Modul:Kembox/Drugbox Farmakokinetika

Source code project 1171.svg Kembox/Drugbox Farmakokinetika[mi ez?] • [dokumentáció: mutat, szerkeszt] • [tesztek: létrehozás]

local csopfej = "Farmakokinetikai adatok"

local boxtbl = {  -- a paraméterek sorrendje és infóboxbeli felirata. Az 1-es sorszám fenntartva csopfejnek
     Bioavail       = { 2, "[[Biohasznosíthatóság]]" },
     Metabolism      = { 3, "[[Xenobiotikumok metabolizmusa|Metabolizmus]]" },
     HalfLife       = { 4, "[[Felezési idő#Biológiai felezési idő|Biológiai<br/>felezési idő]]" },
     ProteinBound     = { 5, "[[Plazmafehérje-kötés|Fehérjekötés]]" },
     Excretion      = { 6, "[[Kiválasztó szervrendszer|Kiválasztás]]" },
     }
boxtbl["bioavailability"]     = boxtbl.Bioavail   -- Drugbox
boxtbl["BioHaszn"]         = boxtbl.Bioavail   -- Gyógyszeresdoboz
boxtbl["metabolism"]        = boxtbl.Metabolism  -- Drugbox
boxtbl["Metabolizmus"]       = boxtbl.Metabolism  -- Gyógyszeresdoboz
boxtbl["elimination_half-life"]  = boxtbl.HalfLife   -- Drugbox
boxtbl["BioFelezésiIdő"]      = boxtbl.HalfLife   -- Gyógyszeresdoboz
boxtbl["protein_bound"]      = boxtbl.ProteinBound -- Drugbox
boxtbl["FehérjeKöt"]        = boxtbl.ProteinBound -- Gyógyszeresdoboz
boxtbl["excretion"]        = boxtbl.Excretion  -- Drugbox
boxtbl["Kiválasztás"]       = boxtbl.Excretion  -- Gyógyszeresdoboz


local munka = {}  -- { { sorsz, címke }, érték }

function egysor(nev,ertek)
     if boxtbl[nev]  -- a boxtbl tábla (lásd feljebb) az ismert paramétereket és azok sorrendjét tartalmazza
     then  if ertek and #ertek > 0 then table.insert(munka,{boxtbl[nev],ertek}) end  -- az üres paramétereket nem írjuk ki
--    else  -- a hívó sablon hibás paramétert kapott a szócikkből
     end
end


-- A munka-beli értékek rendezése és kiírása
local function rendez(hivo)
  local eredm = {}  -- { címke, érték } rendezve
  if next(munka)
  then  -- van megadott paraméter
     local kozos = require("Module:Kembox/kozos")
     eredm[1] = csopfej
     kozos.adatcsoport(munka,eredm)    -- munka rendezése és átmásolása eredm-be
     return kozos.kiir(eredm,hivo)
  end
return ""
end


-- Kívülről is hívható függvények
local p = {}

function p.Drugbox_Farmakokinetika(frame)
  local hivo = frame.args['infobox']  -- hívó sablon
  local szulo = frame:getParent()    -- a chembox_related sablon által kapott paraméterek

  for nev,ertek in szulo:argumentPairs()
  do  egysor(nev,ertek)
  end
  return rendez(hivo)
end


-- Hívás modulból
function p.lua(partbl,hivo)
  for nev,ertek in pairs(partbl)
  do  egysor(nev,ertek)
  end
  return rendez(hivo)
end

return p;