„Romano Guardini” változatai közötti eltérés

Címke: 2017-es forrásszöveg-szerkesztő
 
*Örökmécs. Elmélkedések az egyház liturgikus életének szent jeleiről; ford. Liszt Nándor, Katholikus Figyelő, Debrecen, 1931
*A mi Urunk keresztútja; ford. a Győri Hittudományi Főiskola Hallgatók Szent Imre Egyesülete; Szalézi Művek, Rákospalota, 1933
*Karácsony-esti liturgikus magánájtatosság; Romano Guardini kantuáléja nyomán; Liturgia, Bp., 1936
*Az egyház szent jelei. Örökmécs; ford. Halamka Gyula; Szociális Missziótársulat, Bp., 1938
*A liturgia szelleme; ford. a Veszprémi növendékpapság Pázmány-köre; Korda, Bp., 1940
*Örökmécs; ford. Halamka Gyula; Szt. István Társulat, Bp., 1984
*Az Úr. Elmélkedések Jézus Krisztus személyéről és életéről; ford. kieg., átdolg. Csanád Béla; Szt. István Társulat, Bp., 1986 (''A lelki élet mesterei'')
*Az imádság iskolájában; ford. Nógrádiné Kelemen Katalin / Az imádság iskolája / A liturgia szelleme /
*Az Úr imádsága; ford. a Veszprémi Növendékpapság Pázmány-köre, átdolg. Csanád Béla, ford. Lőrinc Imre; Szt. István Társulat, Bp., 1988 (''A lelki élet mesterei'')
*Levelek az önnevelésről; ford. a Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza monostora; Szt. István Társulat, Bp., 1992
*Az újkor vége; ford. Ambrus Gabriella; Vigilia, Bp., 1994 (''XX. századi keresztény gondolkodók'')
*Az élő Isten; ford. Kerényi Dénes; Jel, Bp., 1995 (''Teológia és élet'')
*A zsoltárok bölcsessége. Elmélkedések; ford. Mihály ferences; Budai Ferences Plébánia, Bp., 1999
*Önmagunk elfogadása; ford. a Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor; Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, Kismaros, 2001
*A kereszténység lényege; ford. Kerényi Dénes; Jel, Bp., 2002 (''Teológia és élet'')
*"Sehol világ, csak belül...". Rainer Maria Rilke Duinói Elégiáiról; ford. Görföl Tibor; Új Ember, Bp., 2003
*Az Úr Krisztus. Elmélkedések Jézus Krisztus személyéről és életéről; ford. Márton Áron, szerk., utószó Hidvégi Máté, előszó Joseph Ratzinger; Szt. István Társulat, Bp., 2006
 
===Folyóiratban===
*Romano Guardini 1885–1968. Katolikus Szemle 20 (''1968'') 373–375.
*Páli Zoltán: A liturgia szelleme. Romano Guardini liturgikus munkássága. Jel 11 (''1999'') 9 282-285.
*Szabó Ferenc: Huszonöt éve hunyt el Romano Guardini. Távlatok 15 (''1994'') 112-115
*Mezei Balázs: Guardini, Romano. In. Világirodalmi lexikon Budapest: Akad. K., 1992–1996 19. köt. 433–434.
*Zucal, Silvano: Guardini és az erősség erénye. Ford. Horváth Endre. Communio. 8 (''2000'') 2 47-69.
*Ancsin István: Guardini - egy elfelejtett reformer; Romano Guardini: Európa - valóság és feladat (''Ancsin István fordítása'') [http://www.vigilia.hu/archiv.html Vigilia] 66 (''2001'') 729-738.
* Máthé Andrea, A költészetértelmezés a filozófia és a teológia vonatkozásában. Recenzió Romano Guardini: "Sehol világ, csak belül…" Rainer Maria Rilke Duinói elégiáiról. in [http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=632 Jelenkor]