Sextus Rufus

Sextus Rufus, más kódexváltozatokban Rufius Festus (IV. század) Tridentumban (ma Trento) született római történetíró, helytartó (consularis Syriae, majd proconsul Asiae).

Sextus Rufus
Születettnem ismert
Volsinii[1]
Elhunyt380. január
Epheszosz
Állampolgárságarómai
Szüleinem ismert
Foglalkozásatörténész
SablonWikidataSegítség

Élete szerkesztés

Valens császár uralkodása alatt, 369/370 körül egy rövid római történetet (breviáriumot) állított össze Breviarium rerum gestarum populi Romani címmel. A köztársaságkori események leírásához Livius munkájának egy tartalmi kivonatát (periocha) és Florus II. századi munkáját használta forrásként, míg a császárkor leírásakor Eutropiust és egy elveszett késő ókori császártörténetet követett. A maga korára nézve talán saját kútfőből is dolgozott, mivel valószínűleg személyesen is részt vett II. Constantius (337-361) és Iulianus (361-363) császárok perzsaellenes hadjárataiban.

A Festus-féle breviárium felépítése:

1. Bevezetés: Az imperatornak, Valens császárnak szóló dedicatio és a munka megírásának módszertana. (1. caput)

2. Enumeratio: Róma történelmének nagyon-nagyon vázlatos, számok alapján történő áttekintése. Milyen hosszú időn át tartott a három uralmi forma (királyi, consuli, császári) Rómában és hány ember viselte ezalatt a főhatalmat?  (2. caput)

3. Provinciatörténeti rész: A római provinciák meghódításának története és a provinciák igazgatástörténete. (3-14. caputok)

4. Hadtörténeti rész: A római-parthus és a római-szászánida (újperzsa) háborúk hadtörténete római szemmel, erősen szubjektíven áttekintve. A munka propagandisztikus szemlélete ezekben a caputokban a legerősebb. A perzsa háborúra készülődő Valenst valószínűleg a mű ezen része érdekelte a legjobban. (15-29. caputok)

5. Zárszó (30. caput)

Források szerkesztés

  • Ókori lexikon I–II. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest: Franklin Társulat. 1902–1904.  
  • Michael von Albrecht: A római irodalom története II. Budapest: Balassi Kiadó. 2004

Magyarul megjelent művei szerkesztés

  • Festus: A római nép viselt dolgainak breviáriuma. Fordította, a kommentárt és a tanulmányt írta: Sólyom Márk. Máriabesnyő, Attraktor Kiadó 2020. ISBN 978-615-6173-12-6

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

  1. Festus 11 (Pauly-Wissowa)