Az ortodoxia alapvetően egy tan helyességét vagy a helyes tanításhoz való ragaszkodást jelenti, szemben az ettől eltérő, ezért helytelennek és elutasítottnak tartott tanokra (heterodoxia).

Az ortodoxiát gyakran használják az uralkodó doktrína megnevezésére, amely felülkerekedett más tanokkal szemben, uralja a közfelfogást, és így hatékonyan határozza meg a „normát”, azaz a „helyes” tant.[1][2][3]

Az ortodoxiát gyakran használják egy olyan doktrína leírására, amelyet gyakran – különösen modern, felvilágosult nézőpontból – hagyományosnak és reformellenesnek tartanak.

Etimológia szerkesztés

Összetett szó, az ógörög ὀρθός orthós (= "egyenes", "helyes") és a δόξα dóxa (= "vélemény", "hit") eredetű szavakból. Így az „ortodox” szó szerinti értelemben kb. „helyes gondolkodást” jelent.

Kereszténység szerkesztés

Az ortodox kereszténységet néha egyszerűen "ortodoxiának" nevezik. Angolul az ortodox egyházakat és az antikhalkedóni egyházakat egyaránt „keleti ortodox egyházaknak” nevezik, a megkülönböztetés érdekében azonban két különböző kifejezést használva: a szűkebb értelemben vett ortodox egyházakat az Eastern Orthodox, míg az antikhalkédóni egyházakat az Oriental Orthodox forma jelöli.

A klasszikus keresztény használatban az ortodox kifejezés az ókori keresztények által vallott tanok összességére utal, azon belül is főleg a Szentháromság teológiai meghatározásához való ragaszkodást jelenti, amelyet az első nikaiai zsinat (325) állapított meg, amikor elítélte az arianizmust. A keleti és a nyugati egyház 1054-es szétválása óta csak a keleti keresztények használják az "ortodox" elnevezést, de mind a nyugati katolikus egyház, mind a keleti ortodox egyház továbbra is egyedülállóan ortodoxnak és katolikusnak tartotta magát.

Protestantizmus szerkesztés

A 19. század folyamán a protestantizmuson belül szakadás jelent meg az „ortodoxok” és a „liberálisok” között. Az ortodox áramlatot az a törekvés jellemzi, hogy eredeti tisztaságukban megőrizzék a reformátorok, különösen a Luther és Kálvin által megfogalmazott „tanokat” . Ezzel szemben a liberálisok úgy vélik, hogy a reformáció csak a kezdete volt egy nagyobb változási folyamatnak; és szeretnének elszakadni a hagyományos hitvallásoktól.[4]

Judaizmus szerkesztés

Az ortodox judaizmus két fő ágból áll: az újortodox judaizmus és az ultraortodox judaizmus. Normatív judaizmusnak is nevezik. Az ortodox judaizmus kifejezést valószínűleg eredetileg a liberális zsidók használták, hogy megkülönböztessék magukat azoktól a zsidóktól, akik a felvilágosodás társadalmi változásai ellenére sem változtattak a zsidó hagyományukon.

Iszlám szerkesztés

A szunnita iszlámot néha "ortodox iszlámnak" nevezik.[5][6][7] Azonban az iszlám egyes tudósai, mint például John Burton, úgy vélik, hogy nincs olyan, hogy "ortodox iszlám".[8]

Hinduizmus szerkesztés

Az ortodoxia nem létezik a hinduizmusban,[9] mivel maga a hindu szó összességében az indiai szubkontinensen élő emberek különféle hagyományos vallásaira utal. Az ortodoxiával leginkább egyenértékű kifejezés a legjobb esetben is az "általánosan elfogadott" hagyományokat jelenti, nem pedig a "tanhoz való igazodás" szokásos jelentését. Amit a hindu filozófiákban tannak próbálnak azonosítani, az a Szanātana Dharma.

Az ind filozófiai iskolákat két fő ágra osztják: ásztika és násztika, amely két ágat gyakran ortodoxiának (ásztika) és a heterodoxiának (násztika) is nevezik.

Jegyzetek szerkesztés

  1. Donald K. McKim: The Westminster Dictionary of Theological Terms 2nd revised edition, 2014. orthodox. S. 223
  2. John B. Henderson: The Construction of Orthodoxy and Heresy: Neo-Confucian, Islamic, Jewish, and Early Christian Patterns, SUNY Press 1998. S. 85
  3. Irving Hexham: Pocket Dictionary of New Religious Movements: Over 400 Groups, Individuals & Ideas Clearly and Concisely Defined. InterVarsity Press, 2009. orthodoxy. S. 85
  4. le courant orthodoxe, 2018 (franciául)
  5. Dictionary of Terrorism, 2, revised, Routledge, 252. o. (2013. szeptember 5.). ISBN 978-1-135-16595-6 
  6. The Status of Women Under Islamic Law and Modern Islamic Legislation, revised, BRILL, 11. o. (2009. április 12.). ISBN 9789004172739 
  7. What You Need to Know about Islam & Muslims, illustrated, B&H Publishing Group, 62. o. (2000. április 12.). ISBN 978-0-8054-1829-3 
  8. Burton, John. 1996. An Introduction to the Hadith. Edinburgh: Edinburgh University Press. p. 201: "Sunni: Of or pertaining Sunna, especially the Sunna of the Prophet. Used in conscious opposition to Shi'a, Shi'í. There being no ecclesia or centralized magisterium, the translation 'Orthodox' is inappropriate. To the Muslim 'unorthodox' implies heretical, mubtadi, from bid'a, the contrary of Sunna, and so 'innovation'."
  9. „The Human Icon: A Comparative Study of Hindu and Orthodox Christian Beliefs”. DOI:10.1111/rirt.13458.