Promóció (kémia)

Promóció és hibridizációSzerkesztés

Promóció: az a folyamat, amely során a vegyértékhéjon lévő párosított elektron energiaközlés hatására, nagyobb energiájú pályákra mennek át (kötés létrehozására képes párosítatlan elektronok alakulnak ki).

Hibridizáció: az a folyamat, amely során a vegyértékhéj atompályái úgy kombinálódnak, hogy az atompályák energiaszintjei azonossá válnak. Az atompályákon egyenletes elektroneloszlás jön létre.

Kovalens kötésSzerkesztés

Az atomok között egy vagy több közös elektronpárral kialakuló kötés kovalens kötés. Az itt fellépő jelenségek:

  • 1) promóció
  • 2) hibridizáció
  • 3) alapállapot

AlapállapotSzerkesztés

Alapállapot: Az atom kiindulási (nem gerjesztett) elektron elhelyezkedési állapota. Az alapállapotból promóció hatására gerjesztett állapotba kerül, a további hibridizáció hatására hibridállapotba fog kerülni az atom.

Kovalens kötés szimmetriáiSzerkesztés

A kötéskor molekulák illetve molekulapályák jönnek létre. Molekulapályák: Kettő vagy több atomhoz tartozó közös elektronok pályája, amelyek az atompályák átfedéséből alakulnak ki. A Pauli-elv molekulapályákra is érvényes (egy molekulapályán legfeljebb két, ellentétes töltésű elektron lehet). 3 fajta kötési szimmetria ismert:

  • a) szigma-( σ) kötés
  • b) pí- (π) kötés
  • c) többszörös kovalens kötések

A kettős kötéseket két elektronpár hozza létre, az egyik egy σ-pályán, a másik egy π-pályán helyezkedik el. A hármas kötéseket mindig három elektronpár alkotja, amelyek közül az egyik σ-pályán van, a másik kettő π-pályán.

Datív kötésSzerkesztés

Datív (koordinációs) kötés: a kovalens kötés úgy létesül, hogy a kötő elektronpárt csak az egyik atom adja.