Precedens

mintaeset, irányadó eset

A precedens a jogban mintaesetet, irányadó esetet jelent, a szó köznyelvi értelme példa.

Lényege szerkesztés

A precedens olyan korábbi jogeset, amely lényegi elemeinél fogva egy újabb esetre alkalmazható. A szűken értelmezett precedens voltaképpen a jogszabályt pótolja, így a bírói jogalkotás tipikus terméke olyan jogrendszerekben, amelyek az írott jogot kevésbé tekintik fontosnak (például angolszász jogrendszer). A magyar jog nem ismeri el a precedenseket, csupán ítéletek indokolásában lehet korábbi esetekre hivatkozni.

Egy példa szerkesztés

A 20. század elején, amikor a gépkocsik terjedni kezdtek, nem volt jogszabály a gépkocsival okozott balesetekért való felelősségről. Állítólag az első ilyen perben az angol bíróság egy olyan indiai esetet vett alapul, amelyben a személyeket hordó elefánt elszabadult és kárt okozott másoknak.

A precedens alkalmazása szerkesztés

A precedens megítélésének logikai folyamata hasonló az írott jogszabály alkalmazásához, de el is tér attól. A precedens alkalmazásának az előfeltételei:

  • ne legyen az esetre egyedül irányadó írott jog,
  • a korábbi és a jelenlegi eset lényeges jogi elemei egyezzenek meg,
  • ne legyen azonos jogi és hasonló tényalapon olyan másik eset (precedens), amely a jelenlegi esetre alkalmazandó.
  •   Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap