Modul:Kembox/Chembox Structure

Source code project 1171.svg Kembox/Chembox Structure[mi ez?] • [dokumentáció: mutat, szerkeszt] • [tesztek: létrehozás]

local csopfej = "Kristályszerkezet"

local boxtbl = {  -- a paraméterek sorrendje és infóboxbeli felirata. Az 1-es sorszám fenntartva csopfej-nek.
    CrystalStruct      = { 2, "[[Kristályszerkezet]]" },
    SpaceGroup       = { 3, "[[Tércsoport]]" },
    Coordination      = { 4, "[[Koordinációs geometria|Koordinációs<br/>geometria]]" },
--                               -- az 5-ös sorszám fenntartva LattConst-nak (lásd alább)
--                               -- a 6-os sorszám fenntartva LattConstAngle-nak (lásd alább)
    MolShape        = { 7, "[[Molekulaforma]]" },
    OrbitalHybridisation  = { 8, "[[Hibridizáció]]" },
    Dipole         = { 9, "[[Dipólusmomentum]]" },
    }

local szintbl = { -- szinonimaszótár. Programon belül Chembox_new neveit használjuk.
    ["KristálySzerkezet"]  = 'CrystalStruct',        -- Chembox_új
    ["kristályszerkezet"]  = 'CrystalStruct',        -- Vegyület_infobox
    ["TérCsoport"]     = 'SpaceGroup',         -- Chembox_új
    ["Koordináció"]     = 'Coordination',        -- Chembox_új
    ["koordináció"]     = 'Coordination',        -- Vegyület_infobox
    ["RácsÁllandó_a"]    = 'LattConst_a',         -- Chembox_új
    ["RácsÁllandó_b"]    = 'LattConst_b',         -- Chembox_új
    ["RácsÁllandó_c"]    = 'LattConst_c',         -- Chembox_új
    ["RácsÁllandó_alpha"]  = 'LattConst_alpha',       -- Chembox_új
    ["RácsÁllandó_beta"]  = 'LattConst_beta',       -- Chembox_új
    ["RácsÁllandó_gamma"]  = 'LattConst_gamma',       -- Chembox_új
    ["MolAlak"]       = 'MolShape',          -- Chembox_új
    ["molekulaalak"]    = 'MolShape',          -- Vegyület_infobox
    ["OrbitálHibridizáció"] = 'OrbitalHybridisation',    -- Chembox_új
    ["Dipólus"]       = 'Dipole',           -- Chembox_új
    }


local munka = {}  -- { { sorsz, címke }, érték }
local uto  = {}  -- utófeldolgozást igénylő paraméterek (egy eredménysor több paraméterből áll elő)

function egysor(nev,ertek)
  local utotbl = {  -- automatikusan uto-ba kerülő paraméterek listája. A true nem kell, de enélkül nem lesz asszociatív a tömb.
     LattConst_a      = true,
     LattConst_b      = true,
     LattConst_c      = true,
     LattConst_alpha    = true,
     LattConst_beta    = true,
     LattConst_gamma    = true,
     }

  if szintbl[nev] then n = szintbl[nev] else n = nev end -- n a Chembox_new-beli név
  if boxtbl[n] and ertek and #ertek > 0          -- a boxtbl tábla (lásd feljebb) az ismert paramétereket és azok sorrendjét tartalmazza
  then  table.insert(munka,{boxtbl[n],ertek})      -- az üres paramétereket nem írjuk ki
  end
  if utotbl[n] and ertek and #ertek > 0 then uto[n] = ertek end    -- a második menetben feldolgozandó paraméter: az elsőben nincs vele tennivaló
end


function menet2()
  local LattConst       = { 5, "[[Rácsállandó]]" }
  local LattConstAngle    = { 6, "[[Rácsállandó]]-szög" }

-- Rácsállandó
  if uto.LattConst_a
  then  str = 'a&nbsp;=&nbsp;'..uto.LattConst_a..'&nbsp;Å'
      if uto.LattConst_b then str = str..', b&nbsp;=&nbsp;'..uto.LattConst_b..'&nbsp;Å' end
      if uto.LattConst_c then str = str..', c&nbsp;=&nbsp;'..uto.LattConst_c..'&nbsp;Å' end
      table.insert(munka,{LattConst,str})
  end
-- Rácsállandó-szög
  if uto.LattConst_alpha or uto.LattConst_beta or uto.LattConst_gamma
  then  if not uto.LattConst_alpha then uto.LattConst_alpha = '90' end
      if not uto.LattConst_beta then uto.LattConst_beta = '90' end
      if not uto.LattConst_gamma then uto.LattConst_gamma = '90' end
      str = 'α&nbsp;=&nbsp;'..uto.LattConst_alpha..'°'
      str = str..', β&nbsp;=&nbsp;'..uto.LattConst_beta..'°'
      str = str..', γ&nbsp;=&nbsp;'..uto.LattConst_gamma..'°'
      table.insert(munka,{LattConstAngle,str})
  end
end


local eredm = {}  -- { címke, érték } rendezve

-- A munka-beli értékek rendezése és kiírása
local function rendez(hivo)
  if next(munka)
  then  -- van megadott paraméter
     local kozos = require("Module:Kembox/kozos")
     eredm[1] = csopfej
     kozos.adatcsoport(munka,eredm)    -- munka rendezése és átmásolása eredm-be
     return kozos.kiir(eredm,hivo)
  end
return ""
end


-- Kívülről is hívható függvények
local p = {}

function p.Chembox_Structure(frame)
  local hivo = frame.args['infobox']  -- hívó sablon
  local szulo = frame:getParent()    -- a chembox_related sablon által kapott paraméterek

  for nev,ertek in szulo:argumentPairs()
  do   egysor(nev,ertek)
  end
  menet2()
  return rendez(hivo)
end


-- Hívás modulból
function p.lua(partbl,hivo)
  for nev,ertek in pairs(partbl)
  do  egysor(nev,ertek)
  end
  menet2()
  return rendez(hivo)
end

return p;