Modul:Kembox/Chembox Related

Kembox/Chembox Related[mi ez?] • [dokumentáció: mutat, szerkeszt] • [tesztek: létrehozás]

local csopfej = "Rokon vegyületek"

local boxtbl = {  -- a paraméterek sorrendje és infóboxbeli felirata. Az 1-es sorszám fenntartva csopfej-nek
     OtherAnions   = { 2, "Azonos [[kation]]" }, 
     OtherCations   = { 3, "Azonos [[ion|anion]]" },
     OtherFunctn   = { 4, "Rokon" },     -- a Function nevű paramétert Rokon mögé kell konkatenálni
     OtherCpds    = { 5, "Rokon vegyületek" },
     }
boxtbl["AzonosKation"]   = boxtbl.OtherAnions  -- Chembox_új
boxtbl["azonos_kationnal"] = boxtbl.OtherAnions  -- Vegyület_infobox
boxtbl["AzonosAnion"]   = boxtbl.OtherCations -- Chembox_új
boxtbl["azonos_anionnal"] = boxtbl.OtherCations -- Vegyület_infobox
boxtbl["MásFunkciósCsop"] = boxtbl.OtherFunctn  -- Chembox_új
boxtbl["MásVegyület"]   = boxtbl.OtherCpds   -- Chembox_új
boxtbl["rokon_vegyületek"] = boxtbl.OtherCpds   -- Vegyület_infobox

local munka = {}    -- { { sorsz, címke }, érték }

-- Egy név/érték paraméter tárolása munka-ban
local function egysor(nev,ertek,partbl)
  n = string.gsub(nev,' ','_')
  if boxtbl[n]   -- a boxtbl tábla (lásd feljebb) az ismert paramétereket és azok sorrendjét tartalmazza
  then  cimke = boxtbl[n]
      if n == 'OtherFunctn'    -- chembox_new
      then str = partbl['Function']
         if str and #str > 0 then cimke[2] = cimke[2]..' '..str end
      end  
      if n == 'MásFunkciósCsop'  -- chembox_új
      then str = partbl['FunkciósCsop']
         if str and #str > 0 then cimke[2] = cimke[2]..' '..str end
      end  
      if ertek and #ertek > 0 then table.insert(munka,{cimke,ertek}) end  -- az üres paramétereket nem írjuk ki
-- else  -- a hívó sablon hibás paramétert kapott a szócikkből
  end  
end

local eredm = {}     -- { címke, érték } rendezve

-- A munka-beli értékek rendezése és kiírása
local function rendez(hivo)
  if next(munka)
  then  -- van megadott paraméter
     local kozos = require("Module:Kembox/kozos")
     eredm[1] = csopfej
     kozos.adatcsoport(munka,eredm)    -- munka rendezése és átmásolása eredm-be
     return kozos.kiir(eredm,hivo)
  end
return ""
end

-- A kívülről hívható függvények következnek
local p = {}

-- Hívás sablonból
function p.Chembox_Related(frame)
  local hivo = frame.args['infobox']  -- hívó sablon
  local szulo = frame:getParent()    -- a chembox_related sablon által kapott paraméterek

  for nev,ertek in szulo:argumentPairs()
  do  egysor(nev,ertek,szulo.args)
  end
  return rendez(hivo)
end

-- Hívás modulból
function p.lua(partbl,hivo)

  for nev,ertek in pairs(partbl)
  do  egysor(nev,ertek,partbl)
  end
  return rendez(hivo)
end

return p;