Orvosi eskü

Az orvosi eskü az orvosi hivatás megkezdésének feltétele.

Galénosz római, Avicenna arab és Hippokratész görög orvos ábrázolása egy 16. századi orvosi műben

A hippokratészi eskü szerkesztés

Valamennyi mai esküszöveg őse Hippokratésznak, az „orvostudomány atyjánakhippokratészi eskü néven ismert, ókori eredetű szövege. Az ebben foglalt emelkedett etikai ígéretek a mai esküszövegekre is hatottak.

Az orvosi eskü szövege Magyarországon szerkesztés

A Magyar Orvosi Kamara - törvényben[1] előírt kötelezettségnek eleget téve - megalkotta az első Magyar Orvosetikai Kódexet,[2] amelyben - többek között - az orvosi eskü alábbi, javasolt szövege is szerepel:

Én (…) esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését. Az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem. Orvosi tevékenységem soha nem irányul emberi élet kioltására. A betegek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartom, bizalmukkal nem élek vissza és titkaikat haláluk után is megőrzöm. Tanítóimnak megadom az illő tiszteletet, orvos társaimat megbecsülöm. A betegek érdekében ismereteimet, tudásomat folyamatosan gyarapítom. Minden erőmmel arra törekszem, hogy megőrizzem az orvosi hivatás tisztaságát és tekintélyét. Az … Egyetem hírnevét öregbítem és megbecsülését előmozdítom.

"A Magyar Orvosi Kamara őrködik az orvosi hivatás tisztasága felett, védelmezi a hivatásuknak megfelelő magatartást tanúsító orvosokat, elmarasztalja azokat az orvosokat, akik a szakma erkölcsi szabályait, és/vagy orvosi esküjüket megszegik."[3]

Jegyzetek szerkesztés

  1. a módosított 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
  2. A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe, mok.hu
  3. Magyar Orvosi Kamara Online, mok.hu

Források szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés