A rágóizom (latinul musculus masseter) egy izom az ember állkapcsánál.

A fej izmai (a nyilak mutatják a felületes és a mély részt)

Eredés, tapadás, elhelyezkedés szerkesztés

Két része van: felületes és mély

  • Mély rész kisebb. A processus zygomaticus alsó részének hátsó harmadának a részéről és az egész középső részéről ered. Lefelé és előre felé fut és végül az kampónyúlványon tapad. A fültőmirigy (glandula parotis) eltakarja.

A két rész rostjai keresztezik egymást.

Funkció szerkesztés

Emeli az állkapcsot vagyis zárja a szájat.

Beidegzés szerkesztés

A n. Mandibularis (V/3) ága a n. massetericus idegzi be és a arteria masseterica látja el vérrel.

Irodalom szerkesztés

Barcsay, Jenő. Művészeti anatómia. Corvina K. (1991). ISBN 963-13-1848-6 

További információk szerkesztés