Smoluchowski-féle koagulációs egyenlet

A Smoluchowski-féle koagulációs egyenlet egy integrodifferenciál-egyenlet, amely megadja valamely egységből álló komplex (továbbiakban -mer) képződésének reakciósebességi állandóját bizonyos körülmények fennállása esetén. Az egyenletet Marian Smoluchowski lengyel fizikus publikálta 1916-ban.

FeltételekSzerkesztés

Smoluchowski koagulációs elméletében a következő feltételeket köti ki:

  • Az   és   monomerből álló komplexek (továbbiakban  -mer és  -mer) aggregációjának   sebességi állandója valamennyi  - és  -mer komplexpárra azonos, vagyis a   sebességi állandó egy komplexpár lehetséges konfigurációs állapotainak lehetséges orientációban történő ütközéseire vonatkozó sebességi állandók átlaga.
  • A komplexek reakciója (ütközése) során létrejövő kötések felszakíthatatlanok, vagyis a növekedés irreverzibilis.
  • Az  -merek   koncentrációja a tér minden részében azonos, így valamennyi mennyiség térbeli elhelyezkedéstől való függését elhanyagoljuk.
  • Az oldat kellően híg ahhoz, hogy az  - és  -merek közötti reakció   állandójára ne legyen hatással további komplexek jelenléte. Következésképpen valamennyi reakció bimolekuláris, három vagy több komplex egyidejű reakcióját figyelmen kívül hagyjuk.

Diszkrét esetSzerkesztés

Diszkrét változókat feltételezve a következő egyenletet kapjuk:

 

Az egyenlet bal oldala az  -merek számának időbeli változása. Az egyenlet jobb oldala egy különbség. A különbség első részének (a kisebbítendő) alapja az  -merek bimolekuláris képződési reakciójának sebességi egyenlete:

 

ahol   az  -merek és  -merek reakciójának sebességi állandója,   az  -merek,   az  -merek (időtől függő) száma. Az  -mer

az  -merek  - és  -merekből való képződésének átlagos sebességét adja meg, a második része (a kivonandó) az  -merek  -merekkel való ütközés folytán történő továbbnövekedés miatti fogyásának sebességét mutatja. Mindkettő megfelel egy bimolekuláris reakció kinetikai egyenletének.

Folytonos esetSzerkesztés

Folytonosnak tekintve a változókat a következőképpen alakul az egyenlet:

 

Az egyenlet bal oldala az  -merek számának idő szerinti parciális deriváltja