Főmenü megnyitása

Módosítások

3. Mit kíván? – HOGY LEGYEN VALAMI. |A nagy francia forradalom dokumentumai, 36. old.}}
 
Az 1789-es rendi gyűlés előtt a társadalmifrancia elégedetlenségtársadalom lelkiállapotának hű tükrözői a különböző
panaszfüzetek (''cahiers de doleance''), illetve a röpiratok voltak, melyek tükrözték a
kormányzati tehetetlenséggel szembeni elégedetlenséget. Az egyik leghíresebb röpirat a Sieyès