Nagy rombuszizom

Az ember hátizmai (a fekete nyíl jelöli az izmot)

A nagy rombuszizom (musculus rhomboideus major) egy izom az ember hátán.

Eredés, tapadás, elhelyezkedésSzerkesztés

A hátcsigolyának (vertebrae thoracales) (T2 és T5 között) a processus spinosus vertebrae-ról és a ligamentum supraspinale-ről ered. A lapocka (scapula) margo medialis scapulae nevű részénél tapad egy szinten a lapockatövissel (spina scapulae) és a angulus inferior scapulae-val. A trapézizom (musculus trapezius) alatt és a kis rombuszizom (musculus rhomboideus minor) felett található.

FunkcióSzerkesztés

A lapockát felfelé (elevatio) és mediál felé (retractio) húzza. valamint a cavitas glenoidalis-t is. Hozzászorítja a lapockát a mellkasfalhoz (paries thoracis).

Beidegzés, vérellátásSzerkesztés

A nervus dorsalis scapulae idegz be. A arteria dorsalis scapulae látja el vérrel.