Pál-Molnár Elemér

Pál-Molnár Elemér, Dr. (Gyergyószentmiklós, Románia, 1964. április 3.) magyar geológus, egyetemi docens. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és Földtudományi Intézetének vezetője, az Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék tanszékvezető helyettese, a GeoLitera tudományos könyvsorozat főszerkesztője.

Pál-Molnár Elemér
Született 1964. április 3. (56 éves)
Gyergyószentmiklós
Nemzetisége magyar
Foglalkozása geológus,
egyetemi oktató

ÉletpályájaSzerkesztés

Pál-Molnár Elemér a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem szerezte diplomáját geológia és geofizika mérnöki szakon 1988-ban. Kutatási témája "A Ditrói Alkáli Masszívum Orotva Komplexumának ásvány- és kőzettani vizsgálata" volt. Egyetemi tanulmányait követően kutatógeológusként dolgozott a Hargita Geológiai Kutató és Feltáró Vállalatnál (IPEG), Gyergyószentmiklóson, kutatási témái a Keleti-Kárpátok kristályos mezozoos övének geológiai térképezése, a Tölgyesi-sorozatot vizsgáló szerkezeti fúrások dokumentálása, valamint a Ditrói Alkáli Masszívum É-i részének (Orotva) földtani térképezése voltak. 1991-ben a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Földrajz Tanszékén dolgozott tanársegédként. 1992-től a József Attila Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékének munkatársa. Doktori (PhD) disszertációját 1998-ban védte meg A Ditrói szienitmasszívum földtani felépítése és petrológiája, különös tekintettel a hornblenditek és dioritok kialakulására címmel. 2001-től egyetemi adjunktus, 2007-ben docensi kinevezést kapott, majd egy évvel később elvállalta a SZTE Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport vezetését. Pál-Molnár Elemér híres egyedi stílusú előadásairól, amelyben a szakmaiságot egyéb esszenciális elemekkel is vegyíti. Ennek köszönhetően jöttek létre olyan önálló speciálkollégiumok, mint a Bor geológiája, vagy a Geológia és bölcselet c. nagy érdeklődésnek örvendő kurzusok. Minden évben vulkanológiai expedíciókat szervez és vezet nagyszámú hallgatóság részvételével. Tagja az In Memoriam Geriub Gepleki Képzőművészeti Egyesületnek.

Oktatói tevékenységeSzerkesztés

Oktatási területe: Ásványtan; Rendszeres ásványtan; Magyarország földtana; A Föld belső folyamatai; Magmás és metamorf kőzettan; Vulkanológia; Petrotektonika; Nyersanyagkutatás.

Kutatási területe: Földtudományok: A Ditrói Alkáli Masszívum petrogenezise, Dél-magyarországi takaróöv granitoid kőzetei, Paleotektonikai rekonstrukció közép- és kelet-európai Variszkuszi granitoidok korrelációja alapján, a Duna-Tisza köze fiatal tavi üledékeinek környezet-geokémiai állapota, fiatal tavi és holtági üledékek radiológiai és környezetgeokémiai vizsgálata, a Kárpát-medence ásványai, biomineralizáció.

Publikációs tevékenységeSzerkesztés

2017-ig több mint 150 tudományos közleménye jelent meg, 32 szakkönyvet írt illetve szerkesztett.

ElismerésekSzerkesztés

ÖsztöndíjaiSzerkesztés

  • 2001-2003: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

KitüntetéseiSzerkesztés

  • 2015 - Magyarhoni Földtani Társulat Lóczy Lajos Emlékplakett
  • 1994-1995: MTA SZAB, Föld- és Környezettudományi Szakbizottság díja
  • 1995 - MTA Földtudományi Szakbizottságának Szádeczky-Kardoss Elemér díja

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  • A Szegedi Tudományegyetem évkönyve: 2000-2003, Szeged (HU ISSN 0133-4468)

További információkSzerkesztés