Nemzetpolitikai Kutatóintézet

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet (rövidítve: NPKI) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. keretében működik. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának háttérintézménye. Kiemelt feladatai közé tartozik a nemzetpolitikai vonatkozású kutatások kezdeményezése és összehangolása.

A 2011-es alapítását követő fél évtized folyamán az NPKI több mint 140 magyar és angol nyelvű elemzést, tanulmányt és háttéranyagot készített, 60 konferenciát szervezett, 25 kiadványt publikált és 160 előadást tartott Magyarországon és külföldön.

Levelezési címeSzerkesztés

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

TörténeteSzerkesztés

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) 2011 novemberében jött létre. A létrehozásának a legfőbb célja az volt, hogy egy olyan tudományos sztenderdek szerint működő intézmény jöjjön létre, amely a külhoni magyar közösségekkel és az anyaországi támogatásokkal kapcsolatos kutatások eredményeit képes közvetíteni, a politika számára is hasznosítható formában.


Tevékenységi köreSzerkesztés

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet tevékenységi köre három nagyobb csoportra osztható:

  • a tudás megszerzése és összegzése (kutatás, elemzések, háttéranyagok),
  • a tudás megjelenítése (publikációk, rendezvények), valamint
  • a tudás átadása (oktatás).

A kutatóintézet kiemelt feladatai közé tartozik a nemzetpolitikai vonatkozású kutatások kezdeményezése és összehangolása. Célja továbbá a megszerzett és összegzett tudás megfelelő megjelenítése, minél szélesebb körben történő terjesztése. Meghonosította és kiterjesztette a nemzetpolitika oktatását Magyarországon.

KiadványaiSzerkesztés

Több saját és szerkesztett kiadványt is megjelentet. A tanulmánykötetek mellett 2012 és 2015 között részt vett a Lucidus Kiadó gondozásában megjelenő magyar nyelvű Kisebbségkutatás, valamint angol nyelvű Minority Studies című folyóiratok szerkesztésben. 2016-ban önálló folyóiratot indított Kisebbségi Szemle címen. A negyedévente megjelenő magyar nyelvű kiadvány olyan tematikus rovatokba rendezett tanulmányokat tartalmaz, amelyek a tudományos közösséget közelebb hozzák a nemzetpolitika működéséhez, ugyanakkor a nemzetpolitikai döntéshozók számára is alkalmazható ismereteket bővítse.

ForrásSzerkesztés

bgazrt.hu