„Makszim Gorkij” változatai közötti eltérés

* ''Egy élet regénye''; ford. Lendvai István; Kultúra, Bp., 1919 (''A Kultúra regénytára'')
* ''Január 9.''; ford. Pál János; Fauszt, Bp., 1919
*''Gyónás''; ford. Gyagyovszky Emil; Saly, Bp., 1922
*''Forradalom és kultúra''; ford., bev. Szabó Endre; Révai, Bp., 1920 (''Politika és társadalom'')
*Maxim Gorki: ''[http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/01/69/36/dd/1/14192ocr.pdf Gyermekéveim]''; Athenaeum, Bp., 1920
*''Az erkölcs papja''; ford. Mácza János; Pallas, Kosice, 1921 (''Pallas könyvtár'')
*''Gyónás''; ford. Gyagyovszky Emil; Saly, Bp., 1922
*''A kispolgár'' / ''Az újabb események alkalmából''; ford. Pallós Margit; Fischer, Wien, 1922 (''Klasszikus írások'')
*''Oleszova Veronyka. Regény''; ford. Vértes Elemér; Táltos, Bp., 1922
*''Hajléktalanok. Regény és novella''; Tolnai, Bp., 1924 (''Tolnai regénytára'')
*''A besúgó. Regény''; ford. Róna István, bev. Migray József; Népszava, Bp., 1924
*''Gorgyejev Foma''; ford. Kiss Dezső; Franklin, Bp., 1926 (''Külföldi regényírók'')
*''Csudra Makar és egyéb elbeszélések''; ford. Ambrozovics Dezső; Lampel, Bp., 1926 (''Magyar könyvtár'')