„Genius (folyóirat)” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
a (Román ş és ţ cseréje ș és ț betűkre)
{{egyért2|az aradi Genius című folyóiratról|Genius (egyértelműsítő lap)}}
'''Genius''' havonta megjelenő irodalmi folyóirat [[Arad]]on [[1924]] januárja[[január]]ja és augusztusa[[augusztus]]a között.
 
== A folyóirat bemutatása ==
 
A [[Kölcsey Egyesület]] támogatásával megjelenő lap főszerkesztője [[Franyó Zoltán]], felelős szerkesztő [[Nagy Dániel (író)|Nagy Dániel]], igazgató [[Zala Béla]]. Programját kifejezi több nyelven is megfogalmazott alcíme: „Az egyetemes kultúra folyóirata”. A humanizmus és az európai avantgárd áramlatok hatották át közleményeit, feladatának vállalta, hogy kora szellemi mozgalmainak legjavát eljuttassa a romániai magyarsághoz. A ''[[Nyugat (folyóirat)|Nyugat]]'' eredeti törekvéseit vallotta magáénak, munkatársai közt ott találjuk a századelő modern magyar irodalmának kimagasló képviselőit. Az egyetemes emberi kultúra ismertetésében és terjesztésében nagy szerepet játszottak kitűnően szerkesztett szemlerovatai. Gazdag információs anyagával és szépirodalmi fordításaival felhívta a figyelmet az emberi alkotószellem korszerű megnyilatkozásaira, szóhoz juttatva a korabeli jelentősebb irányzatok képviselőit, amennyi¬ben azok a kultúra egyetemessége mellett foglaltak állást. A világirodalomból [[Hugo von Hofmannsthal]], [[Li Bai|Li Taj-Po]], [[Paul Verlaine]], [[William Butler Yeats|W. B. Yeats]] verseiből, [[Luigi Pirandello|Pirandello]] elbeszéléseiből, [[Ivan Goll]], [[Walter Hasenclever]] tanulmányaiból találunk a lapban fordításokat. Következetes érdeklődést tanúsított a román kultúra és irodalom iránt. A román költők közül [[Lucian Blaga]], [[Alfred Moșoiu]], [[Alexandru Philippide|Al. A. Philippide]], az esszéírók közül [[Perpessicius]] írásait tolmácsolja a lap.
 
Bár szellemi vezetője, [[Franyó Zoltán]] az egyetemesség szempontjából elvileg tagadta az erdélyi magyar irodalom létét és jogosultságát — szerinte Erdélyben csupán magyar írók tevékenykednek, de nincsen erdélyi irodalom —, folyóirata gyakorlatilag egyik gyűjtőpontja a kezdeti romániai magyar irodalomnak. Fórumot biztosított a különböző hazai irányzatok képviselőinek, és mintegy 25 hazai magyar író művét adta közre, köztük volt [[Bartalis János]], [[Becski Irén]], [[Berde Mária]], [[Endre Károly]], [[Fekete Tivadar]], [[Olosz Lajos]], [[Ormos Iván]], [[Salamon László (költő)|Salamon László]], [[Szentimrei Jenő]], [[Tompa László]] verssel, [[Nagy Dániel (író)|Nagy Dániel]], [[Szántó György]] elbeszéléssel, [[Asztalos Sándor (író)|Asztalos Sándor]], [[Dienes László]], [[Molter Károly]] recenziókkal. A lap jórészt együtt lélegzett a romániai magyar irodalom egészével, noha számos kérdésben véleménye nem egyezett a hangadó irodalmi körökével. Itt jelent meg [[Fábry Zoltán]] híressé vált ''Emberirodalom'' című írása is.
 
== Lásd még ==
*[[Új Génius]]
*[[Arad magyar irodalmi élete]]
 
==Forrás==
 
* {{RMIL|2}}
 
==További irodalom==
 
* [[Sőni Pál]]: Avantgarde-sugárzás. Modern törekvések a romániai magyar irodalomban. 1973. 23–29. A lapcím Genius helyett tévesen szerepel mint “Geniusz”.
* Genius–Új Genius 1924–1925. Antológia. Összeállította, a bevezető tanulmányt írta és jegyzetekkel ellátta Kovács János, a lap teljes repertóriumát közli [[Seidner Imre]].
* [[Mandics György]]: Genius–Új Genius. Igaz Szó, 1976/8.
* Kántor Lajos: A Genius-legenda és a Genius. Utunk, 1976/45; újraközölve Korunk: avantgarde és népiség. Bp.Budapest, 1980. 17–32.
 
== Kapcsolódó szócikkek ==
 
*[[Új GéniusGenius]]
*[[Arad magyar irodalmi élete]]
 
{{Portál|Erdély|-}}
146 763

szerkesztés