Főmenü megnyitása

Az egyetemes reformáció 500. évfordulójáról történő méltó megemlékezés és a  reformáció magyar örökségének megünneplése érdekében Magyarország Kormánya 2013-ban határozatot hozott a Reformáció Emlékbizottság[1] létrehozásáról, 2013.  október  31. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra.[2] A  Bizottság szervezetével és működésével kapcsolatos további szabályokat saját maga határozza meg. A Bizottság szervezeti és működési szabályzatát a Bizottság elnöke hagyja jóvá.[3] A Bizottság záróülését 2018. január 18-án tartotta meg az Országházban. [4]

FeladataSzerkesztés

A Bizottság a  reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos megemlékezések, rendezvények, ismeretterjesztő programok tekintetében a  Magyarország Kormányának a javaslattevő, véleményező, koordináló, a programokra előirányzott közpénzek felhasználásával kapcsolatban döntés-előkészítő, a programok monitoringját végző testülete.[5]

A Bizottság a  programokkal kapcsolatban előkészített döntéstervezetet az  érintett egyházakkal egyeztetve, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter útján terjeszti elő a Kormánynak.

A programok koordinálása körében a Kormány döntésének megfelelően a Bizottság kezdeményezi az  érintett szervezeteknél a  Programok megvalósításához szükséges lépéseket, összehangolja a programok megvalósításához szükséges feladatok végrehajtását.[6]

A Bizottság tagjaiSzerkesztés

A Bizottság elnöke Magyarország miniszterelnöke. A  Bizottság ügyvezető elnöke az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter. Az elnökön és az ügyvezető elnökön túl a Bizottság elnökségének állandó tagja az  Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, továbbá felkérés alapján a  Magyarországi Református Egyház zsinati elnöke, a  Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, valamint a  Magyar Országgyűlés elnöke. A  Bizottság tagja továbbá a Miniszterelnökséget vezető államtitkár és a Külügyminisztérium EU kétoldalú kapcsolatokért, sajtóért és kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára.[7]

A Bizottság munkáját az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter által kijelölt titkár segíti.[8] A Bizottság elnöke, ügyvezető elnöke, állandó és eseti tagjai a megbízatásukat díjazás nélkül látják el.[9]

ForrásSzerkesztés

 • 1780/2013. (X. 29.) Korm. határozat a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról (Magyar Közlöny, 2013. évi 178. szám)[10]

JegyzetekSzerkesztés

 1. a továbbiakban: Bizottság
 2. A kormányhatározat 1. és 2. pontja
 3. A kormányhatározat 13. pontja
 4. https://kanizsaujsag.hu/hir/201801/megtartotta-zaro-uleset-a-reformacio-emlekbizottsag
 5. A kormányhatározat 3. pontja
 6. A kormányhatározat 5. pontja
 7. A kormányhatározat 6. pontja
 8. A kormányhatározat 9. pontja
 9. A kormányhatározat 10. pontja
 10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lépett hatályba.