„Emberölés” változatai közötti eltérés

== Büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok == (új)
(országspecifikus/hu)
(== Büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok == (új))
Más ember életének bűnös kioltása. A törvényi tényállás a szándékos emberölés alapesetét írja le, nyitott törvényi tényállás formájában. A jogalkotó a konkrét magatartást nem határozza meg, csak az eredményt, más ember megölését. Mulasztás akkor állapítható meg, ha az elkövető olyan magatartás tanúsítását mulasztja el, amelyre nézve kötelezve volt.
 
==BűncselekményA bűncselekmény alanya==
 
Bárki lehet. Kizárólag az elkövetőn kívülálló személy megölése tényállásszerű, az öngyilkosság nem tekinthető emberölésnek.
 
== Büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok ==
Az emberölés esetén a gyermekkor büntethetőséget kizáró ok volt, mielőtt a Büntető Törvénykönyv 16. -t a 2016. évi LXIX. törvény 61. §-a az alábbiak szerint megváltoztatta: {{idézet|Nem büntethető, aki a büntetendő cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be, kivéve az emberölés [160. § (1)-(2) bekezdés], az erős felindulásban elkövetett emberölés (161. §), a testi sértés [164. § (8) bekezdés], a terrorcselekmény [314. § (1)-(4) bekezdés], a rablás [365. § (1)-(4) bekezdés] és a kifosztás [366. § (2)-(3) bekezdés] elkövetőjét, ha a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, és az elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással.<ref>2016. évi LXIX. törvény 61. §</ref>}}
 
==Eredmény==