Reláció inverze

Legyen reláció, ahol és tetszőleges nemüres halmazok. A reláció inverzét – amely reláció részhalmaza, és amit -vel vagy -gyel szoktak jelölni – a következő módon definiáljuk:

Bármely és esetén akkor és csak akkor áll -val a szerint relációban, ha és a szerint relációban állnak egymással.

Ugyanez formálisabban:

A definíció csak bináris relációkra alkalmazható.

S. Burris – H. P. Sankappanavar: Bevezetés az univerzális algebrába. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988