Modul:Szám kiírva

Source code project 1171.svg Szám kiírva[mi ez?] • [dokumentáció: mutat, szerkeszt] • [tesztek: sikeres: 2, sikertelen: 0, kihagyva: 0 (részletek)]

local p = {}

local ones_words = { 'egy', 'két', 'három', 'négy', 'öt', 'hat', 'hét', 'nyolc', 'kilenc' }
local tens_words = { 'tíz', 'húsz', 'harminc', 'negyven', 'ötven', 'hatvan', 'hetven', 'nyolcvan', 'kilencven' }

local function group(number, last)
	local ones = number % 10
	local tens = (number - ones) % 100
	local hundreds = number - (ones + tens)
	local text
	
	-- hundreds
	if hundreds == 0 then
		text = ''
	elseif hundreds == 100 then
		text = 'száz'
	else
		text = ones_words[hundreds/100] .. 'száz'
	end
	
	-- tens
	if tens == 0 then
		-- skip
	elseif tens == 10 then
		if ones == 0 then
			text = text .. 'tíz'
		else
			text = text .. 'tizen'
		end
	elseif tens == 20 then
		if ones == 0 then
			text = text .. 'húsz'
		else
			text = text .. 'huszon'
		end
	else
		text = text .. tens_words[tens/10]
	end
	
	-- ones
	if ones == 0 then
		-- skip
	elseif ones == 2 and last then
		text = text .. 'kettő'
	else
		text = text .. ones_words[ones]
	end
	
	return text
end

function p._main(number)
	number = tonumber(number)
	local text = ''
	if number and number >= 0 and number < 1E12 and math.abs(number - math.floor(number)) < 1E-12 then
		if number == 0 then
			text = 'nulla'
		elseif number < 1000 then
			text = group(number, true)
		elseif number < 2000 then
			text = 'ezer' .. group(number % 1000, true)
		else
			local groups = {}
			local ones = number % 1000
			local thousands = (number - ones) % 1E6
			local millions = (number - (ones + thousands)) % 1E9
			local billions = number - (ones + thousands + millions)
			if billions > 0 then
				table.insert(groups, group(billions / 1E9) .. 'milliárd')
			end
			if millions > 0 then
				table.insert(groups, group(millions / 1E6) .. 'millió')
			end
			if thousands > 0 then
				table.insert(groups, group(thousands / 1000) .. 'ezer')
			end
			if ones > 0 then
				table.insert(groups, group(ones, true))
			end
			text = table.concat(groups, '-')
		end
	end
	return text
end

function p.main(frame)
	return p._main(require('Modul:Arguments').getArgs(frame)[1])
end

return p