„Függő keletkezés” változatai közötti eltérés

a
(a vastagon-szedések törlése, idézet kialakítása)
{{fő|A tizenkét nidána}}
{{Nidánák|float=right}}
# [[Avidjá (buddhizmus)|Avidjá]] (avidjā),: nem tudása: öröktől, nemzedékeken keresztül létező és teremtő erő – kulturális szokások, szemléletektudás. A látásmódra, világszemléletre vonatkozik, annak az igazságnak a nemtudására, hogy minden földi, evilágie világi dolog nélkülözi az állandó Éntént, azaz örökkévaló szubsztanciális lét nélkül való, mulandó és szenvedésteliszenvedés-teli. Ahol felmerül a nem-tudás, ott jönkeletkezik a késztetés – akár a megismerés felé is. Gyökerei: lobha, dosa, mokha (öröktől, nemzedékeken keresztül létező és teremtő erő – kulturális szokások, szemléletek)
# [[Szankhára]] (saṅkhārā),: a karma-alkotó ösztönző erők; csíra, amelyek meghatározzák a sorsot az újra-megtestesüléskor. Hiedelmek(hiedelmek, látomások, ösztönök, képességek, programozott reakciók, reflexek, késztetések mindezeknek a kifejezésére). A [[gén]]készlet információi. A szülők tettei/vágyai.
# [[Vidzsnyána]] (viññāṇa),: a tudat;. aAz majdanialakuló Én-ségszemélyiség éskarmikus külvilágfeltételektől tudatameghatározott majdanszellemi kifejlődikmagja, ahogyamely a zigótafogamzáskor elkezdjut osztódni,be az elsőanyaölbe. dualitás;A egymajdani alakulóÉn-ség személyiségés karmikusa feltételektőlkülvilág meghatározotttudata szellemia magja,zigóta amelyosztásával akifejlődik. fogamzáskorEz jutaz beelső az anyaölbedualitás.
# [[Námarúpa]] (nāma-rūpa), - név-alak/forma;): aA konkrét test és alak, a személyiség (egyén) szellemi és testi alkotórészei, az anya testében létrejövő öt khandha (lásd lentebb) kapcsolata; a folyamatosan átalakuló egyéniség, a khandhák beindulása/működése.
# [[Sadájatana]] (sadāyatana),: a hat érzékszerv, az érzéki észlelés és a gondolkodás szervei, amelyek az új lényben keletkeznek, amelyekkelamelyek segítségével kapcsolatba léphetkerül a külvilággal.
# [[Szparsá]] (sprsá), az érintkezés;: az érintkezés, érzékek és a gondolkodás érintkezése a külső világgal;, ezamely a születéskor kezdődik meg.
# Vedaná (vedanā), az érzet;: a kiváltott érzet, amelyet az érzékeknek a tárgyakkal való kapcsolata idéz elő, majd elraktározódik.
# [[Tanhá]] (taṇhā),: a vágyakozás, az érzéki vágy, szomj, elsősorban a nemi vágy, amelynek jelentkezésével, - az indiai elképzelés szerint, - a [[karma]]-létrehozás tulajdonképpen itt megkezdődik. Az új érzetek iránti vágy.
# [[Upádána]] (upādāna),: az élet utáni vonzódás/kötődés, vagyis az intenzív vágyakozás – szó szerint: birtokbavétel – az érzéki világ birtokbavétele, hasonlóan ahhoz, ahogy a tüzelőanyagot birtokba veszi a láng.
# [[Bhava]] (bhava),: a létesülés, azaz a karma előidézése, ami az új létezés előfeltétele, az egyik létből a másikba való átmenetnekátmenet feltétele. TestetöltésA testet öltés beteljesülése, maga a biológiai létezés és a tapasztalat folyamata. A hétköznapi élet/élés. A samskâra és a bhâva meglendíti a létezés kerekét, a szándékos tettek (kamma/karma) által hatunk a környezetünkre, szövődik a háló.
# [[Dzsáti (buddhizmus)|Dzsáti]] (jāti),: (új) születés.
# [[Dzsarámarana]] (jarā-maraṇa),: öregség, betegség, fájdalom, szenvedés, halál.
 
== Értelmezés ==