
end


-- Hívás modulból
function p.lua(partbl,hivo)
  for nev,ertek in pairs(partbl)
  do  egysor(nev,ertek)
  end
  menet2(hivo)
  return rendez(hivo)
end

return p;