Modul:Román település infobox

Source code project 1171.svg Román település infobox[mi ez?] • [dokumentáció: mutat, szerkeszt] • [tesztek: létrehozás]

A Wikidatában keverednek a településekhez és a közigazgatási egységekhez kapcsolt szócikkek. A legtöbb esetben, a nyelvi hivatkozások a településekhez vannak kötve, de a városoknál és a községeknél a közigazgatási egységhez, ezért hol itt, hol ott kell megjeleníteni. Mind a kettő egyelőre nem elérhető.

Használat: Sablon:Román település infobox

local wd = require"Modul:Wikidata"

local p = {}

local getArgs = require"Modul:Arguments".getArgs

local function newInfoboxRow(label, value)
  local result = {}
  table.insert(result, '<tr style="vertical-align:top;"><td>\'\'\'')
  table.insert(result, label)
  table.insert(result, '\'\'\'</td><td>')
  table.insert(result, value)
  table.insert(result, '</td></tr>\n')
  return table.concat(result)
end

local function isMunicipalityTitle(title)
	if mw.ustring.match(title, '^.- község$') or mw.ustring.match(title, '^.- község %(.-%)$') or 
		mw.ustring.match(title, '.-%(község%)$') then
		return true
	end
	return false
end

function p.population(frame, args)
	if not args then
		args = getArgs(frame, {wrappers = 'Sablon:Román település infobox'})
	end

  local result = {}
  local fs
  local level = 0
  local subdivisions = 0
  local municipalityTitle = ''
  local item = mw.wikibase.getEntity()
  if item and item.claims and item.claims.P1082 then
		fs = wd.formatStatements(frame, {property = "P1082", format = "default"}, item)

    if item.claims.P31 then
      for _, statement in ipairs(item.claims.P31) do
        local numericId = statement.mainsnak.datavalue.value['numeric-id']
        if numericId == 532 or numericId == 15921247 or numericId == 15921300 then
          level = 3
        elseif numericId == 659103 or numericId == 16858213 or numericId == 640364 then
          level = 2
        end
      end
    end
    
    if item.claims.P1383 then
      subdivisions = #item.claims.P1383
    end
    
    if item.claims.P131 then
    	municipalityTitle = mw.wikibase.sitelink('Q' .. item.claims.P131[1].mainsnak.datavalue.value['numeric-id']) or ''
    end
  end
  
  local title = mw.title.getCurrentTitle().text
  local kozseg = level == 2 and isMunicipalityTitle(title)
  local value
  if fs and (level ~= 2 or subdivisions == 1 or kozseg) then
    value = fs
  else
		if level == 2 and item.claims.P36 then
			local itemId = "Q" .. item.claims.P36[1].mainsnak.datavalue.value["numeric-id"]
			value = wd.formatStatements(frame, {property = "P1082", entityId = itemId, format = "default"})
		end
		if not value then
	    if mw.title.new('Sablon:Népesség/' .. title).exists then -- new() költséges!
	      value = frame:expandTemplate{title = 'Népesség/' .. title}
	    else
	      value = frame:expandTemplate{title = 'Népesség/ismeretlen', args = {title}}
	    end
	  end
  end
  table.insert(result, newInfoboxRow('Népesség', value))
  
  if args['magyar lakosság'] then
    table.insert(result, newInfoboxRow('Magyar&nbsp;lakosság', args['magyar lakosság']))
  end
  
  if level == 2 or not isMunicipalityTitle(municipalityTitle) then
	  local label = 'Község&nbsp;népessége'
	  if fs and level == 2 then
	    if subdivisions ~= 1 and not kozseg and title ~= "Bukarest" then
	      table.insert(result, newInfoboxRow(label, fs))
	    end
	  elseif level == 3 and wd.containsPropertyWithValue(item, "P31", "Q15303838") then
	  	local itemId = "Q" .. item.claims.P131[1].mainsnak.datavalue.value["numeric-id"]
	  	fs = wd.formatStatements(frame, {property = "P1082", entityId = itemId, format = "default"})
			table.insert(result, newInfoboxRow(label, fs))
	  elseif args['község népesség'] then
	    value = args['község népesség']
	    if args['község népesség éve'] then
	      local year = mw.html.create('span')
	      year
	        :css('font-size', '90%')
	        :css('white-space', 'nowrap')
	        :wikitext('(', args['község népesség éve'], ')')
	      value = value .. ' ' .. tostring(year)
	    end
	    if args['község népesség forrás'] or args['község népesség forrásnév'] then
	      local ref = {name = 'ref', content = args['község népesség forrás']}
	      if args['község népesség forrásnév'] then
	        ref.args = {name = args['község népesség forrásnév']}
	      end
	      value = value .. frame:extensionTag(ref)
	    end
	    table.insert(result, newInfoboxRow(label, value))
	  end
  end
  
  return table.concat(result)
end

function p.administrativeTerritorialEntity(frame, args)
	if not args then
		args = getArgs(frame, {wrappers = 'Sablon:Román település infobox'})
	end

	local item = mw.wikibase.getEntityObject()
	if item and item.claims and item.claims.P131 and item.claims.P31 then
		local level
		for _, statement in ipairs(item.claims.P31) do
			local numericId = statement.mainsnak.datavalue.value['numeric-id']
			if numericId == 532 or numericId == 15921247 or numericId == 15921300 then
				level = 3
			elseif numericId == 659103 or numericId == 16858213 or numericId == 640364 then
				level = 2
			end
		end
		if level ~= 3 then
			return ''
		end
		local itemId = 'Q' .. item.claims.P131[1].mainsnak.datavalue.value['numeric-id']
		local title = mw.wikibase.sitelink(itemId)
		if not title or not isMunicipalityTitle(title) then
			return ''
		end
		local label = title
		label = mw.ustring.gsub(label, ' %(.-%)$', '')
		label = mw.ustring.gsub(label, ' község$', '')
		return newInfoboxRow('Község', '[[' .. title .. '|' .. label .. ']]')
	end
	return ''
end

return p