„Hubói Hubay család” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
(Új oldal, tartalma: „Fájl:Hubay cimer.jpg|bélyegkép|Ősi címerük: háromszögletű pajzsban koronán nyugvó, páncélos, bu­zogányt tartó kar. Sisakdísz: páncélos, kardot tart…”)
 
== Eredete ==
 
Ősrégi gömöri család, melynek ősi fészke [[Hubó]], vagy régi nevén Huba közsé­ge. A család az 1200-as években már sze­repel. 1290-ben Hubai Bátha fiáról, Hubay Istvánról történik említés.<ref>Hubay cs. iratok Martonfalván</ref> Hubai Póka fia, Péter 1315-ben fiainak, Miklósnak és Györgynek terheit is magára vállalván, meg­jelenik az egri káptalan előtt, hol kijelenti, hogy a Nagyvölgy nevű ősi birtokát, amely Hubó határából hasíttatott ki, minden tarto­zékával lányának, Katus asszonynak és fér­jének, Mártonnak, a Mikó fiának engedi át leány negyed fejében.<ref>Hekkel Károly miskolci törv. bírónál levő okirat másolatban</ref> Ugyanő 1353-ban lá­nyával, özv. Keszi Mártonnéval s ennek fiá­val megjelent az egri káptalan előtt s a Gömör megyei „Készéi” földön fekvő ősi birtokát lányának s leszármazóinak adományozta, mivel fiai meghaltak.
 
Hubay Jakab fia, Pál 1366-ban Gömör megye nádori gyűlésén perbe fogta Készéi Márton özvegyét ezért a jószágért, azt vitatván, hogy Hubai Péter az ő unokatestvére lévén, intézkedése az ősi jószágról az ő beleegyezése nélkül érvényes nem lehetett. Felmutatta aztán az egri káptalan 1353-ban kelt okiratát, melyben Hubai Miklós unokája, Jakab­nak pedig fia: Hubai János, az ő édestestvére, mindkettőjük nevében tiltakozott is az ellen, hogy Hubay Péter comes a Nagyvölgyet lányának adományozza, mivel az jogos úton az ő atyjukat illette volna, de ő mindenféle idézéssel zaklatván, megbüntettette s ezt a birtokot elfoglalta. Mivel Hubay Péter, Pókának fia neki unokatestvére volt, ősi jószágai is csak őreá maradhattak. Állításait bizonyítékokkal is megerősítette. A nádor ítélete alapján a fejérvári káptalan emberei a megyei kiküldöttekkel a helyszínen megbecsülték néhai Hubai Péter hubói, nagyvölgyi és keszői (kezeii) jószágát s azt négy egyenlő részre osztván, 74 részét Katus asszonynak, V4 részét Jakab fiának hasították. Katus asszony és fiai Keszeii fele részét kapták a Dancs fia, Jakab faluja és dél felől a Herbord fiai kezeii jószága szomszédságában, a többi birtokok azonban a felpe­reséi lettek.<ref>Hekkel Károly okiratai Miskolcon</ref>
A családból Hubay István 1547-1550-ben szolgabírája Gömörnek. Hubay János 1604-1610 között szintén szolgabíránk volt. A Hubayak közül mind ebben, mind a későbbi századokban még sokan viseltek megyei tisztségeket. Hubay György, István, Ferenc és másik István Rákóczy kurucai közt küzdöttek a haza függetlenségéért. Hubay Pál az 1700-as évek végén megyénk ügyésze volt, Hubay Ádám strázsamestert pedig 1800-ban a nógrádi gyalogos nemesség századának főhadnagyává választották. A család jelesebb fiai közül ki kell még emelnünk Hubay Józsefet, aki 1847-ben személynöki ítélőmester volt, 1859-ben pedig a pesti törvényszék elnöke.
 
A család ma is igen kiterjedt, amely Hubón, Martonfalán, Felsővályon, [[Naprágy|Naprágyon]] és más helységekben virágzik. Disznóshorváton is él a családnak egy hatalmas törzse, ahonnan Nyárádra is átszármaztak. Egy másik ága Tállyán telepedett le, melynek őse, Hubay Pál 1758-ban mint Hubay Ferenc hubói lakos fia, bizonyítványt kapott nemességéről. Mádon is élnek a családból. Hubay László fia, Pál 1772-ben Lövön lakott. Gömörtől ebben az évben nemesi bizonyítványt nyert.<ref>Vm. lt. ns. iratok</ref> Végre a szolnoki ágról is említést kell tennünk, ahol a jelenben is virágzik a családnak egy hajtása.
 
''/ Forrás: Mihányfalusi Forfon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai /''
'''III. Tábla''' ''( saját kutatás )''<ref>HU_MNL_OL_A1465_0098.jpg</ref>
[[Fájl:Hubaicsaladfa03.jpg|középre|bélyegkép|886x886px]]
''A III. táblán az I. táblán szereplő személyekkel kapcsolatos kapcsolódások, kiegészítések:''
Hubay Demeter ( I. tábla) fia-Hubay Antal ( I. tábla ) fia- Hubay Demeter-től levezetve
 
Hubay Demeter ( I. tábla) másik fia- Hubay György, felesége Uza Borbála - lányuk Hubay Borbála, akinek férje [[Bodon család (mihályfalusi)|Bodon Farkas]]
 
A III. tábla, Hubay Demeter ( I. tábla) fia-Hubay Antal ( I. tábla ) fia- '''Hubay Demeter'''-től levezetve
 
A III. táblán zölddel jelölt Hubay Erzsébet
[[Fájl:Hubay erzsebet.jpg|balra|bélyegkép|Hubay Erzsébet]]
 
Hubay Erzsébet bátyja
[[Fájl:Hubay Laszlo.jpg|balra|bélyegkép|Hubay László]]
 
Hubay Erzsébet, Hubay Mária és Hubay László édesanyja [[:Fájl:Melletei barna julianna.jpg|mellétei Barna Julianna]] ( [[Mellétei Barna család|mellétei Barna Család]] ) apja Hubó Hubay Kálmán
 
== Anyakönyvi kivonatok ==
[[Fájl:Hubay erzsebet wiki.jpg|középre|bélyegkép|860x860px|Hubay Erzsébet születési anyakönyvi bejegyzése ( Naprágy )]]
[[Fájl:Hubay laszlo wiki.jpg|középre|bélyegkép|860x860px|Hubay László születési anyakönyvi bejegyzése (Naprágy)]]
 
Hubay László, Hubay Mária és Hubay Erzsébet dédszüleinek a házassági anyakönyvi bejegyzése ( Hubó )
[[Fájl:Hubay janos bartok lidia wiki.jpg|középre|bélyegkép|860x860px|Ns Hubay János és Ns Bartók Lídia]]
 
Hubay László, Hubay Mária és Hubay Erzsébet nagyszüleinek a házassági anyakönyvi bejegyzése ( Hubó )
[[Fájl:Hubay jardanhazy.jpg|középre|bélyegkép|860x860px|Ns Hubói Hubay János - Ns Járdánházi Julianna
Házasság: 1810.02.07. Szuhafő
]]
 
== Források ==
''Mihányfalusi Forfon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai''
 
Zentai Plajner Zsolt saját kutatások ( országos levéltár, családi levéltár )
57

szerkesztés