A rádióamatőrködés kezdeti korszakában egy távoli állomással való sikeres összeköttetés olyan esemény volt, amelynek örömére az amatőrök hosszas leveleket írtak egymásnak, részletesen ismertették (akkoriban saját építésű) rádióállomásukat, az összeköttetés körülményeit.

QSL-lap

Az összeköttetések írásos nyugtázásának szokása a mai napig megmaradt, ha a forma változott is. Az állomások az összeköttetés nyugtázásaként képeslap méretű lapot, ún. QSL-lapot (vétel nyugtalapot) küldenek egymásnak, melyen feltüntetik saját hívójelüket (esetleg nevüket, címüket), az ellenállomás hívójelét, az összeköttetés időpontját (dátum, UTC), frekvenciáját, üzemmódját, az adott riportot, berendezésüket, és egyéb közleményeiket.

A QSL-lap lehet szerényebb kivitelű, például előre nyomott „bianco” kártya, amelyre a lapot küldő operátor az állomás saját adatait is kézzel írja (vagy bélyegzővel nyomja) rá, de egyre gyakoribb az esztétikai élményt is nyújtó, nyomdai előállítású valódi „képeslap” QSL-lap, melynek egyik oldalát az amatőrt, az állomását vagy környékét ábrázoló színes fénykép díszíti, a másik oldalra kerülnek az összeköttetés adatai. Ezeket gyakran már nem kézzel írják a QSL-lap, hanem a forgalmi naplót vezető számítógépes szoftver által kinyomtatott öntapadó címkét ragasztják fel (vagy az egész QSL-lap a szoftver adatállománya alapján házilagosan nyomtatják).

A QSL-lapok olyan értelemben is az összeköttetések dokumentálására szolgálnak, hogy bemutatásuk számos rádióamatőr diploma kiadásának feltétele. Ezért a beérkező QSL-lapokat az amatőrök nagy becsben tartják.

A QSL-lapok továbbításának legegyszerűbb módja a rádióamatőr szövetségek által működtetett QSL-irodák igénybevétele. Ezek az irodák összegyűjtik a szolgáltatásaikat igénybe vevő amatőrök elküldendő QSL-lapjait, és azokat országok szerint szortírozva, postai úton továbbítják az adott országban működő QSL-irodába (a más irodáktól beérkező QSL-lapokat pedig szétválogatják tagjaik számára). Magyarországon a MRASZ (Magyar Rádióamatőr Szövetség) működtet QSL-irodát.

Vannak országok, ahol a rádióamatőrök csekély száma miatt nem működik QSL-iroda. Az ilyen országból érkező QSL-lapok különösen értékesek lehetnek, hiszen olyan országgal, ahol kevés az amatőrállomás, eseményszámba megy egy összeköttetés létesítése. Ilyenkor közvetlen postai úton szokták a QSL-lapot az illető állomásnak megküldeni. A QSL-iroda szolgáltatását igénybe nem vevő állomás az összeköttetés során adja meg a postai címét, (de azt is jelezheti, hogy a nemzetközi hívójelkönyvben megadott címére (CBA = Call Book Address), vagy például a QRZ.COM internetes nyilvántartásból lekérhető címére kéri a QSL-lapját. Az ilyen, ritka állomások elvárják, hogy a QSL-lappal együtt felcímzett válaszborítékot és a postai bélyeg költségét is megküldjék nekik (SASE: Self-Addressed Stamped Envelope), hiszen nem vállalkoznak arra, hogy minden elküldött QSL-lapjuk után ők fizessék ki a postaköltséget. A postabélyeg kiváltására a hivatalos eljárás az IRC (International Reply Coupon = nemzetközi válaszdíj-szelvény) vásárlása és elküldése. Az IRC ellenében bármely ország postahivatala felvesz egy (közönséges) nemzetközi levélküldeményt.

Egyes országokban, hívójelkörzetekben egyáltalán nem működnek rádióamatőrök. Hogy a világ rádióamatőrei számára ezek a hívójelkörzetek is elérhetők legyenek, időnként „DX-expedíciók” indulnak ezekre a területekre, és rádióállomásukat ott felállítva, néhány napon, esetleg héten keresztül intenzíven forgalmaznak. A DX-expedíciók a QSL-forgalmukat általában QSL-menedzseren keresztül bonyolítják le, azaz felkérnek egy amatőrt, hogy az expedíciónak érkező QSL-lapokat fogadja, és az expedíció hozzá eljuttatott LOG-ja alapján küldje el a válasz QSL-lapokat.

Van, amikor a QSL-menedzserek nemzeti QSL-irodájukon keresztül is fogadnak és küldenek lapokat, és van, amikor igényt tartanak a már említett SASE-re. QSL-menedzsere nem csak DX-expedícióknak lehet, hanem bármely állomásnak, amely QSL-irodán keresztül nem érhető el.

Amatőr rádióállomások QSL-menedzsereire vonatkozó információkat találhatunk például a http://www.ik3qar.it/manager/ web-oldalon.

Források szerkesztés

Külső hivatkozások szerkesztés

(angolul):