Főmenü megnyitása

Módosítások

 
Halálát a rendelkezésre álló történelmi bizonyítékok alapján egyértelműen [[öngyilkosság]]ként kell értékelni. Ezt a tényt [[Nyári Gábor]] 2015-ben kiadott könyvében igyekezett megkérdőjelezni<ref>{{Cite web |url=http://www.kairosz.hu/p/10184/nyari-gabor-a-sandor-palotatol-a-ravatalig-teleki-pal |title=Nyári Gábor: A Sándor-palotától a ravatalig - Teleki Pál második miniszterelnöksége 1939-1941 |accessdate=}}</ref>, s könyve nyomán laikus körökben elterjedt a vélekedés Teleki meggyilkolásáról.<ref>{{Cite web |title=Cáfolják Teleki Pál öngyilkosságát |url=https://www.delmagyar.hu/vilagvevo/cafoljak_teleki_pal_ongyilkossagat/2469241/ |work=delmagyar.hu |accessdate=2019-04-16 |language=hu}}</ref> Nyári állításait, ill. könyvének tartalmát történész körökben nem találták megalapozottnak. Tételes cáfolatára [[Ablonczy Balázs]] vállalkozott.<ref>{{Cite web |url=http://real.mtak.hu/43982/1/634_kommentar_1603_09_ablonczy_u.pdf |title=Ablonczy Balázs: Breviárium kételkedőknek. Kommentár 2016. 3. szám |accessdate=}}</ref> <ref>{{Cite web |title=Teleki Pál halála – dilemmák és hiedelmek |url=https://mta.hu/tudomany_hirei/teleki-pal-halala-dilemmak-es-hiedelmek-106283 |work=MTA.hu |date=2016-04-05 |accessdate=2019-04-16 |language=hu}}</ref>
 
[[File:Gróf Teleki Pál sírja Máriabesnyőn.jpg|thumb|gróf Teleki Pál sírja Máriabesnyőn]]
 
2019. április 3-án hozta nyilvánosságra Budapest Főváros Levéltára az előző este hozzájuk került iratanyagot, benne Teleki Pál addig ismeretlen, 1941-es búcsúlevelével, amelyet személyi titkárának, hű bizalmasának írt. Ebben a levélben a néhai miniszterelnök embergyűlöletével magyarázza öngyilkosságát, és azt kéri, temetésén rajta és a papon kívül senki ne legyen jelen, még sírfelirata se legyen. A levél teljes mértékben cáfolja a gyilkosságról szóló - amúgy is mesterkélt - összeesküvés-elméleteket.<ref>[https://index.hu/techtud/tortenelem/2019/04/03/kiderult_mi_van_teleki_ismeretlen_bucsuleveleben/ Kiderült, mi van Teleki búcsúlevelében] (az Index.hu cikke)</ref>