Mon Calamari

a Csillagok háborúja elképzelt univerzumának egyik bolygója

A Mon Calamari a Csillagok háborúja elképzelt univerzumának egyik bolygója. Napja a Daca. A Mon Calamari nevet az emberi faj adta a bolygónak, a bennszülöttek Dac néven ismerik.

Mon Calamari / Dac
Fő adatok
Fiktív univerzumCsillagok háborúja
RendszerCalamari
SzektorKülső Perem, Calamari szektor, U-6
Jellemzők
Átmérő11 030 km
Jellegóceánok, lebegő szigetek
Légkörlélegezhető
Éghajlatmérsékelt
Forgási idő21 standard óra
Keringési idő398 helyi nap
Napok száma1
Holdak száma1
Vízfelület aránya90%
Nehézségi gyorsulás1 g
Élővilág, lakosság
Lakosság fajtájaquarren (60%), mon calamari (39%), egyéb (1%)
Lélekszám27 milliárd
Beszélt nyelvekmon calamari, quarren, galaktikus alap
Fő településekCoral City

A bolygó a világűrből fénylő kék/fehér színben tűnik fel a felszínét nagyrészt borító óceánok miatt.

Élővilága

szerkesztés

Több értelmes, vízi életmódot folytató faj él a bolygón, a filmekben ezek közül kettő kap szerepet: a gülüszemű, harcsaszájú mon calamari és a szája körül csápokkal rendelkező quarren.

A mon calamari faj fejlett technológiával rendelkezik, kedvelik a tudományokat és a művészeteket.

A mon calamari faj a vízben és a tengerparton is képes élni, a quarrenek a mély vizek lakói, akik csak ritkán és nagy nehézségek árán jönnek a felszínre. A mon calamari faj kulturálisan és technológiailag fejlettebb, a quarrenek elmaradottabbak.

A két faj közti kapcsolatot a források eltérően írják le. Képregények és videojátékok szerint a kapcsolat esetleges és mindig erőszakba torkollik. Az agresszív quarrenek gyűlölik a másik fajt és időről időre megtámadják őket a mélységből. A technikailag fejlettebb mon calamariaknak megvannak az eszközeik az ilyen támadások elhárítására, de nem tudják, hogyan lehetne azokat megállítani. [forrás?]

A Klónok háborúja c. animációs sorozat másképpen ábrázolta a két faj viszonyát: mindketten a népesebb és erősebb faj, a mon calamariak közül kikerülő király uralma alatt élnek, de a quarreneknek megvannak a saját jogaik és képviselőik a király által vezetett parlamentben; polgárháborúvá csak a szakadárok uszítására fajult el ez a viszony.

További fajok

szerkesztés
 • kétéltű-hydrus
 • cowell
 • dac delfin
 • démon-tintahal
 • ördög-tintahal
 • drejil
 • óriás tintahal
 • nagy sarki skra'akan
 • keelkana
 • khasva
 • krakana
 • moappa – medúzaszerű élőlény
 • titan kantrey
 • whaladon – cetek

Történelme

szerkesztés
  Alább a cselekmény részletei következnek!

Y. e. 4500 -ban a quarrenek háborút indítottak a mon calamariak ellen, amit a mon calamariak megnyertek és majdnem teljesen kipusztították a quarreneket.

A quarrenek következő generációját gyakorlatilag a mon calamariak nevelték fel, megtanítva őket a mon calamariak értékrendjére.

A bolygót Y. e. 4166 -ban fedezték fel, amikor a lakói már a szomszédos csillagrendszereket derítették fel.[1]

Y. e. 532 -ben sok quarrent és mon calamarit kényszermunkára hurcoltak a Lamaredd bolygóra. Ez egyike azon bolygóknak, ahol a fogathajtás népszerű volt.

Y. e. 529  körül a mon calamariakat és a quarreneket megkeresték a Hugo Bartyn által küldött verbuválók. Kinyilvánított szándékuk az volt, hogy a kétéltű halászok egy új várost hozzanak létre a Lamaredd bolygón és a szegénységben élő bennszülötteket ezzel az új lehetőséggel csábítsák el. Amikor azonban megérkeztek, rabszolgamunka várt rájuk.[2]

A Klónháborúk idején a bolygót két ízben is megtámadta a Független Rendszerek Konföderációja. Először Dooku gróf pusztította a bolygót, majd a Quarren Izolációs Liga próbálta megdönteni a Mon Calamari Tanácsot.

A CIS egyik ügynöke, Riff Tamson, aki a Konföderáció követeként érkezett a bolygóra, meggyilkolta Yos Kolina királyt, és rávette a quarreneket, hogy taszítsák le a trónról fiát, az ifjú Lee-Char herceget. Öldöklő harc bontakozott ki a víz mélyén a konföderációs-quarren és a köztársasági-calamari csapatok között, melybe a Köztársaság oldalán még a gunganek is beszálltak. Azonban, amikor a markában érezte a bolygót, mivel sikerült foglyul ejtenie az ellenállás vezéreit; Tamson elárulta a quarreneket is, akik végül megértették, hogy egyedül kíván uralkodni a bolygó felett, így fellázadtak ellene, és visszahívták a calamari uralkodót. Lee-Char párharcban végzett Tamsonnal (The Clone Wars: Water War, és Gungan Attack c. ep.-ok).

A bolygó és rendszerének császári megszállása idején a mon calamariak ellenállási mozgalomba kezdtek, amely kezdetben sikertelen volt. Palpatine császár megtorlásként elrendelte három úszó város megsemmisítését. A császári támadásnak nem sikerült megtörnie a mon calamariak szellemét. Ehelyett a mon calamariak csatlakoztak a quarrenekhez nyílt felkelésben a megszállók ellen, és kiűzték a Birodalmiakat nem csak a bolygójukról és a saját rendszerükből, hanem az egész űrszektorból is.

Nem sokkal a felkelés után felkészítve a bolygót, hogy csatlakozzon a Lázadó Szövetséghez, a császári szenátor Timi Rotramel megpróbált más fajokat és rendszereket fellázítani a Birodalom ellen, azonban Rotramelt megölték, nem sokkal azután, hogy sikertelenül győzködte a Tiss'shar bolygót, hogy csatlakozzon a lázadáshoz. Feltehetően Darth Vader ölte meg, aki felfedezte, hogy titokban találkozott Tiss'shar elnökével, Si-Di-Ri-vel.

A birodalmi propaganda megpróbálta befeketíteni a mon calamariakat, hamisan azt állítva, hogy a galaktikus civilizáció csak a Galaktikus Birodalom idején fedezte fel a bolygót. Ezt az állítást a Birodalom polgárai közül sokan elhitték, ami dühítette a mon calamariakat.

A Birodalom elleni lázadás után a mon calamariak és a quarrenek csatlakoztak a Lázadó Szövetséghez, ez később értékes előnynek bizonyult a Galaktikus Polgárháborúban.

A mon calamariak, a hajóépítés mesterei, hatalmas hajókkal látták el a Szövetséget, amikre azoknak igen nagy szükségük volt. Ezeket a híres, a bolygó körül keringő mon calamari hajógyárakban állították elő, ahol a Szövetséghez való csatlakozás előtt csak utasszállító hajókat és mélyűri felderítőket építettek, békés természetüknek megfelelően. Azonban képesek voltak ezeknek a hajóknak a terveit átalakítani olyannyira, hogy azok megépítve felvehették a harcot a birodalmiak legnagyobb hajóival szemben is.

A háborús időszakban a mon calamariak és a quarrenek állandó fenyegetésben éltek a Birodalmi Flotta támadására számítva. A Szövetség erős jelenléte a rendszerben akár egy birodalmi osztag ellen is felvehette a harcot, de a Szövetség és a mon calamariak együtt sem voltak elég erősek ahhoz, hogy a birodalmiak nagyszabású támadását visszaverjék. A fő szövetségi flotta túl értékes volt ahhoz, hogy egy ilyen veszélyes akcióban részt vegyen.[3]

1 ABY-ban a Birodalmi Hírszerzés kémeket küldött a bolygóra, hogy támadást készítsenek elő az úszó városok ellen,[4] azonban a háború véget ért, mielőtt a tervet végrehajthatták volna.

Az endori csata idejére a Szövetségiek számos mon calamari csatacirkálóval tudták kiegészíteni a harcokban megtépázott flottájukat, ezek adták űrflottájuk gerincét. A flotta irányítója a mon calamari Ackbar admirális volt, aki egyben a Lázadó Szövetség katonai vezetőjének szerepét is átvette (az endori csatában a Felkelők megsemmisítették a második Halálcsillagot, fedélzetén az uralkodóval, ami a Birodalom végét jelentette).

Hat évvel azután, hogy a Lázadókat ellátták a győzelmet kivívó hajókkal, a mon calamariaknak újabb fenyegetéssel kellett szembenézniük, amikor Palpatine császár klónja leszállt a Byss bolygón, és elrendelte a mon calamariak megsemmisítését. A birodalmi „bolygófalók” már elpusztították Kee-Piru és Heurkea városát, és TIE-vadászokat okádtak magukból, miközben a calamari szárazföldi csapatok és a Lázadók kétéltű haderői sikertelenül próbálták megállítani őket. Az utolsó pillanatban R2-D2-nak sikerült egy olyan parancsot kiadnia, ami egymás ellen fordította a „bolygófalók”-at. A gépek roncsai elsüllyedtek a mélyben.

Mindössze egy évvel ez után a lázadó Natasi Daala admirális orbitális pályáról támadást indított a bolygó ellen, és lerombolta Reef Home City-t. Ackbar admirális briliáns ellentámadást indított, ami egy félig kész cirkáló feláldozásával megsemmisítette Daala egyik csillagrombolóját.

Később egy nőnemű mon calamari, Cilghal Luke Skywalker Jedi Akadémiáján tanult, és egyike lett a jedi lovagoknak.

  Itt a vége a cselekmény részletezésének!

Megjelenése a filmekben

szerkesztés

Megjelenése videojátékokban

szerkesztés

Megjelenése képregényekben

szerkesztés

Megjelenése sorozatokban

szerkesztés

Ismert személyek

szerkesztés

Ismert szenátorok

szerkesztés

A Régi Köztársaság és a Birodalom képviselői

szerkesztés
 • Tikkes (—Y. e. 22)
 • Tundra Dowmeia (Y. e. 22–Y. e. 20)
 • Meena Tills (Y. e. 20 – ?)
 • Timi Rotramel

Az Új Köztársaság és a Galaktikus Szövetség képviselői

szerkesztés
 • Ackbar (Y. u. 5–Y. u. 7)
 • Q-Varx (Y. u. 7 legalább Y. u. 13-ig)
 • Cilghal (?— Y. u. 23 körül)
 • Pwoe (Y. u. 23 körül–Y. u. 27)
 • Gron Marrab (Y. u. 27 – ?)
 • Gial Gahan (Y. u. 130 körül)

Háttérinformációk

szerkesztés

A bővebb Csillagok háborúja univerzumban a bolygónak legalább négy megnevezése létezik.

1982-ben a Bantha Tracks kiadványban Dac néven hivatkoznak rá.

Későbbi források, mint a Dark Empire és a Jedi Academy Trilogy, a bolygóra a Calamari néven hivatkoznak. Az ezt követő években megjelent források már Mon Calamari néven említik. A zavart fokozandó az Assault at Selonia c. könyv a Mons Calamari nevet használja. Mivel a bennszülött faj neve is Mon Calamari, ezért magát a bolygót Mon Cala néven is említik.

A Geonosis and the Outer Rim Worlds c. szerepjáték-kiegészítő következetesen a Dac nevet használja, és megemlíti, hogy ez a bennszülöttek által adott név.

A Star Wars: Rebellion című PC-játék tévesen helyezi a bolygót a Sluis Szektorba, a galaxis Magjába. A Sluis Szektor ugyanis a Külső Peremen helyezkedik el. Ezen felül a játékban lévő enciklopédia tévesen állítja, hogy a bolygót először a birodalmiak fedezték fel.

A „mon calamari” kifejezés olaszul szó szerint annyit jelent: „az én tintahalam”.

 • Star Wars – The Essential Atlas, Del Rey kiadó (2009)
 • starwars.com: Hivatalos oldal
 • Daniel Wallace: Star Wars – The Essential Guide to Planets and Moons, Del Rey kiadó
 • The Completely Unofficial Star Wars Encyclopedia, Version 12.0, April 2010

Fordítás

szerkesztés
 • Ez a szócikk részben vagy egészben a Mon Calamari (planet) című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
 1. Knights of the Old Republic Campaign Guide
 2. "Bartyn's Landing" — Star Wars Gamer 7
 3. Rebel Alliance Sourcebook (First Edition)
 4. Star Wars Galaxies - Imperial terminal delivery mission Mon Calamari Attack Orders

További információk

szerkesztés