sh Ovom korisniku srpskohrvatski
jezik je maternji.
Овом кориснику српскохрватски
језик је матерњи.