„Max Weber (szociológus)” változatai közötti eltérés

 
== Magyarul ==
*A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme; ford. Vida Sándor; Franklin, Bp., 1924 (Ember és természet)
 
*Gazdaság és társadalom. ASzemelvények; megértőösszeáll. szociológiaVarga alapvonalai;Iván, ford. Józsa Péter, jegyzbev. ErdélyiKemény ÁgnesIstván; Közgazdasági és Jogi, 1987–1999Bp., 1967
A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme; ford. Vida Sándor; Franklin, Bp., 1924 (Ember és természet)
*Állam, politika, tudomány. Tanulmányok; összeáll. Kemény István, Varga Iván, ford. Józsa Péter; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1970
 
Gazdaság és társadalom*Gazdaságtörténet. SzemelvényekVálogatott tanulmányok; összeállford., Vargajegyz. IvánErdélyi Ágnes, fordvál. JózsaBertalan PéterLászló, bev.utószó KeményHahn István; Közgazdasági és Jogi, Bp., 19671979
*A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások; ford. Gelléri András et al., utószó Lukács József, jegyz. Berényi Gábor; Gondolat, Bp., 1982 (Társadalomtudományi könyvtár)
 
Állam,*Gazdaság politika,és tudománytársadalom. Tanulmányok;A összeáll.megértő Keményszociológia István,alapvonalai; Varga Ivánford., fordjegyz. JózsaErdélyi PéterÁgnes; Közgazdasági és Jogi, Bp., 19701987–1999
 
Gazdaságtörténet. Válogatott tanulmányok; ford., jegyz. Erdélyi Ágnes, vál. Bertalan László, utószó Hahn István; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1979
 
A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások; ford. Gelléri András et al., utószó Lukács József, jegyz. Berényi Gábor; Gondolat, Bp., 1982 (Társadalomtudományi könyvtár)
 
Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai; ford., jegyz. Erdélyi Ágnes; Közgazdasági és Jogi, 1987–1999
 
???
**1.
 
1.
 
Cím és szerzőségi köz Szociológiai kategóriatan 1987 (Bp. : Franklin)            
**2/1.
 
2/1.
 
Cím és szerzőségi köz A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái : a társadalmi szervezetek: közösségek, társulások, vallások 1992 (Pécs :
**2/2.
 
Cím és szerzőségi köz A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái : jogszociológia 1995 (Budapest : F**2/3.
2/2.
 
Cím és szerzőségi köz A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái : jogszociológia 1995 (Budapest : F
 
2/3.
 
Cím és szerzőségi köz A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái : az uralom szociológiája I. 1996 (Szekszárd : Szekszárdi Ny.)
**2/34.
 
2/4.
 
A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái. Az uralom szociológiája II. 1999 (Budapest : AduPrint)
 
A politika mint hivatás; ford. Lannert Judit, László Géza; Művelődéskutató Intézet, Bp., 1989
 
(Medvetánc füzetek)