„Nicsiren buddhizmus” változatai közötti eltérés

a
ISBN/PMID link(ek) sablonba burkolása MediaWiki RfC alapján
a (ISBN/PMID link(ek) sablonba burkolása MediaWiki RfC alapján)
* ''Selected Writings of Nichiren''. Burton Watson et al., trans.; Philip B. Yampolsky, ed. Columbia University Press, 1990
* ''Letters of Nichiren''. Burton Watson et al., trans.; Philip B. Yampolsky, ed. Columbia University Press, 1996
* ''The Cambridge Encyclopedia of Japan''. Paul Bowring and Peter Kornicki, eds. Cambridge University Press, 1993. {{ISBN |0-521-40352-9}}
* ''Japan: An Illustrated Encyclopedia''. Kondansha, 1993, {{ISBN |4-06-205938-X}}; CD-ROM version, 1999.
* ''The Doctrines and Practice of Nichiren Shoshu''. Nichiren Shoshu Overseas Bureau, 2002
* ''The Soka Gakkai Dictionary of Buddhism''. Soka Gakkai, 2002, {{ISBN |4-412-01205-0}}
 
=== Japán ===
* ''Nichiren Shōshū yōgi'' (日蓮正宗要義; "The essential tenets of Nichiren Shoshu"). Taiseki-ji, 1978, rev. ed. 1999
* ''Shimpan Bukkyō Tetsugaku Daijiten'' (新版 仏教哲学大辞典: "Grand dictionary of Buddhist philosophy, rev. ed."). Seikyo Shimbunsha, 1985. No ISBN.
* ''Nichiren Shōshū-shi no kisoteki kenkyū'' (日蓮正宗史の基礎的研究; "A study of fundaments of Nichiren Shoshu history"). (Rev.) Yamaguchi Handō. Sankibo Bussho-rin, 1993. {{ISBN |4-7963-0763-X}}
* ''Iwanami Nihonshi Jiten'' (岩波 日本史辞典: "Iwanami dictionary of Japanese history"). Iwanami Shoten, 1999. {{ISBN |4-00-080093-0}} (Referred to in text as ''Iwanami''.)
* ''Nichiren Shōshū Nyūmon'' (日蓮正宗入門; "Introduction to Nichiren Shoshu"). Taiseki-ji, 2002
* ''Kyōgaku Yōgo Kaisetsu Shū'' (教学解説用語集; "Glossary of Nichiren Shoshu Buddhist terms"). (Rev.) Kyōdō Enoki, comp. Watō Henshūshitsu, 2006.
39 362

szerkesztés