„Soó-rendszer” változatai közötti eltérés

67 nagykötőjel
Nincs szerkesztési összefoglaló
(67 nagykötőjel)
 
 
==Virophyta - Vírusok==
:I. sorozat. Virales - Vírusfélék
::1. alsorozat. Phytophagineae - Növényi vírusok
::2. alsorozat. Zoophaginae - Állati vírusok
::3. alsorozat. Phaginae - Bakteriofágok
:II. sorozat. Rickettsiales - Rickettsia-félék
 
==I. törzs. '''SCHIZOMYCETES''' v. '''SCHIZOMYCOPHYTA''' - Baktériumok==
:I. osztály. ACTINOMYCETES (Mycobacteriales) - Sugárgombák
:II. osztály. EUBACTERIA
::I. sorozat. Eubacteriales
:IV. osztály. SPIROCHAETAE
 
==II. törzs. '''CYANOPHYTA''' - Kékmoszatok==
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
::I. sorozat. Chroococcales
::III. sorozat. Hormogonales
 
==III. törzs '''MYXOPHYTA''' - Nyálkagombák==
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
:I. osztály. ACRASIALES
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
 
==V. törzs. '''CHRYSOPHYTA''' - Sárgás moszatok==
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
:1. osztály. XANTHOPHYCEAE - Sárgászöld moszatok
::I. sorozat. Heterochloridales
::II. sorozat. Heterococcales
::II. sorozat. Coccolithophorales
::III. sorozat. Silicoflagellatae
:3. osztály. BACILLARIOPHYCEAE - Kovamoszatok
::I. sorozat. Centrales
::II. sorozat. Pennales
 
==VI. törzs. '''PYRRHOPHYTA''' - Barázdás moszatok==
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
:1. osztály. CRYPTOPHYCEAE
:2. osztály. DINOPHYCEAE - Páncélos ostorosak
::1. alosztály. ADINIFERIDEAE
::2. alosztály. DINIFERIDEAE
 
==VII. törzs. '''CHLOROPHYTA''' - Zöldmoszatok==
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
:1. osztály. CHLOROPHYCEAE
:::2. család. Mesotaeniaceae
::II. sorozat. Zygnemales
:3. osztály. CHAROPHYCEAE - Csillárkafélék
 
==VIII. törzs. '''PHAEOPHYTA''' - Barnamoszatok==
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
::I. sorozat. Phaeosporales
::IV. sorozat. Fucales
 
==IX. törzs. '''RHODOPHYTA''' - Vörösmoszatok==
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
:1. osztály. BANGIAE
::VI. sorozat. Ceramiales
 
==X. törzs. '''MYCOPHYTA''' - Gombák==
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
:1. osztály vagy altörzs. ARCHIMYCETES - Ősgombák
:::1. család. Olpidiaceae
:::2. család. Synchytriaceae
:::3. család. Plasmodiophoraceae
:::4. család. Woroninaceae
:2. osztály vagy altörzs. PHYCOMYCETES - Moszatgombák
::I. sorozat. Chytridiales
::II. sorozat. Blastocladiales
::III.sorozat. Monoblepharidales
::IV. sorozat. Oomycetes - Petespórás gombák
:::1. család. Saprolegniaceae
:::2. család. Peronosporaceae
::::3. alcsalád. Albugineae
:::3. család. Leptomitaceae
::V. sorozat. Zygomycetes - Járomspórás gombák
:::1. család. Mucoraceae
:::2. család. Entomophtoraceae
:3. osztály. ASCOMYCETES - Tömlősgombák
::1. alosztály. PROTOASCOMYCETES - Ős tömlősgombák
:::I. sorozat. Endomycetales
:::II. sorozat. Taphrinales
::2. alosztály. EUASCOMYCETES - Valódi tömlősgombák
:::I. sorozat. Plectascales
:::II. sorozat. Perisporiales
:::VII. sorozat. Diaporthales
:::VIII. sorozat. Clavicipitales
:::IX. sorozat. Pezizales - Csészegombák
:::X. sorozat. Helotiales
:::XI. sorozat. Tuberales - Szarvasgombák
:::XII. sorozat. Laboulbeniales
:4. osztály. BASIDIOMYCITES - Bazidiumos gombák
::1. alosztály. HOLOBASIDIOMYCITES
:::I. sorozat. Hymenomycites - Hártyagombák
::::1. család. Exobasidiaceae
::::2. család. Corticiaceae
::::3. család. Thelephoraceae
::::4. család. Clavariaceae - Korallgombák
::::5. család. Hydnaceae - Gerebengombák
::::6. család. Polyporaceae - Likacsosgombák
::::7. család. Agariaceae - Kalapos gombák
:::II. sorozat. Gasteromycetes - Pöfeteggombák
::2. alosztály. PHRAGMABASIDIOMYCETES
:::I. sorozat. Tremellales - Kocsonyagombák
:::II. sorozat. Auriculariales - Fülalakú gombák
:::III. sorozat. Uredinales - Rozsdagombák
:::IV. sorozat. Ustilaginales - Üszöggombák
:5. osztály. LICHENES - Zuzmók
::1. alosztály. PHYCOLICHENES
::2. alosztály. ASCOLYCHENES
::3. alosztály. BASIDIOLYCHENES
 
==XI. törzs. '''BRYOPHYTA''' - Mohák==
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
:1. osztály. ANTHOCEROTINAE
:2. osztály. HEPATICEA - Májmohák
::I. sorozat. Jungermanniales
:::1. család. Haplomitriaceae
:::1. család. Marchantiaceae
:::2. család. Ricciaceae
:3. osztály. MUSCI - Lombosmohák
::1. alosztály vagy sorozat. Sphagnales - Tőzegmohák
::2. alosztály vagy sorozat. Andreaeales
::3. alosztály vagy sorozat. Bryales
 
==XII. törzs. '''PTERIDOPHYTA''' - Harasztok==
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
:I. osztály. PSILOPSIDA vagy PSILOPHYTINAE - Őscserjék (Ősharasztok)
::1. sorozat. Psilophytales
:::1. család. Rhyniaceae
::3. sorozat. Selaginellales
::4. sorozat. Lepidodendrales vagy Lepidophyta
::5. sorozat. Isoetales - Durdafüvek
:III. osztály. SPHENOPSIDA
::1. sorozat. Hyeniales
::3. sorozat. Sphenophyllales
::4. sorozat. Calamitales
::5. sorozat. Equisetales - Zsurlók
:IV. osztály. PTEROPSIDA vagy FILICINAE - Páfrányok
::1. alosztály. PRIMOFILICES - Őspáfrányok
:::1. sorozat. Cladoxyales
:::2. sorozat. Coenopteridales
::::család. Marattiaceae
::3. alosztály. LEPTOSPORANGIATAE
:::1. sorozat. Filicales - Páfrányok
::::1. család. Osmundaceae
::::2. család. Hymenophyllaceae
::::család. Salviniaceae
 
==XIII. törzs. '''GYMNOSPERMAE''' vagy '''GYMNOSPERMATOPHYTA''' - Nyitvatermők==
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
:I. osztály. PTERIDOSPERMAE (Cycadofilices) - Magvaspáfrányok
:II. osztály. CYCADINAE (Cycadales) - Cikászok vagy Szágópálmák
:III. osztály. BENNETTITINAE (Bennettitales)
:IV. osztály. CORDAITINAE (Cordaitales)
:V. osztály. GINKGOINAE (Ginkgoales) - Páfrányfenyők
:VI. osztály. CONIFERAE - Fenyők (toboztermők)
:::1. család. Araucariaceae
:::2. család. Podocarpaceae
:3. osztály. Coniferopsida (Cordaitales, Ginkgoales, Coniferales, Ephedrales)
 
==XIV. törzs. '''ANGIOSPERMAE''' vagy '''ANGIOSPERMATOPHYTA''' - Zárvatermők==
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
===A) osztály. DICOTYLEDONES - Kétszikűek===
====I. ágazat. POLYCARPICAE - RUBIALES====
:::I. sorozat. Polycarpicae
:::I/a. sorozat. Magnoliales
 
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
====II. ágazat. MALVALES - TUBIFLORAE====
:::XIII. sorozat. Malvales (Columniferae)
::::1. család. Tiliaceae
 
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
====III. ágazat. RHODEALES - SYNANDRAE====
:::XX. sorozat. Rhodeales (Papaverales)
::::1. alsorozat. Rhoeadineae
 
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
====IV. ágazat. CENTROSPERMAE - MONOCHLAMYDEAE====
:::XXVIII. sorozat. Santalales
::::1. alsorozat. Santalineae
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
 
===B) osztály. MONOCOTYLEDONES - Egyszikűek===
====V. ágazat. HELOBIAE - GRAMINALES====
:::XLII. sorozat. Helobiae (Alismatales)
::::1. család. Alismataceae
 
[[#top|Vissza a tartalomjegyzékhez]]
====VI. ágazat. SPADICIFLORAE - PANDANALES====
:::XLIX. sorozat. Spadiciflorae
::::1. család. Palmae
 
==Forrás==
[[Soó Rezső]]: ''Fejlődéstörténeti növényrendszertan'' - Tankönyvkiadó, 1953.
 
[[Kategória:Növényrendszertan]]
89 988

szerkesztés