Nemzeti Örökség Intézete

A Nemzeti Örökség Intézete (rövidített neve: NÖRI) a 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelettel létrehozott intézet.[1]) Önálló jogi személyiséggel rendelkező központi államigazgatási szerv, a miniszterelnök irányítása alatt álló központi hivatal, amely – gazdálkodását tekintve – önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Szervezeti és Működési Szabályzatát a 6/2013. (X. 11.) ME utasítás hagyta jóvá. Vezetője 2021 márciusáig Radnainé dr. Fogarasi Katalin volt, 2021. március 26-tól Móczár Gábor a megbízott főigazgató.

Székhelye

szerkesztés

1086 Budapest, Fiumei út 16-18.[2] (Korábban 1014, Budapest, Szentháromság tér 6.)

A múlt példáinak, a magyarság szellemi örökségének a jelen és az eljövendő nemzedékek számára történő megőrzése, átadása, a nemzeti emlékezet és emlékezés magyarság identitásának megőrzésében, a nemzeti összetartozás érzésének növelésében és az egységes nemzet, a nemzeti egység megteremtésében betöltő kiemelt jelentőségét, az ezzel kapcsolatos egyes állami feladatok ellátása.[3]

Alapfeladatai[4]

szerkesztés

A NÖRI az alapfeladatai keretében:

 • a) ellátja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság[5] működésének operatív és adminisztratív feladatait, ennek keretében:
  • aa) előkészíti a Bizottság üléseit, végrehajtja határozatait,
  • ab) vezeti és folyamatosan közzéteszi a nemzet számára maradandót alkotó személyek nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyeinek jegyzékét,
  • ac) a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek vonatkozásában gyakorolja a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 22. § (2) bekezdése szerinti rendelkezési jogot, ideértve a sírnyitással kapcsolatos hozzájárulást is,
  • ad) a nemzeti sírkertre vonatkozó rendelkezések betartása érdekében ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti a nemzeti sírkert fekvése szerinti illetékes jegyzőnél,
  • ae) figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek állapotát,
  • af) a nemzeti sírkert fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, valamint a fenntartás keretében történő beruházásokhoz szükséges esetleges engedélyek, hozzájárulások megszerzése érdekében a nemzeti sírkertbe tartozó temetők fenntartóival – a NÖRI rendelkezési jogához kapcsolódó gondozási kötelezettség ellátásáért való felelősségét nem érintő – együttműködési megállapodásokat köt,
  • ag) ellátja a nemzeti és történelmi emlékhellyé nyilvánítás előkészítésével kapcsolatos operatív és adminisztratív feladatokat,
  • ah) ellátja a Nemzeti Gyász kinyilvánítására vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos operatív és adminisztratív feladatokat;
 • b) ellátja a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív és ellenőrzési feladatokat;
 • c) ellátja a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott –  használati tervek előkészítésével és felülvizsgálatával, valamint a nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésével kapcsolatos – feladatokat;
 • d) gondoskodik a történelmi emlékhelyek egységes megjelöléséről;
 • e) a nemzeti emlékezet gondozása érdekében a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos eredményeinek figyelembevételével kutatási és felmérési feladatokat végez;
 • f) a nemzeti emlékezet kultúrájának széles körben történő terjesztése, a felnövekvő nemzedék nevelése céljából:
  • fa) Magyarország történelmében jelentős évfordulókról méltó megemlékezéseket szervez,
  • fb) konferenciákat szervez,
  • fc) kiállításokat rendez,
  • fd) pályázatokat hirdet,
  • fe) kiadói feladatokat lát el, kutatási és felmérési eredményeit kiadványokban publikálja;
 • g) együttműködik a hazai és külföldi emlékezettel, emlékhelyekkel foglalkozó, továbbá az örökségvédelmi és kegyeleti területen tevékenykedő szervezetekkel, intézményekkel;
 • h) a történelmi nemzet fennmaradása érdekében:
  • ha) regisztrálja a magyarság határon túli emlékhelyeit,
  • hb) együttműködik a határon túli emlékhelyek fenntartásában érintett helyi társadalmi szervezetekkel;
 • i) ellátja a tevékenységével összefüggő kommunikációs feladatokat;
 • j) a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb feladatot végez.

Vállalkozási tevékenysége

szerkesztés

A NÖRI vállalkozási tevékenységet eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében a módosított kiadási előirányzata 30%-áig folytathat. A vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti az alaptevékenységből fakadó kötelezettségei teljesítését. A NÖRI vállalkozási tevékenysége keretében kiadói, kutatási, fejlesztési, oktatási, rendezvényszervezési, adatrögzítési és nyilvántartási tevékenységet folytathat.[6]

 1. Az alapítás dátuma: 2013. május 22., az alapító okirat kelte:2013. szeptember 30.
 2. http://nori.gov.hu/
 3. 6/2013. (X. 11.) ME utasítás Praeambuluma
 4. 6/2013. (X. 11.) ME utasítás 1.17. pont
 5. a továbbiakban: Bizottság
 6. '6/2013. (X. 11.) ME utasítás 1.18. pont

További információk

szerkesztés
 • 145/2013. (V. 14.) Korm. rendelet A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 5 éves a Nemzeti Örökség Intézete; NÖRI, Bp., 2019

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés