Főmenü megnyitása

A rezonometria az írásanalitika alapvető mérési módszere. A kézírást tudatos céltevékenységként vizsgálja, az információ-anyag-energia dimenzióin keresztül. Elméleti hátterét és metódusát dr. Szidnai László klinikai írás-szakpszichológus, írásanalitikus dolgozta ki alapvetően, 2000-ben.

A rezonometria az írás komplex, dinamikus elemzése során kézzelfogható, anyagi-fizikai jellegű produktumból kiindulva következtet egyfajta energetikai és információs mintázatra, összefüggő és egymással kölcsönhatásban álló tényezőkként kezelve azokat.

A módszer a megmért íráselemek egymáshoz való viszonyulásából kiindulva teszi lehetővé a személyiség legmélyebb, tudatalattihoz közeli mélyrétegeinek feltárását. Nem karaktereket, tipológiát állapít meg, hanem a viselkedés tudatalatti késztetéseinek feltárása nyomán a viselkedés dinamikájának, kölcsönhatásainak feltárását célozza meg.

ForrásokSzerkesztés

  • Dr. Szidnai László: Az írásanalitika egy lehetséges személyiségvizsgálati paradigmája. Elhangzott a Budapesten megrendezett I. Nemzetközi Írásanalitikai Konferencián, 2010. február 26-án
  • Dr. Szidnai László: Rezonometriai személyiségelmélet. Oktatási segédjegyzet, 2005
  • Az írásanalitika és a Szidnai-féle rezonometria. Oktatási segédjegyzet, 2014. Összeállította: Podonyi Hedvig
  • Madlovics Julianna: Az írás mérése a Szidnai-féle mérőfóliával, Budapest, 2012

További információkSzerkesztés