„Doktorátus” változatai közötti eltérés

Megkülönböztetünk doktori fokozatot és doktori címet.<br />
 
A mai Magyarországon megszerezhető '''doktori fokozat''' (tudományos fokozat) kizárólag a PhD (Doctor of Philosophy) és a DLA (Doctor of Liberal Arts) fokozat. A korábban megszerzett, az MTA által adományozott a tudomány(ok) kandidátusa és a tudomány(ok) doktora fokozatokat azonban a magyar jog továbbra is elismeri tudományos fokozatokként. A PhD-vel vagy DLA-val rendelkező személyek használhatják nevük előtt nagy kezdőbetűvel a Drdr. rövidítést.<br />
 
'''Doktori címek''' pl. az egyetemi végzettséget igazoló doktori címek az orvosok, fogorvosok, állatorvosok, jogászok esetében (ezeknek rövidített jelölése: dr. med., dr. med. dent., dr. vet., dr. jur.). De doktori címnek minősül az MTA által adományozott az "MTA doktora" cím is.
6

szerkesztés