A polgári per a polgári eljárásnak – a peren kívüli eljárás mellett – az egyik legjelentősebb típusa. A felek számára az érdekérvényesítésnek a jogrend által engedélyezett eszköze. A polgári per a polgári jogviták bíróság által, elsősorban tárgyaláson, kontradiktórius eljárásban történő, közvetlen és nyilvános módja.[1]

AlanyaiSzerkesztés

Alanyai a főszereplők: a bíróság és az ellentétesen érdekelt felek, azaz a polgári pert kezdeményező felperes és ellenfele, az alperes.

TárgyaSzerkesztés

A polgári per tárgya a polgári ügy, illetve minden olyan magatartás, amelyre a fő- és mellékszereplők jogosultak, illetve kötelesek. A büntető eljárás akkor sem „polgári per”, ha adott esetben polgári jogi igényt lehet a keretében érvényesíteni.

SzakaszaiSzerkesztés

A polgári per tipikus (ám nem minden egyes esetben érvényesülő) szakaszai a következők:[2]

 1. a keresetlevél megvizsgálása
 2. a tárgyalás előkészítése
 3. a tárgyalás
 4. a határozathozatal
 5. a perorvoslati eljárás

A peres eljárás lényegeSzerkesztés

 • „Tárgyaláson, a felek meghallgatásával és a bizonyítékok ismertetésével történik. A bíróság csak azokat a bizonyítékokat használhatja fel ítélete megalapozására, amelyeket a tárgyaláson a felek jelenlétében megvizsgált. A per megindítása a keresetlevél bírósághoz való benyújtásával történik. A per lefolytatásához szükséges okiratok összegyűjtése után kerül sor a tárgyalásra. Ha a felperes az első tárgyaláson nem jelenik meg és nem is kéri, hogy távollétében a bíróság a tárgyalást lefolytassa, a pert megszüntetik. Ha az alperes nem jelenik meg és védekezést sem terjeszt elő, a bíróság bírósági meghagyást bocsát ki. A bíróság ismerteti a tárgyaláson a kereseti kérelmet, felszólítja az alperest, hogy terjessze elő az ellenkérelmet, vagy nyilatkozzon a tényekről és állításokról. A per eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, aki a tényre hivatkozik (bizonyítási teher). A per lezárása a bírósági ítélet meghozatalával történik, amely rendelkező részből és indoklásból áll. A bíróság az ítéletben kötelezi a pervesztes felet a perköltség viselésére, megelőlegeznie azonban annak a félnek kell, akin a bizonyítási teher nyugszik.”[3]

JegyzetekSzerkesztés

 1. Jogi szótár, 390. old.
 2. Jogi lexikon, 498. old.
 3. Káldyné

ForrásokSzerkesztés

 • Jogi lexikon. Budapest, 1999. 498. old.
 • Bíró Endre: Jogi szótár. 390. old.
 • Káldyné

Külső hivatkozásokSzerkesztés