Növényszervezettan

A növényszervezettan (fitoorganológia) a növénytan egyik ága, melynek feladata a növények belső anatómiai és külső morfológiai felépítésének, önfenntartó és fajfenntartó szerveződésének vizsgálata és leírása. Eredményei alapvetően a növénytan további részkutatásaihoz – főként a növényélettannak és a növényrendszertannak – szolgálnak alapul. A növényszervezettant alapvetően hét tudományterületre osztják fel, melyek az alábbiak:

ForrásokSzerkesztés

Ajánlott irodalomSzerkesztés

  • Filarszky Nándor: Növénymorphologia
  • Haraszty Árpád: Növényszervezettan és növényélettan