„Egyházmegye” változatai közötti eltérés

clean up AWB
(clean up AWB)
A [[török hódoltság]] ideje alatt a hódoltsági területeken elméletben fennmaradt az egyházmegyerendszer, a püspökségekre épülő lelkipásztori ellátás azonban a gyakorlatban nagyon meggyengült. A pasztorális szolgálatot az e területeken bizonyos szabadsággal mozgó [[Ferences rend|ferences]] barátok, illetve néhol [[Jézus Társasága|jezsuiták]] tudták ellátni, akiknek vezetőit a hódoltsági területek egyházmegyéinek élén álló, de a királyi Magyarország területén élő püspökök esetenként helynökeiknek nevezték ki. Egyházmegyei keretben működő papok ebben az időszakban a török uralom alatt álló vidékeken csak szórványosan, a váci és az egri egyházmegyék területén láttak el plébániákat.<ref>{{cite web |url=http://lexikon.katolikus.hu/K/katolikusok%20a%20t%C3%B6r%C3%B6k%20h%C3%B3dolts%C3%A1gban.html |title=katolikusok a török hódoltságban |accessdate=20150405 |work=http://lexikon.katolikus.hu/}}</ref> Mivel az esztergomi főegyházmegye székhelye és területének kisebb, [[dunántúl]]i része a korszak jelentős részében török uralom alatt volt, viszont az érsekség területének nagyobb, [[felvidék]]i része kívül maradt az állandó megszállás hatókörén, ezért [[Esztergom]] eleste után az érsek [[Nagyszombat (település)|Nagyszombat]]ba tette át székhelyét, és ez a helyzet [[Buda visszafoglalása]] után is, egészen [[1820]]-ig fennmaradt.<ref>{{cite web |url=http://www.esztergomi-ersekseg.hu/?&fm=1&am=1 |title=Az Esztergom-Budapesti főegyházmegye története |work=http://www.esztergomi-ersekseg.hu |accessdate=20150406}}</ref> Nagyszombat érseki székhely mivoltának hagyománya hatással van a jelenlegi [[szlovákia]]i egyházszervezet [[Pozsony-Nagyszombati főegyházmegye|elrendezésére]] is.
 
Végig a középkor folyamán egyes helységek, plébániák alapításukkor vagy később megkapták azt a sajátos kiváltságot, hogy egyházkormányzatilag nem a területileg illetékes egyházmegyéhez, hanem az esztergomi érsek alá tartoztak, noha az ország más részén feküdtek. Az újkorra már száz fölé nőtt az ilyen ''exemptiók'' (a területileg illetékes püspök joghatósága alól való kivételek) száma. Ezt a helyzetet [[1771]]-ben számolták fel, amikor az összes ilyen exempt jogállású esztergomi főegyházmegyés plébániát a területileg illetékes egyházmegyéhez csatolták.<ref>{{cite web |url=http://lexikon.katolikus.hu/E/esztergomi%20%C3%A9rseks%C3%A9g.html |title=esztergomi érsekség |accessdate=20150406 |work=http://lexikon.katolikus.hu/}}</ref>
 
A török kiűzése után fokozatosan történt meg a volt hódoltsági területeken az egyházszervezet visszaállítása. Az egyházmegyei rendszer nagyobb arányú modernizálására [[Mária Terézia magyar királynő|Mária Terézia]] tett kísérletet, amikor a különösen nagy területű [[Esztergom-Budapesti főegyházmegye|esztergomi főegyházmegye]] és [[Veszprémi főegyházmegye|veszprémi]] egyházmegye, valamint a [[Győri egyházmegye|győri]] és [[Zágrábi főegyházmegye|zágrábi]] egyházmegyék területéből kihasítva létrehozta a [[Besztercebányai egyházmegye|besztercebányai]], [[Rozsnyói egyházmegye|rozsnyói]], [[Szepesi egyházmegye|szepesi]], [[Székesfehérvári egyházmegye|székesfehérvári]] és [[Szombathelyi egyházmegye|szombathelyi]] püspökségeket. 1804-ben történt meg az [[Egri főegyházmegye|egri egyházmegye]] érsekségi rangra emelése, miközben területéből kiszakítva létrejött a [[Kassai egyházmegye|kassai]] és a [[Szatmári római katolikus egyházmegye|szatmári egyházmegye]], melyek érseki tartományába kerülve szuffragáneus egyházmegyéi lettek.
** [[Egervölgyi Református Egyházmegye]]
** [[Zempléni Református Egyházmegye]]
 
* A [[Tiszántúli Református Egyházkerület]] (székhelye: [[Debrecen]]) egyházmegyéi:
** [[Békési Református Egyházmegye]]
** [[Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye]]
** Szatmári Református Egyházmegye
 
* A [[Dunamelléki Református Egyházkerület]] [http://www.raday28.hu] (székhelye: [[Budapest]]) egyházmegyéi:
** [http://www.baranya.ref.hu Baranyai Református Egyházmegye]
** [[Tolnai Református Egyházmegye]]
** [[Vértesaljai Református Egyházmegye]]
 
* A [[Dunántúli Református Egyházkerület]] (székhelye: [[Pápa (település)|Pápa]]) egyházmegyéi:
** [[Mezőföldi Református Egyházmegye]]
264 542

szerkesztés