Sablon:CitPer

Használati útmutató

A sablon használata

A CitPer sablon a Cite journal és a Cite news címleírási esetlegességein felülkerekedni kívánó, ugyanakkor szándékai szerint egyszerűbb kezelhetőséget biztosító alternatív címleírási sablon. Periodikákban, évkönyvekben, folyóiratokban, heti- és napilapokban megjelent tanulmányok, cikkek, rovatok stb. címleírására használható; a további lehetőségekhez lásd a jobb oldali menütáblát.

Másolható változat (a szócikkbe illesztés után az üresen hagyott paraméterek törlendők)
Alapparaméterek:
{{CitPer |aut= |tit= |subtit= |per= |ann= |lun= |die= |pag= }}
{{CitPer |szerző= |cím= |alcím= |periodika= |év= |hónap= |nap= |oldal= }}
Összes paraméter:
{{CitPer |aut= |aut2= |aut3= |aut4= |aut5= |aut6= |aut7= |aut8= |aut9= |tit= |subtit= |per= |ann= |lun= |die= |tom= |fasc= |pag= |issn= |lan= |misc= |url= |accd= |doi= |aurl= |archd= }}
{{CitPer |szerző= |szerző2= |szerző3= |szerző4= |szerző5= |szerző6= |szerző7= |szerző8= |szerző9= |cím= |alcím= |periodika= |év= |hónap= |nap= |évfolyam= |szám= |oldal= |issn= |nyelvkód= |egyéb= |url= |elér= |doi= |archívurl= |archívdátum= }}

A sablon paraméterei

A paraméterek a bibliográfiai címleírásra és forráshivatkozásra jellemző latinos hagyományok (et al., p., col., op. cit. stb.) jegyében a latin kifejezések alapján képzett rövidítések. Emellett az egyes paraméterek magyar megfelelői is használhatóak, egyazon CitPer-hivatkozás elhelyezésekor akár vegyesen is lehet használni a latinos, illetve magyar paraméterneveket.

Általános tudnivaló, hogy az egyes elemeket formázatlanul, azaz álló (és nem dőlt vagy kapitális) betűkkel és elemlezáró pont nélkül kell a paraméterbe illeszteni. A paramétereket és értéküket bármely sorrendben elhelyezhetjük a kódban, a sablon végül a megfelelő sorrendben és algoritmusban fogja betenni őket.

A sablon paraméterei a következők:

Paraméter Alternatív paraméter Leírás
aut
aut2
..aut9
szerző
szerző2
..szerző9
Szerzőségi közlés.
Nem kötelező paraméter.

Álló betűtípussal szedett név, mindig a címleírást bevezető elem, a címtől kettőspont tagolja el.

Példa
{{CitPer|cím=Vmi|aut=József Jolán|periodika=Periodissima}} József Jolán: Vmi. Periodissima, (????)
{{CitPer|cím=Vmi|periodika=Periodissima|aut=Béres Gyula |aut2=Heisz Károly |aut3=Klujber László}} Béres Gyula – Heisz Károly – Klujber László: Vmi. Periodissima, (????)
tit
subtit
cím
alcím
A címközlés két eleme: a főcím és az alcím.
Álló betűtípussal szedett, ponttal lezárt egység, a főcím és alcím közé a szorosabb kapcsolatot jelölő kettőspontot tesz a sablon. Hiányát (cim nélkül) jelzi, hogy az url alá legyen húzva.
Példa Eredmény
{{CitPer|tit=Der Kaukasus im Weltkrieg|periodika=Periodissima}} Der Kaukasus im Weltkrieg. Periodissima, (????)
{{CitPer|tit=Messze északon |subtit=egy kis nép szereti a magyarokat|periodika=Periodissima}} Messze északon: Egy kis nép szereti a magyarokat. Periodissima, (????)
per periodika A periodika (évkönyv, folyóirat, heti- vagy napilap) címe.
Kötelező paraméter. Állandó cím, ezért a helyesírási szabályzatnak megfelelően valamennyi eleme nagybetűvel kezdődik.
Példa Eredmény
{{CitPer|cím=Vmi|per=[[Nyugat (folyóirat)|Nyugat]]}} Vmi. Nyugat, (????)
{{CitPer|cím=Vmi||per=Somogyi Honismereti Híradó}} Vmi. Somogyi Honismereti Híradó, (????)
nyelvkód lan A periodikát ezeken a nyelveken adják ki. Szóközökkel, vagy vesszőkkel elválasztott kétjegyű nyelvkódok ezek pl: nyelvkód= hu it ,fr

Hibajelzést ad, ha pl "sp" vel jelölöd a spanyol nyelvet a jó kód "es" helyett.

Példa Eredmény
{{CitPer|cím=Vmi|per=[[Nyugat (folyóirat)|Nyugat]]|nyelvkód=hu it|szám=33}} Vmi. (magyarul, olaszul) Nyugat, (????) 33. sz.
{{CitPer|cím=Vmi|per=[[Nyugat (folyóirat)|Nyugat]]|nyelvkód=hu sp|szám=33}} Vmi. (magyarul) Nyugat, (????) 33. sz. (sp)hibás nyelvkód
{{CitPer|cím=Vmi|per=[[Nyugat (folyóirat)|Nyugat]]|nyelvkód=hu es|szám=33}} Vmi. (magyarul, spanyolul) Nyugat, (????) 33. sz.
ann
lun
die

date
év
hónap
nap

dátum
A megjelenés időpontjára vonatkozó adatok.
A hónap és nap együttes jelölése csupán heti- és napilapok címleírása esetén releváns. A hónapokat számmal és római számmal, rövidítve vagy teljes kiírt alakjukkal adhatjuk meg, a sablon a rövidített hónapnévvel fogja behelyettesíteni. Az év tartalmazhat ilyen adatot "1998-2001". Ebben az esetben a hó és nap megadása értelmetlen.

Altenatívaként (dátum és date) paraméterek is vannak. A sablon ezek egyikét használja fel (év, hó és nap átalakul dátummá belül.) A dátumot a sablon ellenőrzi.

Példa Eredmény
{{CitPer|cím=Vmi|per=Magyar Nyelvőr |ann=1948-1950}} Vmi. Magyar Nyelvőr, (1948 – 1950)
{{CitPer|cím=Vmi|per=Magyar Hírlap |ann=1979 |lun=április |die=1}} Vmi. Magyar Hírlap, (1979. április 1.)
{{CitPer|cím=Vmi|per=Magyar Hírlap |dátum=1979. április 12.}} Vmi. Magyar Hírlap, (1979. április 12.)
tom
fasc
évfolyam
szám
Az évfolyam és szám jelölése.
A könyvészeti hagyományok az évfolyamot római számmal jelölik, ezért a paraméterben elhelyezett arab számot a sablon átalakítja. A hiányzó évet (????) pótolja.
Példa Eredmény
{{CitPer|cím=Vmi|per=Magyar Nyelvőr |ann=1948 |tom=77 |fasc=5}} Vmi. Magyar Nyelvőr, LXXVII. évf. 5. sz. (1948)
{{CitPer|cím=Vmi|per=Magyar Hírlap |ann=1979 |lun=4 |die=1 |tom=XII |fasc=77}} Vmi. Magyar Hírlap, XII. évf. 77. sz. (1979. április 1.)
pag oldal Oldalszám.
A periodikából felhasznált oldalak vagy a teljes fejezet, tanulmány, cikk stb. tól-ig oldalszámának megadása. Több oldalszám esetén használjunk nagykötőjelet. Ha más kötőjel van, a sablon kicseréli jóra.
Példa Eredmény
{{CitPer|cím=Vmi|pag=328–345|periodika=Periodissima}} Vmi. Periodissima, (????) 328–345. o.
{{CitPer|cím=Vmi|pag=312–315., 328–345|periodika=Periodissima}} Vmi. Periodissima, (????) 312–315., 328–345. o.
misc egyéb Egyéb információk.
Tetszőleges olyan információ, amihez nincs paraméter. A sor végére, vagy ha van url paraméter, akkor az „online” szöveg elé kerül.
Példa Eredmény
{{CitPer|cím=Vmi|misc=(PDF)|periodika=Periodissima}} Vmi. Periodissima, (????) (PDF)
{{CitPer|cím=Vmi|egyéb=„Kiszera méra bávatag.”|periodika=Periodissima}} Vmi. Periodissima, (????) „Kiszera méra bávatag.”
url url A dokumentum vagy releváns fejezetének esetleges internetes elérési címe.
Példa Eredmény
{{CitPer|cím=Vmi|url=http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC11587/12167.htm|periodika=Periodissima}} Vmi. Periodissima, (????)
archívurl
archívdátum
doi
aurl
archd
Az archiválás dátuma, url-je (ha egyik van, kell a másik is) és a dokumentum azonosítója.
Példa Eredmény
{{CitPer|aut=XiX Yian|tit=Merengések | per = Vmiperiodika | date= 1941 |aurl=http://archive.org/details/erdeishegyicser00budegoog |archd=2006-05-17 |doi=10.1038/news070508-7}} XiX Yian: Merengések. Vmiperiodika, (1941) arch doi
{{CitPer|aut=XiX Yian|tit=Merengések | per = Vmiperiodika | date= 1941 |aurl=|archd=2006-05-17 |doi=10.1038/news070508-7}} XiX Yian: Merengések. Vmiperiodika, (1941) 2006-05-17 doi archívdátum van, de archívurl nélkül
elér
accd
Az oldal utolsó ismert elérésének a dátuma.
Példa Eredmény
{{CitPer |aut=Anon Béla|cím=Merengések |accd=2013-03-28|periodika = Any Rewview | date= 2012}} Anon Béla: Merengések. Any Rewview, (2012) Hozzáférés: 2013. március 28.
ISSN
-
Az oldal International Standard Serial Number azonosítója. Ha jó a kód, akkor megjelenik az "ISSN" szöveg, ha erre rávezeted az egeret, akkor megjelenik maga a kód is tooltip segítségével, ha rossz hibajelzés jön.
Példa Eredmény
{{CitPer|aut=Szerzo Istvan|tit=cime is van|issn=0378-5955|periodika = Any Rewview | date= 2012}} Szerzo Istvan: Cime is van. Any Rewview, (2012) ISSN 0378-5955

Példák teljes címleírásra

Az alábbiakban néhány teljes címleíráson mutatjuk be a sablon használati módját.

Folyóiratban megjelent tanulmány:

  • {{CitPer|aut=Jung Károly|tit=Bányadémon és bergmandl|subtit=Ismeretlen fel- és délvidéki adatok a bányaszellemek kérdéséhez|per=Néprajzi Látóhatár|ann=1998|tom=VII|fasc=3–4|pag=80–83}}
  • Jung Károly: Bányadémon és bergmandl: Ismeretlen fel- és délvidéki adatok a bányaszellemek kérdéséhez. Néprajzi Látóhatár, VII. évf. 3–4. sz. (1998) 80–83. o.

Napilap közleménye, cikke:

  • {{CitPer|tit=Bartók Béla meghalt |per=Magyar Nemzet |tom=I |fasc=121 |pag=2 |ann=1945 |lun=szept |die=27}}
  • Bartók Béla meghalt. Magyar Nemzet, I. évf. 121. sz. (1945. szeptember 27.) 2. o.
  • {{CitPer|szerző=H. Tóth Tibor |cím=Újabb adalékok Metódnak és tanítványainak pannóniai tevékenységéhez |periodika=AETAS |év=2007 |oldal=24–34 |évfolyam=22 |szám=3 |url=http://epa.oszk.hu/00800/00861/00038/pdf/024-034.pdf |egyéb=(PDF)}}

A paraméterenkénti jellemzők

szerző, szerző2 ... szerző9 paraméter (alternatíva: aut, aut2 ... aut9)
Nincs szerző: nem gond
Egy szerző a második paraméterben – elfogadja úgy, mintha első lenne (a szerző, szerző2 ... szerző9 láncban a hiányzó elemekre ráhúzza a mögötte álló(ka)t)
cím, alcím és url paraméter (alternatíva: tit, subtit és url)
Hibajelzés: „nincs elsődleges cím”, ha van alcím
Kisbetűvel kezdődő címek nem okoznak gondot
Írásjellel záruló címek után nem ír felesleges pontot
Nyomdai hárompont után nem ír még egy pontot
Kézi hárompont után nem ír még egy pontot
Kettősponttal záródó elsődleges cím után nem ír ki még egy kettőspontot
A dátum és év paraméter (alternatíva: date és ann)
Ha a hónap számjeggyel adott, elfogadja
Ha a hónap végén pont van, akkor nem ír ki még egy pontot.
Ha nap végén pont van, akkor nem ír ki még egy pontot.
Ha nap egy számjeggyel adott, elfogadja.
Ha a római számmal adott hónap (végén ponttal, vagy anélkül), elfogadja
A hosszan kiírt hónapnévből rövid hónapnevet csinál:
Hiányzó évet nem szereti, ha van hónap: „év nélküli hónap” a hibajelzés
Hiányzó hónapot nem szereti, ha van nap: „hónap nélküli nap” a hibajelzés
Év és szám paraméterek (alternatív ann és fasc)
archívurl, archívdátum és doi paraméter (alternatíva: aurl, archd, -)
„Archiválva: (archiv dátum nélkül)” lesz a kimenetben, ha nincs dátum.
Archívdátum megadása kötelező a éééé-hh-nn formában. Különben hibajelzést ad: „hibás archívdátum”
Ezt már nem szereti: „1941.október 18” Hibajelzés: „Archiválva: hibás archívdátum”
periodika
Ha periodika van, de hiányzik a dátum: a hibajelzés: „hiányzó dátum”
Van cím, de nincs periodika. Hibajelzés: „nincs periodika”
doi
tooltippel adja meg
egyéb paraméter (alternatíva: misc)
oldal paraméter (alternatíva: pag)
Hetvenkvirtes (—) és nagykötőjelek (–) megadhatók, ők kiskötőjelekre cserélődnek ki. Felesleges „.” karakterek nem zavarnak, vagyis akár „.,” „,” van a bemeneten, helyes lesz a kimenet.
elér paraméter (alternatíva: accd)
nyelvkód
A sablon kezelni képes az összes a magyar wikipédiában ismert nyelvkódot, nyelvkód=krixkrax „ismeretlen nyelvkód” hibára vezet.
issn paraméter (alternatíva: -)
Alakra és kontrolljegyre (ez mindig az utolsó jegy az ISSN végén) ellenőrzi az ISSN kódot, hibás esetben „hibás ISSN: ” hibajelzés jön.
Ha jó a kód, akkor megjelenik a kék „ISSN” szöveg, ha erre rávezetjük az egeret, akkor megjelenik maga a kód is tooltip segítségével.

Kiegészítő sablonok

A forrás elérhetőségének jelzésére az alábbi sablonok használhatók (a kurzort a lakatra irányítva lesz látható a szöveg).

TemplateData-leírás

Ugyanaz, mint a fentebbi táblázat, csak még hosszabb

A {{CitPer}} sablon a {{Cite journal}} és a {{Cite news}} címleírási esetlegességein felülkerekedni kívánó, ugyanakkor szándékai szerint egyszerűbb kezelhetőséget biztosító alternatív címleírási sablon. Periodikákban, évkönyvekben, folyóiratokban, heti- és napilapokban megjelent tanulmányok, cikkek, rovatok stb. címleírására használható.

Sablonparaméterek[TemplateData szerkesztése]

Ennek a sablonnak ajánlott egy sorba írni a paramétereit.

ParaméterLeírásTípusÁllapot
szerzőségi közlésaut szerző

Álló betűtípussal szedett név, mindig a címleírást bevezető elem, a címtől kettőspont tagolja el.

Karakterláncajánlott
2. szerzőségi közlésaut2 szerző2

Álló betűtípussal szedett név, mindig a címleírást bevezető elem, a címtől kettőspont tagolja el.

Karakterláncopcionális
3. szerzőségi közlésaut3 szerző3

Álló betűtípussal szedett név, mindig a címleírást bevezető elem, a címtől kettőspont tagolja el.

Karakterláncopcionális
4. szerzőségi közlésaut4 szerző4

Álló betűtípussal szedett név, mindig a címleírást bevezető elem, a címtől kettőspont tagolja el.

Karakterláncopcionális
5. szerzőségi közlésaut5 szerző5

Álló betűtípussal szedett név, mindig a címleírást bevezető elem, a címtől kettőspont tagolja el.

Karakterláncopcionális
6. szerzőségi közlésaut6 szerző6

Álló betűtípussal szedett név, mindig a címleírást bevezető elem, a címtől kettőspont tagolja el.

Karakterláncopcionális
7. szerzőségi közlésaut7 szerző7

Álló betűtípussal szedett név, mindig a címleírást bevezető elem, a címtől kettőspont tagolja el.

Karakterláncopcionális
8. szerzőségi közlésaut8 szerző8

Álló betűtípussal szedett név, mindig a címleírást bevezető elem, a címtől kettőspont tagolja el.

Karakterláncopcionális
9. szerzőségi közlésaut9 szerző9

Álló betűtípussal szedett név, mindig a címleírást bevezető elem, a címtől kettőspont tagolja el.

Karakterláncopcionális
főcímtit cím

Álló betűtípussal szedett, ponttal lezárt egység, a főcím és alcím közé a szorosabb kapcsolatot jelölő kettőspontot tesz a sablon. Hiányát (cim nélkül) jelzi, hogy az url alá legyen húzva.

Karakterlánckötelező
alcímsubtit alcím

Álló betűtípussal szedett, ponttal lezárt egység, a főcím és alcím közé a szorosabb kapcsolatot jelölő kettőspontot tesz a sablon. Hiányát (cim nélkül) jelzi, hogy az url alá legyen húzva.

Karakterláncopcionális
a periodika címeper periodika

A periodika (évkönyv, folyóirat, heti- vagy napilap) címe. Állandó cím, ezért a helyesírási szabályzatnak megfelelően valamennyi eleme nagybetűvel kezdődik.

Karakterlánckötelező
nyelvkódlan nyelvkód

A periodikát ezen a nyelven adják ki (pl. „hu”).

Karakterláncopcionális
évann év

A megjelenés időpontjára vonatkozó adat. Tartalmazhat ilyet is: pl. „1998-2001”, ilyenkor a sablon automatikusan nagykötőjeleket helyez el, egyúttal a hónap/nap megadása értelmetlen.

Karakterláncopcionális
hónaplun hónap

A megjelenés időpontjára vonatkozó adat. Számmal és római számmal, rövidítve vagy teljes kiírt alakjukkal adhatjuk meg, a sablon a rövidített hónapnévvel fogja behelyettesíteni.

Ismeretlenopcionális
napdie nap

A megjelenés időpontjára vonatkozó adat. A hónap és nap együttes jelölése csupán heti- és napilapok címleírása esetén releváns.

Számopcionális
egyesített dátumdate dátum

Alternatíva az év–hónap–nap paraméterekre. A dátumot a sablon ellenőrzi.

Dátumopcionális
évfolyamtom évfolyam

A könyvészeti hagyományok az évfolyamot római számmal jelölik, ezért a paraméterben elhelyezett arab számot a sablon átalakítja. A hiányzó évet (????) pótolja.

Számopcionális
számfasc szám

Évfolyamon belüli lapszám. A hiányzó évet (????) pótolja.

Soropcionális
oldalszámpag oldal

A periodikából felhasznált oldalak vagy a teljes fejezet, tanulmány, cikk stb. tól-ig oldalszámának megadása. Több oldalszám esetén használjunk nagykötőjelet. Ha más kötőjel van, a sablon kicseréli jóra.

Soropcionális
egyéb információkmisc egyéb

Tetszőleges olyan információ, amihez nincs paraméter. A sor végére, vagy ha van url paraméter, akkor az „online” szöveg elé kerül.

Karakterláncopcionális
URLurl

A dokumentum vagy releváns fejezetének esetleges internetes elérési címe.

Ismeretlenopcionális
hozzáférés dátumaaccd elér

Az oldal utolsó ismert elérésének a dátuma.

Dátumopcionális
archívum URL-jeaurl archívurl

Az archívum URL-je. Ha meg van adva, akkor kötelező az archívum dátuma is

Ismeretlenopcionális
archívum dátumaarchd archívdátum

Az archívum dátuma. Ha meg van adva, akkor kötelező az archívum URL-je is.

Dátumopcionális
DOIdoi

Digitálisobjektum-azonosító (digital object identifier) kód

Ismeretlenopcionális
ISSNissn

Az oldal International Standard Serial Number azonosítója. Ha jó a kód, akkor megjelenik az „ISSN” szöveg, ha erre rávezeted az egeret, akkor megjelenik maga a kód is tooltip segítségével, ha rossz, akkor hibajelzést ad. Alakra és ellenőrző jegyre (utolsó karakter) figyel.

Soropcionális