Azokat a metafizikai elképzeléseket nevezzük monistáknak (az egy, egyetlen jelentésű görög monosz szóból), amelyek csak egyféle szubsztancia létezését fogadják el. Kétféle monizmus ismeretes: a materialista és az idealista.

Materialista monizmusSzerkesztés

A mechanikus materialista monizmus csak a materiális szubsztanciák (fizikai létezők) létezését fogadja el. A monizmus ezen értelmezése szerint a lelki tulajdonságok vagy azonosak a fizikai tulajdonságokkal, vagy azokra épülnek fel.

A materialista monizmus egyik értelmezése az „azonosság-elmélet”. Példának felhozható az, amikor erős fényforrásba tekintünk, majd behunyjuk a szemünket. Ilyenkor sajátos utóképet fogunk látni, annak ellenére, hogy az inger már megszűnt. Az utókép látása azzal magyarázható, hogy az idegrendszer egy ideig még abban az állapotban marad, amely megfelel a fény okozta ingerületnek. Következményként az vonható le, hogy a lelki állapotok azonosak az idegrendszer meghatározott állapotaival, azaz a lélek azonos a testtel.

A dialektikus materializmus elveti az azonosság-elméletet, eszerint a tudat jelenségei nem azonosak az anyaggal, hanem annak tükröződései.

Idealista monizmusSzerkesztés

Az idealizmus azon változatát, amely kétségbe vonja a materiális szubsztanciák létezését, tagadja a külvilág létezését, idealista monizmusnak nevezzük. Ezen irányzat fő képviselője George Berkeley volt.

Berkeley érvei a következők voltak:

[P1] Minden, ami létezik, szellemi, és nem materiális.
[P2] A tárgyakat közvetlenül érzékeljük.
[K] A tárgyak szellemiek.

Berkely szerint lenni és észleltnek lenni ugyanazt a dolgot jelenti. A tárgyak léte semmi más, mint érzéki lét, az észleltté válás, a szubjektumok léte pedig az észlelés. Következésképp nincs más szubsztancia, mint a szellem, aki észlel.

IrodalomSzerkesztés

  • Huoranszki Ferenc: Modern metafizika; Osiris Kiadó BUdapest, 2001. ISBN 9633890349
  • George Berkeley: Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások; Gondolat Budapest, 1985.

További információkSzerkesztés

Nézd meg a monizmus címszót a Wikiszótárban!